Zarządzanie gazetą dla mniejszości ukraińskiej w Polsce "Nasze Słowo".

master
dc.abstract.enThesis is an analysis of the largest newspaper for the Ukrainian minority in Poland “Nasze Słowo” ("Our word"). The purpose of the thesis is to analyze the problem of the development of magazine and to create proposals for the further evolution of the medium with descriptions of each of the proposed amendments relating to the content and the manner of its presentation to readers.The theoretical part is based on literature reveals aspects, determinants and trends in the management of the written press, website and newspapers conditions the effectiveness of the modern medium. Thesis contain a part of analyze of the recipients of newspaper for national minorities, their identity and their information needs. There are two research methods, used in the thesis: content analysis of the media and SWOT method. Proposals of development of the newspaper contain specific recommendations on possible expansion of the target group through changes in the topics, press genres, and management of the website medium.pl
dc.abstract.plPraca jest analizą największej gazety dla mniejszości ukraińskiej w Polsce “Nasze Słowo”. Celem pracy jest zbadanie problemu rozwoju czasopisma oraz wypracowanie propozycji dalszej ewolucji medium. W prace zostały poruszone kwestie związane z potrzebami zmian w omawianych tematach, a także prezentowania ich czytelnikom. Część teoretyczna oparta na literaturze przedmiotu ukazuje aspekty, determinanty oraz trendy w zarządzaniu prasą drukowaną, stroną internetową gazety oraz warunkami skuteczności współczesnych mediów. W prace jest poruszona także kwestia odbiorców gazety dla mniejszości narodowej, ich tożsamości oraz potrzeb informacyjnych. Oprócz analizy zawartości tygodnika podjęta została próba analizy zarządzania redakcyjnego za pomocą metody badawczej SWOT. Propozycje rozwoju gazety zawierają konkretne rekomendacje, dotyczące możliwości rozbudowy grupy docelowej poprzez zmiany w tematyce tygodnika, wykorzystanie nowych prasowych gatunków, zmianę sposobu zarządzania stroną internetową medium.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKreft, Janpl
dc.contributor.authorZanyk, Khrystynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKreft, Janpl
dc.contributor.reviewerZawadzki, Michałpl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:39:44Z
dc.date.available2020-07-27T03:39:44Z
dc.date.submitted2016-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-110877-182427pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216836
dc.languagepolpl
dc.subject.enMEDIA - MEDIA OF MINORITIES - NEWSPAPER „NASZE SŁOWO” ("OUR WORD") - NEWSPAPER MANAGEMENT - UKRAINIAN MINORITYpl
dc.subject.plGAZETA „NASZE SŁOWO” – MEDIA - MEDIA MNIEJSZOŚCIOWE - MNIEJSZOŚĆ UKRAINSKA - ZARZĄDZANIE GAZETĄpl
dc.titleZarządzanie gazetą dla mniejszości ukraińskiej w Polsce "Nasze Słowo".pl
dc.title.alternativeManagement of „Nasze Słowo” („Our word”) – the Ukrainian national minority newspaper in Poland.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis is an analysis of the largest newspaper for the Ukrainian minority in Poland “Nasze Słowo” ("Our word"). The purpose of the thesis is to analyze the problem of the development of magazine and to create proposals for the further evolution of the medium with descriptions of each of the proposed amendments relating to the content and the manner of its presentation to readers.The theoretical part is based on literature reveals aspects, determinants and trends in the management of the written press, website and newspapers conditions the effectiveness of the modern medium. Thesis contain a part of analyze of the recipients of newspaper for national minorities, their identity and their information needs. There are two research methods, used in the thesis: content analysis of the media and SWOT method. Proposals of development of the newspaper contain specific recommendations on possible expansion of the target group through changes in the topics, press genres, and management of the website medium.
dc.abstract.plpl
Praca jest analizą największej gazety dla mniejszości ukraińskiej w Polsce “Nasze Słowo”. Celem pracy jest zbadanie problemu rozwoju czasopisma oraz wypracowanie propozycji dalszej ewolucji medium. W prace zostały poruszone kwestie związane z potrzebami zmian w omawianych tematach, a także prezentowania ich czytelnikom. Część teoretyczna oparta na literaturze przedmiotu ukazuje aspekty, determinanty oraz trendy w zarządzaniu prasą drukowaną, stroną internetową gazety oraz warunkami skuteczności współczesnych mediów. W prace jest poruszona także kwestia odbiorców gazety dla mniejszości narodowej, ich tożsamości oraz potrzeb informacyjnych. Oprócz analizy zawartości tygodnika podjęta została próba analizy zarządzania redakcyjnego za pomocą metody badawczej SWOT. Propozycje rozwoju gazety zawierają konkretne rekomendacje, dotyczące możliwości rozbudowy grupy docelowej poprzez zmiany w tematyce tygodnika, wykorzystanie nowych prasowych gatunków, zmianę sposobu zarządzania stroną internetową medium.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kreft, Jan
dc.contributor.authorpl
Zanyk, Khrystyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kreft, Jan
dc.contributor.reviewerpl
Zawadzki, Michał
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:39:44Z
dc.date.available
2020-07-27T03:39:44Z
dc.date.submittedpl
2016-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-110877-182427
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216836
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MEDIA - MEDIA OF MINORITIES - NEWSPAPER „NASZE SŁOWO” ("OUR WORD") - NEWSPAPER MANAGEMENT - UKRAINIAN MINORITY
dc.subject.plpl
GAZETA „NASZE SŁOWO” – MEDIA - MEDIA MNIEJSZOŚCIOWE - MNIEJSZOŚĆ UKRAINSKA - ZARZĄDZANIE GAZETĄ
dc.titlepl
Zarządzanie gazetą dla mniejszości ukraińskiej w Polsce "Nasze Słowo".
dc.title.alternativepl
Management of „Nasze Słowo” („Our word”) – the Ukrainian national minority newspaper in Poland.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Dublin
2
Radom
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Odense
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available