Rola funkcji zarządczych w rozwoju myślenia naukowego u dzieci w wieku 4 i 6 lat

master
dc.abstract.enThe main aim of this study was to examine some key components of scientific thinking andpossible relations between cognitive flexibility and scientific thinking understood here as anability to coordinate theory and evidence. 25 4-year-olds (M=56, SD=3,19) and 36 6-yearsolds (M=78, SD=3,16) participated in this study. Children scientific thinking were assessedusing an exercise with a 4 set of stories. To assess cognitive flexibility, modified version ofFlexible Item Selection Task and the Dimensional Change Card Sort were used. The findingssuggest that 4-year-olds and 6-year-olds struggle to coordinate theory with evidence. Therewas found a weak correlation between identifying theory and cognitive flexibility as well asbetween coordinating theory and evidence with cognitive flexibility in 4-year-olds. There is noevidence for a relationship between scientific thinking and cognitive flexibility in 6-year-oldsand little evidence for this relationship in 4-year-old group.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było poszukiwanie pewnych przejawów myślenia naukowego orazzwiązku między procesem myślenia naukowego a elastycznością poznawczą u dzieci w wieku4 i 6 lat. Myślenie naukowe w powyższej pracy zostało ujęte zgodnie z koncepcją Kuhn (2010),jako zdolność koordynowania dowodów i teorii, które wymaga również prawidłowegorozpoznania dowodów oraz teorii, rozumianej tutaj jako proste wyjaśnienia przyczynowoskutkowe. W badaniu wzięło udział 25 4-latków (M=56, SD=3,19) oraz 36 6-latków (M=78,SD=3,16) z Rzeszowa i Zamościa. W celu zbadania zdolności do rozpoznawania dowodów,rozpoznawania teorii oraz koordynacji dowodów i teorii, wykorzystano zadanie z historyjkamizawierające pytania o dowody i teorie (wyjaśnienia). Elastyczność poznawcza badana była zwykorzystaniem Testu Sortowania Kart dla Dzieci oraz zmodyfikowanego zadania FIST. Wgrupie 4-latków uzyskano istotny, niski, pozytywny związek między rozpoznawaniemdowodów z zaawansowaną elastycznością z poznawczą oraz koordynacją dowodów i teorii zzaawansowaną elastycznością poznawczą. W grupie 6-latków nie potwierdzono związkumiędzy elastycznością poznawczą a myśleniem naukowym – wszystkie korelacje okazały siębyć nieistotne statystycznie. Wyniki uzyskane w ramach zadania do badania myślenianaukowego pozwalają sądzić, że dzieci w wieku przedszkolnym nie radzą sobie z koordynacjądowodów i teorii, natomiast zarówno większość dzieci z obu grup wiekowych prawidłoworozpoznaje teorię.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBiałecka-Pikul, Marta - 127299 pl
dc.contributor.authorMaciołek, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBiałecka-Pikul, Marta - 127299 pl
dc.contributor.reviewerGruszka-Gosiewska, Aleksandra - 128191 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:18:37Z
dc.date.available2020-10-21T19:18:37Z
dc.date.submitted2020-10-08pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-145104-213113pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250235
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: scientific thinking, scientific reasoning, executive functions, cognitive flexibilitypl
dc.subject.plSłowa kluczowe: myślenie naukowe, rozumowanie naukowe, funkcje zarządcze, funkcjezarządzające, elastyczność poznawczapl
dc.titleRola funkcji zarządczych w rozwoju myślenia naukowego u dzieci w wieku 4 i 6 latpl
dc.title.alternativeThe role of executive functions in development of scientific thinking in children aged 4 and 6pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this study was to examine some key components of scientific thinking andpossible relations between cognitive flexibility and scientific thinking understood here as anability to coordinate theory and evidence. 25 4-year-olds (M=56, SD=3,19) and 36 6-yearsolds (M=78, SD=3,16) participated in this study. Children scientific thinking were assessedusing an exercise with a 4 set of stories. To assess cognitive flexibility, modified version ofFlexible Item Selection Task and the Dimensional Change Card Sort were used. The findingssuggest that 4-year-olds and 6-year-olds struggle to coordinate theory with evidence. Therewas found a weak correlation between identifying theory and cognitive flexibility as well asbetween coordinating theory and evidence with cognitive flexibility in 4-year-olds. There is noevidence for a relationship between scientific thinking and cognitive flexibility in 6-year-oldsand little evidence for this relationship in 4-year-old group.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było poszukiwanie pewnych przejawów myślenia naukowego orazzwiązku między procesem myślenia naukowego a elastycznością poznawczą u dzieci w wieku4 i 6 lat. Myślenie naukowe w powyższej pracy zostało ujęte zgodnie z koncepcją Kuhn (2010),jako zdolność koordynowania dowodów i teorii, które wymaga również prawidłowegorozpoznania dowodów oraz teorii, rozumianej tutaj jako proste wyjaśnienia przyczynowoskutkowe. W badaniu wzięło udział 25 4-latków (M=56, SD=3,19) oraz 36 6-latków (M=78,SD=3,16) z Rzeszowa i Zamościa. W celu zbadania zdolności do rozpoznawania dowodów,rozpoznawania teorii oraz koordynacji dowodów i teorii, wykorzystano zadanie z historyjkamizawierające pytania o dowody i teorie (wyjaśnienia). Elastyczność poznawcza badana była zwykorzystaniem Testu Sortowania Kart dla Dzieci oraz zmodyfikowanego zadania FIST. Wgrupie 4-latków uzyskano istotny, niski, pozytywny związek między rozpoznawaniemdowodów z zaawansowaną elastycznością z poznawczą oraz koordynacją dowodów i teorii zzaawansowaną elastycznością poznawczą. W grupie 6-latków nie potwierdzono związkumiędzy elastycznością poznawczą a myśleniem naukowym – wszystkie korelacje okazały siębyć nieistotne statystycznie. Wyniki uzyskane w ramach zadania do badania myślenianaukowego pozwalają sądzić, że dzieci w wieku przedszkolnym nie radzą sobie z koordynacjądowodów i teorii, natomiast zarówno większość dzieci z obu grup wiekowych prawidłoworozpoznaje teorię.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Białecka-Pikul, Marta - 127299
dc.contributor.authorpl
Maciołek, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Białecka-Pikul, Marta - 127299
dc.contributor.reviewerpl
Gruszka-Gosiewska, Aleksandra - 128191
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:18:37Z
dc.date.available
2020-10-21T19:18:37Z
dc.date.submittedpl
2020-10-08
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-145104-213113
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250235
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: scientific thinking, scientific reasoning, executive functions, cognitive flexibility
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: myślenie naukowe, rozumowanie naukowe, funkcje zarządcze, funkcjezarządzające, elastyczność poznawcza
dc.titlepl
Rola funkcji zarządczych w rozwoju myślenia naukowego u dzieci w wieku 4 i 6 lat
dc.title.alternativepl
The role of executive functions in development of scientific thinking in children aged 4 and 6
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Krakow
19
Katowice
4
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bielany Wroclawskie
1
Częstochowa
1
Dublin
1
Gorlice
1
Lublin
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available