Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w powiecie nowosądeckim.

master
dc.abstract.enAn entrepreneurships the essential component which is responsible for the economy development. In this project, the entrepreneurship topic has been worked on in Nowy Sącz's magistrate district and land district. The most significant goal was to show all the factors that create the economy development in the area, as well as, the dwellers' understanding of entrepreneurs. This work consists of 5 chapters. The first one involves the diagnosis of conditionings in nowosądecki district, the next one shows an attempt of a theoretical introduction based on a tectquery. The third one covers all the socio-economic analysis in the county. The two remaining chapters comprehend the outcomes assessment of a terrain researching conducted on the project needs.pl
dc.abstract.plPrzedsiębiorczość to podstawowy komponent odpowiadający za rozwój gospodarczy. W niniejszej pracy omówione zostało zagadnienie przedsiębiorczości na przykładzie powiatu nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego. Nadrzędnym celem pracy było przedstawienie czynników kształtujących rozwój przedsiębiorczości badanym w powiecie oraz wyjaśnienie stosunku mieszkańców do osób przedsiębiorczych. Praca zawiera pięć rozdziałów. Pierwszy dotyczy rozpoznania uwarunkowań powiatu nowosądeckiego, kolejny stanowi próbę teoretycznego ujęcia przedsiębiorczości w oparciu o kwerendę bibliograficzną. Trzeci opracowany na podstawie materiałów statystycznych zawiera analizę społeczno-gospodarczą powiatu. Dwa pozostałe obejmują ocenę wyników sondażowych badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby pracy. Wyniki badań dowodzą, że mieszkańcy zachowują przychylny stosunek do przedsiębiorców działających w regionie, m.in. ze względu na obecność firm o zasięgu międzynarodowym, które wzbudzają szacunek stanowią przedmiot dumy społeczności zamieszkującej powiat nowosądecki.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorWięcław-Michniewska, Joanna - 132633 pl
dc.contributor.authorStanek, Marcelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerWięcław-Michniewska, Joanna - 132633 pl
dc.contributor.reviewerSołjan, Izabela - 131994 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:16:38Z
dc.date.available2020-07-26T22:16:38Z
dc.date.submitted2017-10-23pl
dc.fieldofstudye-gospodarka przestrzennapl
dc.identifier.apddiploma-105563-164236pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211920
dc.languagepolpl
dc.subject.enentrepreneurship, Nowy Sącz, nowosądecki county, Fakro, Ryszard Florekpl
dc.subject.plprzedsiębiorczość, Nowy Sącz, powiat nowosądecki, Fakro, Ryszard Florekpl
dc.titleCzynniki rozwoju przedsiębiorczości w powiecie nowosądeckim.pl
dc.title.alternativeFactors of the entrepreneurship developmnet in nowosądecki count.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
An entrepreneurships the essential component which is responsible for the economy development. In this project, the entrepreneurship topic has been worked on in Nowy Sącz's magistrate district and land district. The most significant goal was to show all the factors that create the economy development in the area, as well as, the dwellers' understanding of entrepreneurs. This work consists of 5 chapters. The first one involves the diagnosis of conditionings in nowosądecki district, the next one shows an attempt of a theoretical introduction based on a tectquery. The third one covers all the socio-economic analysis in the county. The two remaining chapters comprehend the outcomes assessment of a terrain researching conducted on the project needs.
dc.abstract.plpl
Przedsiębiorczość to podstawowy komponent odpowiadający za rozwój gospodarczy. W niniejszej pracy omówione zostało zagadnienie przedsiębiorczości na przykładzie powiatu nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego. Nadrzędnym celem pracy było przedstawienie czynników kształtujących rozwój przedsiębiorczości badanym w powiecie oraz wyjaśnienie stosunku mieszkańców do osób przedsiębiorczych. Praca zawiera pięć rozdziałów. Pierwszy dotyczy rozpoznania uwarunkowań powiatu nowosądeckiego, kolejny stanowi próbę teoretycznego ujęcia przedsiębiorczości w oparciu o kwerendę bibliograficzną. Trzeci opracowany na podstawie materiałów statystycznych zawiera analizę społeczno-gospodarczą powiatu. Dwa pozostałe obejmują ocenę wyników sondażowych badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby pracy. Wyniki badań dowodzą, że mieszkańcy zachowują przychylny stosunek do przedsiębiorców działających w regionie, m.in. ze względu na obecność firm o zasięgu międzynarodowym, które wzbudzają szacunek stanowią przedmiot dumy społeczności zamieszkującej powiat nowosądecki.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Więcław-Michniewska, Joanna - 132633
dc.contributor.authorpl
Stanek, Marcelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Więcław-Michniewska, Joanna - 132633
dc.contributor.reviewerpl
Sołjan, Izabela - 131994
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:16:38Z
dc.date.available
2020-07-26T22:16:38Z
dc.date.submittedpl
2017-10-23
dc.fieldofstudypl
e-gospodarka przestrzenna
dc.identifier.apdpl
diploma-105563-164236
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211920
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
entrepreneurship, Nowy Sącz, nowosądecki county, Fakro, Ryszard Florek
dc.subject.plpl
przedsiębiorczość, Nowy Sącz, powiat nowosądecki, Fakro, Ryszard Florek
dc.titlepl
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w powiecie nowosądeckim.
dc.title.alternativepl
Factors of the entrepreneurship developmnet in nowosądecki count.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Krakow
5
Dublin
3
Nowy Sącz
3
Zab
3
Wroclaw
2
Bielefeld
1
Bobrowniki Male
1
Brzeg
1
Bytom
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available