Wpływ właściwości chemicznych i mikrobiologicznych podłoży na kolonizację korzeni roślin ozdobnych z rodzajów Leucanthemum Mill. i Osteospermum L. pochodzących z komercyjnych upraw doniczkowych

licenciate
dc.abstract.enRelations between plants, soil microorganisms, soil fungi, and the substrate that they grow on are very complex. Research trying to explain those relations is getting more and more acknowledged around the world due to sustainable farming and cultivation. This research was conducted on two plant species form Leucanhemum and Osteospermum genera, from the Asteraceae family. Plants were grown commercially in pots and bought in two markets. The aim of this research was to examine whether there will be mycelia of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) or endophytes such as DSE – dark septate endophytes and Olpidium sp. in the roots of the plants, and if so to inspect its frequency. Soil chemical and microbiological properties, and chosen plant parameters were also examined. To check the fungi and endophytes frequency the microscopic slides were prepared and then examined. There was no AMF structures in the roots of the researched plants but there were endophytes – both DSE and Olpidium sp. There were no AMF spores in substrata. Statistical analysis showed that only the microbial respiration differed between markets. Lack of any structures produced by AMF may be explained by improper fertilizing and the use of other chemical inputs, though the specifics of these were not known. DSE colonization was possible because they are less sensitive to fertilizing and are more abundant than AMF. Fungi from the genus Olpidium were probably able to colonize roots a lot due to the lack of protective role of AMF in the roots. Analysis of chemical substrate properties showed a variety of impacts, but they were difficult to interpret. There is a need for further research to be done in the future on the interactions of ornamental plants, microorganisms and the properties of substrata.pl
dc.abstract.plRelacje między mikroorganizmami glebowymi, grzybami, roślinami a podłożem, na którym rosną są bardzo złożone. Badania próbujące wyjaśnić te zależności wciąż są potrzebne, szczególnie obecnie, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na zrównoważone rolnictwo i uprawy. Badania przeprowadzono na dwóch roślinach z rodzajów Osteospermum Mill. oraz Leucanthemum L., należących do rodziny Asteraceae, pochodzących z komercyjnych upraw doniczkowych, zakupionych w dwóch marketach. Celem badań było sprawdzenie czy u tak uprawianych roślin, w korzeniach będą występować mykoryzowe grzyby arbuskularne oraz endofity takie jak DSE (dark septate endophytes)–endofity o ciemnych, septowanych strzępkach oraz grzyby Olpidium sp., a jeśli tak, to w jakiej frekwencji. Dodatkowo zbadano właściwości chemiczne (zawartości pierwiastków, maksymalną pojemność wodną) i mikrobiologiczne (respirację oraz biomasę mikroorganizmów glebowych, a także obecność zarodników grzybów arbuskularnych) podłoży, w których rosły rośliny oraz sprawdzono wybrane parametry roślinne. W celu sprawdzenia frekwencji występowania grzybów arbuskularnych oraz endofitów wykonano preparaty mikroskopowe z korzeni badanych roślin, które następnie analizowano. W korze korzeni badanych roślin nie stwierdzono żadnych struktur tworzonych przez grzyby arbuskularne, pomimo znanego z literatury ich statusu mykoryzowego. W podłożach nie było zarodników tych grzybów. Wykazano w korzeniach obu badanych roślin Osteospermum i Leucanthemum obecność endofitów, zarówno DSE jak i Olpidium sp. Z właściwości mikrobiologicznych podłoża tylko respiracja mikroorganizmów glebowych różniła się statystycznie istotnie; wykazano że znaczenie miał zarówno gatunek rośliny, jak i interakcja gatunku z pochodzeniem materiału roślinnego (marketem , w którym zakupiono materiał). Brak jakichkolwiek struktur grzybów arbuskularnych można tłumaczyć nieodpowiednim nawożeniem oraz pielęgnacją roślin. Z powodu braku szczegółowych informacji o tych zabiegach, nie można jednak wysunąć precyzyjnych wniosków. Kolonizacja korzeni badanych roślin przez endofity DSE była możliwa, ponieważ nie są one tak wrażliwe na jakość podłoża, są bardziej powszechne niż grzyby arbuskularne. Wpływ na kolonizację przez Olpidium sp. mógł mieć brak grzybów arbuskularnych, które działają protekcyjnie przeciwko patogenom roślinnym. Dalsze badania nad interakcjami podłoża a mikroorganizmami i roślinami ozdobnymi są potrzebne.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorZubek, Szymon - 133934 pl
dc.contributor.authorWróbel, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerZubek, Szymon - 133934 pl
dc.contributor.reviewerMleczko, Piotr - 130686 pl
dc.date.accessioned2023-10-18T21:36:47Z
dc.date.available2023-10-18T21:36:47Z
dc.date.submitted2023-10-13pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-163721-291329pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321321
dc.languagepolpl
dc.subject.enOsteospermum, Leucanthemum, arbuscular mycorrhizae, arbuscular mycorrhizal fungi , DSE, dark septate endophytes, Olpidium sp., soil properties, chemical soil properties, microbiological soil properties.pl
dc.subject.plOsteospermum, Leucanthemum, mykoryza arbuskularna, grzyby arbuskularne, DSE, Olpidium sp., właściwości podłoża, właściwości chemiczne podłoża, właściwości mikrobiologiczne podłoża.pl
dc.titleWpływ właściwości chemicznych i mikrobiologicznych podłoży na kolonizację korzeni roślin ozdobnych z rodzajów Leucanthemum Mill. i Osteospermum L. pochodzących z komercyjnych upraw doniczkowychpl
dc.title.alternativeInfluence of chemical and microbiological properties of substrates on the root colonization of ornamental plants of the genera Leucanthemum Mill. and Osteospermum L. from commercial pot cultivationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Relations between plants, soil microorganisms, soil fungi, and the substrate that they grow on are very complex. Research trying to explain those relations is getting more and more acknowledged around the world due to sustainable farming and cultivation. This research was conducted on two plant species form Leucanhemum and Osteospermum genera, from the Asteraceae family. Plants were grown commercially in pots and bought in two markets. The aim of this research was to examine whether there will be mycelia of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) or endophytes such as DSE – dark septate endophytes and Olpidium sp. in the roots of the plants, and if so to inspect its frequency. Soil chemical and microbiological properties, and chosen plant parameters were also examined. To check the fungi and endophytes frequency the microscopic slides were prepared and then examined. There was no AMF structures in the roots of the researched plants but there were endophytes – both DSE and Olpidium sp. There were no AMF spores in substrata. Statistical analysis showed that only the microbial respiration differed between markets. Lack of any structures produced by AMF may be explained by improper fertilizing and the use of other chemical inputs, though the specifics of these were not known. DSE colonization was possible because they are less sensitive to fertilizing and are more abundant than AMF. Fungi from the genus Olpidium were probably able to colonize roots a lot due to the lack of protective role of AMF in the roots. Analysis of chemical substrate properties showed a variety of impacts, but they were difficult to interpret. There is a need for further research to be done in the future on the interactions of ornamental plants, microorganisms and the properties of substrata.
dc.abstract.plpl
Relacje między mikroorganizmami glebowymi, grzybami, roślinami a podłożem, na którym rosną są bardzo złożone. Badania próbujące wyjaśnić te zależności wciąż są potrzebne, szczególnie obecnie, kiedy coraz większy nacisk kładziony jest na zrównoważone rolnictwo i uprawy. Badania przeprowadzono na dwóch roślinach z rodzajów Osteospermum Mill. oraz Leucanthemum L., należących do rodziny Asteraceae, pochodzących z komercyjnych upraw doniczkowych, zakupionych w dwóch marketach. Celem badań było sprawdzenie czy u tak uprawianych roślin, w korzeniach będą występować mykoryzowe grzyby arbuskularne oraz endofity takie jak DSE (dark septate endophytes)–endofity o ciemnych, septowanych strzępkach oraz grzyby Olpidium sp., a jeśli tak, to w jakiej frekwencji. Dodatkowo zbadano właściwości chemiczne (zawartości pierwiastków, maksymalną pojemność wodną) i mikrobiologiczne (respirację oraz biomasę mikroorganizmów glebowych, a także obecność zarodników grzybów arbuskularnych) podłoży, w których rosły rośliny oraz sprawdzono wybrane parametry roślinne. W celu sprawdzenia frekwencji występowania grzybów arbuskularnych oraz endofitów wykonano preparaty mikroskopowe z korzeni badanych roślin, które następnie analizowano. W korze korzeni badanych roślin nie stwierdzono żadnych struktur tworzonych przez grzyby arbuskularne, pomimo znanego z literatury ich statusu mykoryzowego. W podłożach nie było zarodników tych grzybów. Wykazano w korzeniach obu badanych roślin Osteospermum i Leucanthemum obecność endofitów, zarówno DSE jak i Olpidium sp. Z właściwości mikrobiologicznych podłoża tylko respiracja mikroorganizmów glebowych różniła się statystycznie istotnie; wykazano że znaczenie miał zarówno gatunek rośliny, jak i interakcja gatunku z pochodzeniem materiału roślinnego (marketem , w którym zakupiono materiał). Brak jakichkolwiek struktur grzybów arbuskularnych można tłumaczyć nieodpowiednim nawożeniem oraz pielęgnacją roślin. Z powodu braku szczegółowych informacji o tych zabiegach, nie można jednak wysunąć precyzyjnych wniosków. Kolonizacja korzeni badanych roślin przez endofity DSE była możliwa, ponieważ nie są one tak wrażliwe na jakość podłoża, są bardziej powszechne niż grzyby arbuskularne. Wpływ na kolonizację przez Olpidium sp. mógł mieć brak grzybów arbuskularnych, które działają protekcyjnie przeciwko patogenom roślinnym. Dalsze badania nad interakcjami podłoża a mikroorganizmami i roślinami ozdobnymi są potrzebne.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Zubek, Szymon - 133934
dc.contributor.authorpl
Wróbel, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Zubek, Szymon - 133934
dc.contributor.reviewerpl
Mleczko, Piotr - 130686
dc.date.accessioned
2023-10-18T21:36:47Z
dc.date.available
2023-10-18T21:36:47Z
dc.date.submittedpl
2023-10-13
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-163721-291329
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321321
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Osteospermum, Leucanthemum, arbuscular mycorrhizae, arbuscular mycorrhizal fungi , DSE, dark septate endophytes, Olpidium sp., soil properties, chemical soil properties, microbiological soil properties.
dc.subject.plpl
Osteospermum, Leucanthemum, mykoryza arbuskularna, grzyby arbuskularne, DSE, Olpidium sp., właściwości podłoża, właściwości chemiczne podłoża, właściwości mikrobiologiczne podłoża.
dc.titlepl
Wpływ właściwości chemicznych i mikrobiologicznych podłoży na kolonizację korzeni roślin ozdobnych z rodzajów Leucanthemum Mill. i Osteospermum L. pochodzących z komercyjnych upraw doniczkowych
dc.title.alternativepl
Influence of chemical and microbiological properties of substrates on the root colonization of ornamental plants of the genera Leucanthemum Mill. and Osteospermum L. from commercial pot cultivation
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Amsterdam
1
Bayreuth
1

No access

No Thumbnail Available