Zastosowanie marketingu w działalności przedsiębiorstw związanych z żywnością ekologiczną.

master
dc.abstract.enThis work describes the various aspects relating to the activities of enterprises connected with organic food, and consumer awareness in this subject.The first chapter describes the history of marketing, the origin and foundation of marketing organic food. The second chapter refers primarily to the organic product, which is one of the fundamental marketing instruments on the market of organic food products. The next chapter deals with the potential of Polish organic farming, production and processing of organic foods. The fourth chapter describes research on the consciousness of Poles on organic food, conducted for the purposes of this study.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca opisuje poszczególne aspekty odnoszące się do działalności przedsiębiorstw związanych z żywnością ekologiczną, a także świadomości konsumentów w tym zakresie. W rozdziale pierwszym opisana została historia marketingu, geneza oraz założenia ekomarketingu. Rozdział drugi odnosi się przede wszystkim do produktu ekologicznego, który jest jednym z podstawowych instrumentów marketingowych na rynku ekologicznych produktów żywnościowych. Kolejny rozdział traktuje o potencjale Polski w zakresie rolnictwa ekologicznego, produkcji oraz przetwórstwa żywności ekologicznej. Rozdział czwarty natomiast stanowi opis badań dotyczących świadomości Polaków na temat żywności ekologicznej, przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorZielińska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerMiklaszewska, Ewa - 130599 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:46:08Z
dc.date.available2020-07-25T03:46:08Z
dc.date.submitted2014-10-22pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie i doradztwo gospodarczepl
dc.identifier.apddiploma-90086-111877pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198373
dc.languagepolpl
dc.subject.enenvironmental awareness - organic food - organic food marketingpl
dc.subject.plmarketing żywności ekologicznej - świadomość ekologiczna - żywność ekologicznapl
dc.titleZastosowanie marketingu w działalności przedsiębiorstw związanych z żywnością ekologiczną.pl
dc.title.alternativeThe application of marketing in the business activity of enterprises connected with organic foodpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work describes the various aspects relating to the activities of enterprises connected with organic food, and consumer awareness in this subject.The first chapter describes the history of marketing, the origin and foundation of marketing organic food. The second chapter refers primarily to the organic product, which is one of the fundamental marketing instruments on the market of organic food products. The next chapter deals with the potential of Polish organic farming, production and processing of organic foods. The fourth chapter describes research on the consciousness of Poles on organic food, conducted for the purposes of this study.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca opisuje poszczególne aspekty odnoszące się do działalności przedsiębiorstw związanych z żywnością ekologiczną, a także świadomości konsumentów w tym zakresie. W rozdziale pierwszym opisana została historia marketingu, geneza oraz założenia ekomarketingu. Rozdział drugi odnosi się przede wszystkim do produktu ekologicznego, który jest jednym z podstawowych instrumentów marketingowych na rynku ekologicznych produktów żywnościowych. Kolejny rozdział traktuje o potencjale Polski w zakresie rolnictwa ekologicznego, produkcji oraz przetwórstwa żywności ekologicznej. Rozdział czwarty natomiast stanowi opis badań dotyczących świadomości Polaków na temat żywności ekologicznej, przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Zielińska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Miklaszewska, Ewa - 130599
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:46:08Z
dc.date.available
2020-07-25T03:46:08Z
dc.date.submittedpl
2014-10-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie i doradztwo gospodarcze
dc.identifier.apdpl
diploma-90086-111877
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198373
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
environmental awareness - organic food - organic food marketing
dc.subject.plpl
marketing żywności ekologicznej - świadomość ekologiczna - żywność ekologiczna
dc.titlepl
Zastosowanie marketingu w działalności przedsiębiorstw związanych z żywnością ekologiczną.
dc.title.alternativepl
The application of marketing in the business activity of enterprises connected with organic food
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Krakow
3
Warsaw
3
Boardman
1
Dublin
1
Katowice
1
Kazimierz Biskupi
1
Marki
1
Tarnów
1

No access

No Thumbnail Available