Three poems by Wisława Szymborska translated into English: an analysis of translation strategies

master
dc.abstract.enPoetry translation is considered to be one of the most difficult and complex types of translation. This stems from the multidimensionality of poetry, based on its form, and the ambiguity of poetic language. It is vital to understand the correct ways of translating poetry and the right methods that need to be implemented in the process. This paper focuses on poems by a Polish Nobel Prize-winning author Wisława Szymborska and their English translations done by Adam Czerniawski, Stanisław Barańczak with Clare Cavanagh, and Magnus J. Krynski with Robert A. Maguire.The first chapter focuses on Wisława Szymborska. It includes her professional career as a writer, published volumes, main themes, subjects, and characteristics of her poetry as well as opinions about her given by other important literary figures.Selected theoretical issues are to be found in the second chapter. Amongst them an outline of irony which is a tool commonly used by Szymborska, necessary to understand her poems. Further, the characteristics of poetry translation which is a distinctive area of translation with its own unique elements to be rendered. Subsequently, the foundations of poetry translation based on theory presented by two translators — Adam Czerniawski and Stanisław Barańczak which constitutes the foundation for the paper’s case study part.The third chapter is a case study. The research material consists of 3 poems by Wisława Szymborska and their English translations. The selected poems are “Utopia,” “Miniatura Średniowieczna,” and “Koloratura.” There are 3 translations of the first poem, 2 translations of the second one, and 1 translation of the last poem. In each case, the original is analysed in both form and content, with the main characteristics pointed out. The same is done with every translation and the respective translation strategies are explained and evaluated.pl
dc.abstract.plTłumaczenie poezji jest uważane za jeden z najtrudniejszych i najbardziej złożonych rodzajów tłumaczeń. Wynika to z wielowymiarowości poezji, która bazuje na formie i wieloznaczności języka poetyckiego. Niezwykle istotne jest więc zrozumienie poprawnych sposobów tłumaczenia poezji i użycia do tego prawidłowych metod. Niniejsza praca skupia się na wierszach polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej i ich angielskich tłumaczeniach wykonanych przez Adama Czerniawskiego, Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh oraz Magnusa J. Krynskiego i Roberta A. Maguire’a.W pierwszym rozdziale przedstawiona jest postać Wisławy Szymborskiej. Opisana jest jej kariera, opublikowane tomiki wierszy, tematy przewodnie i cechy wyróżniające jej poezję, jak również opinie innych znanych pisarzy na temat autorki.Wybrane zagadnienia teoretyczne znajdują się w rozdziale drugim. Pierwszym z nich jest zwięzły opis ironii, narzędzia tak często stosowanego przez Szymborską, którego zrozumienie jest niezbędne, by móc docenić jej twórczość w całej okazałości. Kolejny podrozdział traktuje o cechach poezji i jej elementach, które sprawiają, że istnieją specjalne reguły tłumaczenia tekstów tego typu. Następnie przedstawiono koncepcje tłumaczenia poezji dwóch tłumaczy i pisarzy Adama Czerniawskiego i Stanisława Barańczaka, na których opiera się część praktyczna niniejszej pracy.Trzeci rozdział poświęcony jest analizie przykładów. Materiał badawczy stanowią trzy wiersze Wisławy Szymborskiej i ich angielskie tłumaczenia. Wybrane wiersze to „Utopia”, „Miniatura Średniowieczna” i „Koloratura”. Użyto trzech tłumaczeń „Utopii”, dwóch tłumaczeń „Miniatury Średniowiecznej” i jednego tłumaczenia „Koloratury”. W każdym przypadku oryginał został poddany analizie zarówno pod kątem formy jak i treści oraz wyszczególniono cechy główne. To samo zrobiono z każdym tłumaczeniem, a strategie tłumaczeniowe poszczególnych tłumaczeń są szczegółowo omówione i poddane ocenie.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPawelec, Andrzej - 131302 pl
dc.contributor.authorSzymusiak, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerPawelec, Andrzej - 131302 pl
dc.contributor.reviewerKapera, Martapl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:30:38Z
dc.date.available2020-07-28T04:30:38Z
dc.date.submitted2019-10-29pl
dc.fieldofstudyprzekład literackipl
dc.identifier.apddiploma-137439-176785pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239186
dc.languageengpl
dc.subject.enWisława Szymborska, Stanisław Barańczak, Adam Czerniawski, poetry translation, translation strategies, poems, poetrypl
dc.subject.plWisława Szymborska, Stanisław Barańczak, Adam Czerniawski, tłumaczenie poezji, strategie translatorskie, wiersze, poezjapl
dc.titleThree poems by Wisława Szymborska translated into English: an analysis of translation strategiespl
dc.title.alternativeTrzy wiersze Wisławy Szymborskiej w przekładzie na język angielski: strategie translatorskiepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Poetry translation is considered to be one of the most difficult and complex types of translation. This stems from the multidimensionality of poetry, based on its form, and the ambiguity of poetic language. It is vital to understand the correct ways of translating poetry and the right methods that need to be implemented in the process. This paper focuses on poems by a Polish Nobel Prize-winning author Wisława Szymborska and their English translations done by Adam Czerniawski, Stanisław Barańczak with Clare Cavanagh, and Magnus J. Krynski with Robert A. Maguire.The first chapter focuses on Wisława Szymborska. It includes her professional career as a writer, published volumes, main themes, subjects, and characteristics of her poetry as well as opinions about her given by other important literary figures.Selected theoretical issues are to be found in the second chapter. Amongst them an outline of irony which is a tool commonly used by Szymborska, necessary to understand her poems. Further, the characteristics of poetry translation which is a distinctive area of translation with its own unique elements to be rendered. Subsequently, the foundations of poetry translation based on theory presented by two translators — Adam Czerniawski and Stanisław Barańczak which constitutes the foundation for the paper’s case study part.The third chapter is a case study. The research material consists of 3 poems by Wisława Szymborska and their English translations. The selected poems are “Utopia,” “Miniatura Średniowieczna,” and “Koloratura.” There are 3 translations of the first poem, 2 translations of the second one, and 1 translation of the last poem. In each case, the original is analysed in both form and content, with the main characteristics pointed out. The same is done with every translation and the respective translation strategies are explained and evaluated.
dc.abstract.plpl
Tłumaczenie poezji jest uważane za jeden z najtrudniejszych i najbardziej złożonych rodzajów tłumaczeń. Wynika to z wielowymiarowości poezji, która bazuje na formie i wieloznaczności języka poetyckiego. Niezwykle istotne jest więc zrozumienie poprawnych sposobów tłumaczenia poezji i użycia do tego prawidłowych metod. Niniejsza praca skupia się na wierszach polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej i ich angielskich tłumaczeniach wykonanych przez Adama Czerniawskiego, Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh oraz Magnusa J. Krynskiego i Roberta A. Maguire’a.W pierwszym rozdziale przedstawiona jest postać Wisławy Szymborskiej. Opisana jest jej kariera, opublikowane tomiki wierszy, tematy przewodnie i cechy wyróżniające jej poezję, jak również opinie innych znanych pisarzy na temat autorki.Wybrane zagadnienia teoretyczne znajdują się w rozdziale drugim. Pierwszym z nich jest zwięzły opis ironii, narzędzia tak często stosowanego przez Szymborską, którego zrozumienie jest niezbędne, by móc docenić jej twórczość w całej okazałości. Kolejny podrozdział traktuje o cechach poezji i jej elementach, które sprawiają, że istnieją specjalne reguły tłumaczenia tekstów tego typu. Następnie przedstawiono koncepcje tłumaczenia poezji dwóch tłumaczy i pisarzy Adama Czerniawskiego i Stanisława Barańczaka, na których opiera się część praktyczna niniejszej pracy.Trzeci rozdział poświęcony jest analizie przykładów. Materiał badawczy stanowią trzy wiersze Wisławy Szymborskiej i ich angielskie tłumaczenia. Wybrane wiersze to „Utopia”, „Miniatura Średniowieczna” i „Koloratura”. Użyto trzech tłumaczeń „Utopii”, dwóch tłumaczeń „Miniatury Średniowiecznej” i jednego tłumaczenia „Koloratury”. W każdym przypadku oryginał został poddany analizie zarówno pod kątem formy jak i treści oraz wyszczególniono cechy główne. To samo zrobiono z każdym tłumaczeniem, a strategie tłumaczeniowe poszczególnych tłumaczeń są szczegółowo omówione i poddane ocenie.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pawelec, Andrzej - 131302
dc.contributor.authorpl
Szymusiak, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Pawelec, Andrzej - 131302
dc.contributor.reviewerpl
Kapera, Marta
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:30:38Z
dc.date.available
2020-07-28T04:30:38Z
dc.date.submittedpl
2019-10-29
dc.fieldofstudypl
przekład literacki
dc.identifier.apdpl
diploma-137439-176785
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239186
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Wisława Szymborska, Stanisław Barańczak, Adam Czerniawski, poetry translation, translation strategies, poems, poetry
dc.subject.plpl
Wisława Szymborska, Stanisław Barańczak, Adam Czerniawski, tłumaczenie poezji, strategie translatorskie, wiersze, poezja
dc.titlepl
Three poems by Wisława Szymborska translated into English: an analysis of translation strategies
dc.title.alternativepl
Trzy wiersze Wisławy Szymborskiej w przekładzie na język angielski: strategie translatorskie
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1012
Views per month
Views per city
Warsaw
197
Krakow
87
Wroclaw
47
Poznan
38
Katowice
28
Kutno
19
Lodz
18
Gdansk
16
Szczecin
15
Bielany Wroclawskie
11

No access

No Thumbnail Available