Polityczne i społeczne podłoże działalności Polonii w Sankt Petersburgu po 1990 roku

licenciate
dc.abstract.enPolish community, which lives in St. Petersburg, strives to maintain its national identity. With the word Polonia connected is also Polish character. Poles are looking back on their own roots, their identity and traditions. Through its activities, they promote Polish culture or language, traditions and history. Poles of St. Petersburg are eligible for Polish Charter, which is evidence of membership of the Polish nation. In St. Petersburg there are two thriving organizations: SKO Polonia and the Union of Poles. Bishop Anthony Malecki. These organizations are designed to unite Poles and Polish identity as widely as possible to promote not only in St. Petersburg but throughout Russia. Since 1998, appears in the St. Petersburg newspaper, which publishes the most important cultural events involving Polish. A major role in the rebirth of the Polish community after 1990 played a Catholic Church, which to this day involves in the spiritual life as well as in everyday life of Poles from St. Petersburg.pl
dc.abstract.plPolonia zamieszkująca Sankt Petersburg dąży do utrzymania swojej tożsamości narodowej. Z pojęciem Polonia wiąże się także słowo polskość. Polacy szukają oparcia we własnych korzeniach, własnej tożsamości i tradycji. Poprzez swoją działalność promują polską kulturę czyli język, tradycję i historię. Polacy z Petersburga mają prawo ubiegać się o Kartę Polaka, która jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu Polskiego. W Sankt Petersburgu działają dwie prężnie rozwijające się organizacje: SKO Polonia i Związek Polaków im. biskupa Antoniego Maleckiego. Organizacje te mają za zadanie jednoczyć Polaków i jak najszerzej promować polskość nie tylko w Sankt Petersburgu ale w całej Rosji. Od 1998 roku ukazuje się Gazeta Petersburska, która publikuje najważniejsze wydarzenia kulturalne, w których uczestniczy Polonia. Ogromną rolę w odrodzeniu się Polonii po 1990 roku odegrał Kościół katolicki, który do dnia dzisiejszego uczestniczy w życiu duchowym, a także w życiu codziennym Polaków z Petersburga.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorJach, Anna - 160095 pl
dc.contributor.authorDyrcz, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBrążkiewicz, Bartłomiej - 159735 pl
dc.contributor.reviewerJach, Anna - 160095 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:09:00Z
dc.date.available2020-07-24T18:09:00Z
dc.date.submitted2013-07-09pl
dc.fieldofstudyrosjoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-76889-127392pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189484
dc.languagepolpl
dc.subject.enPolish community,activity,culture,St. Petersburg, national identitypl
dc.subject.plPolonia,działalność,kultura,Sankt Petersburg,tożsamość narodowapl
dc.titlePolityczne i społeczne podłoże działalności Polonii w Sankt Petersburgu po 1990 rokupl
dc.title.alternativePolitical and social background in the activity of the Polish community in St. Petersburg after 1990.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Polish community, which lives in St. Petersburg, strives to maintain its national identity. With the word Polonia connected is also Polish character. Poles are looking back on their own roots, their identity and traditions. Through its activities, they promote Polish culture or language, traditions and history. Poles of St. Petersburg are eligible for Polish Charter, which is evidence of membership of the Polish nation. In St. Petersburg there are two thriving organizations: SKO Polonia and the Union of Poles. Bishop Anthony Malecki. These organizations are designed to unite Poles and Polish identity as widely as possible to promote not only in St. Petersburg but throughout Russia. Since 1998, appears in the St. Petersburg newspaper, which publishes the most important cultural events involving Polish. A major role in the rebirth of the Polish community after 1990 played a Catholic Church, which to this day involves in the spiritual life as well as in everyday life of Poles from St. Petersburg.
dc.abstract.plpl
Polonia zamieszkująca Sankt Petersburg dąży do utrzymania swojej tożsamości narodowej. Z pojęciem Polonia wiąże się także słowo polskość. Polacy szukają oparcia we własnych korzeniach, własnej tożsamości i tradycji. Poprzez swoją działalność promują polską kulturę czyli język, tradycję i historię. Polacy z Petersburga mają prawo ubiegać się o Kartę Polaka, która jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu Polskiego. W Sankt Petersburgu działają dwie prężnie rozwijające się organizacje: SKO Polonia i Związek Polaków im. biskupa Antoniego Maleckiego. Organizacje te mają za zadanie jednoczyć Polaków i jak najszerzej promować polskość nie tylko w Sankt Petersburgu ale w całej Rosji. Od 1998 roku ukazuje się Gazeta Petersburska, która publikuje najważniejsze wydarzenia kulturalne, w których uczestniczy Polonia. Ogromną rolę w odrodzeniu się Polonii po 1990 roku odegrał Kościół katolicki, który do dnia dzisiejszego uczestniczy w życiu duchowym, a także w życiu codziennym Polaków z Petersburga.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Jach, Anna - 160095
dc.contributor.authorpl
Dyrcz, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Brążkiewicz, Bartłomiej - 159735
dc.contributor.reviewerpl
Jach, Anna - 160095
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:09:00Z
dc.date.available
2020-07-24T18:09:00Z
dc.date.submittedpl
2013-07-09
dc.fieldofstudypl
rosjoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-76889-127392
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189484
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Polish community,activity,culture,St. Petersburg, national identity
dc.subject.plpl
Polonia,działalność,kultura,Sankt Petersburg,tożsamość narodowa
dc.titlepl
Polityczne i społeczne podłoże działalności Polonii w Sankt Petersburgu po 1990 roku
dc.title.alternativepl
Political and social background in the activity of the Polish community in St. Petersburg after 1990.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Babimost
3
Vilnius
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available