System motywacyjny przedsiębiorstwa - ocena efektywności i skuteczności

master
dc.abstract.enThe motivation system of corporate, the problem of motivating employees and impact on the effectiveness of their work was described in the article. Motivation is important element of growth effectiveness of work. The point is possibility impact on motivation in differential way. Selected theories of motivation and motivational factors to work, include material and non-material incentives have been discussed. They are basic components of bonus system. The bonus system impact on the effectiveness and quality of work. The part of empirical case on the basis of the conducted questionnaire investigation allowed to illustrate the level of expectation employees relative to the motivation system used. The study case led to the conclusion that employees seek to satisfy their social needs, safety and stabilization first and then to feel satisfied to entrusted tasks to them.pl
dc.abstract.plW pracy omówiono system motywacyjny przedsiębiorstwa, problem motywowania pracowników oraz wpływ na efektywność ich pracy. Motywacja jest ważnym elementem wzrostu efektywności pracy. Istotą jest możliwość wpływania na nią w zróżnicowany sposób. Zostały omówione wybrane teorie motywacji oraz czynniki motywujące pracowników do pracy, zarówno materialne, jak i niematerialne. Są one podstawowym składnikiem systemu premiowania. Z kolei system premiowania wpływa na wydajność i jakość pracy. Część empiryczna za pomocą przeprowadzonego badania ankietowego pozwoliła zobrazować poziom oczekiwań pracowników względem stosowanego systemu motywacyjnego. Badanie zezwoliło na wysunięcie wniosku, że pracownicy najpierw dążą do zaspokojenia potrzeb społecznych, stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa a następnie do poczucia satysfakcji z powierzonych im zadań.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.contributor.authorKargol, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:35:59Z
dc.date.available2020-07-27T11:35:59Z
dc.date.submitted2017-10-26pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-119064-189422pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224081
dc.languagepolpl
dc.subject.enMOTIVATION, MOTIVATORS, MOTIVATING EMPLOYEES, MOTIVATION SYSTEM.pl
dc.subject.plMOTYWACJA, MOTYWATORY, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, SYSTEM MOTYWACYJNY.pl
dc.titleSystem motywacyjny przedsiębiorstwa - ocena efektywności i skutecznościpl
dc.title.alternativeSystem of motivation in a company - evaluation of the effectiveness of workpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The motivation system of corporate, the problem of motivating employees and impact on the effectiveness of their work was described in the article. Motivation is important element of growth effectiveness of work. The point is possibility impact on motivation in differential way. Selected theories of motivation and motivational factors to work, include material and non-material incentives have been discussed. They are basic components of bonus system. The bonus system impact on the effectiveness and quality of work. The part of empirical case on the basis of the conducted questionnaire investigation allowed to illustrate the level of expectation employees relative to the motivation system used. The study case led to the conclusion that employees seek to satisfy their social needs, safety and stabilization first and then to feel satisfied to entrusted tasks to them.
dc.abstract.plpl
W pracy omówiono system motywacyjny przedsiębiorstwa, problem motywowania pracowników oraz wpływ na efektywność ich pracy. Motywacja jest ważnym elementem wzrostu efektywności pracy. Istotą jest możliwość wpływania na nią w zróżnicowany sposób. Zostały omówione wybrane teorie motywacji oraz czynniki motywujące pracowników do pracy, zarówno materialne, jak i niematerialne. Są one podstawowym składnikiem systemu premiowania. Z kolei system premiowania wpływa na wydajność i jakość pracy. Część empiryczna za pomocą przeprowadzonego badania ankietowego pozwoliła zobrazować poziom oczekiwań pracowników względem stosowanego systemu motywacyjnego. Badanie zezwoliło na wysunięcie wniosku, że pracownicy najpierw dążą do zaspokojenia potrzeb społecznych, stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa a następnie do poczucia satysfakcji z powierzonych im zadań.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.contributor.authorpl
Kargol, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:35:59Z
dc.date.available
2020-07-27T11:35:59Z
dc.date.submittedpl
2017-10-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-119064-189422
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224081
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MOTIVATION, MOTIVATORS, MOTIVATING EMPLOYEES, MOTIVATION SYSTEM.
dc.subject.plpl
MOTYWACJA, MOTYWATORY, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, SYSTEM MOTYWACYJNY.
dc.titlepl
System motywacyjny przedsiębiorstwa - ocena efektywności i skuteczności
dc.title.alternativepl
System of motivation in a company - evaluation of the effectiveness of work
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
76
Views per month
Views per city
Wroclaw
12
Warsaw
8
Krakow
4
Tczew
3
Dublin
2
Ełk
2
Gdansk
2
Majdan Krolewski
2
Szczecin
2
Bielsko-Biala
1

No access

No Thumbnail Available