ANALIZA FINANSOWA POLSKIEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS S.A.

master
dc.abstract.enThe main purpose of this thesis entitled “Financial analysis of Polish capital group LOTOS S.A.” is deep assessment of financial position of the group between 2012 and 2016 financial years. The capital group LOTOS S.A. was established the 7th of May in 1971 in Gdansk and represent one of the most common type of capital concentration – operational holding. Holding as a method of concentration of capital is characterized by big dependency between parent entity and its affiliates. Due to that fact, in this paper was also evaluated influence of mother company LOTOS S.A. onto final financial results within the group for the particular period of time. For better understanding of this topic in the paper was used variety of foreign and polish literature.pl
dc.abstract.plCełem pracy jest analiza środowiska finansowego polskiej grupy kapitałowej, która powstała w rezultacie modifikacji gospodarki ubiegłego wieku albo przeanalizowany wpływ organizacji, jaka wpływa na dynamiczność kierowania całą grupą. Dla lepszego poznania dannego tematu pracy btła przeprowadzona ocena literatury istoty zarówno polskiej, jak i zagranicznej albo ocena stanu finansowego grupy kapitalowej jako całiśći, a równiez w pozycji organizacji dominującej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzopa, Andrzej - 132249 pl
dc.contributor.authorBereza, Viacheslavpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzopa, Andrzej - 132249 pl
dc.contributor.reviewerKurleto, Halszka - 127543 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:46:37Z
dc.date.available2020-07-27T11:46:37Z
dc.date.submitted2017-10-24pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-119226-202802pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224242
dc.languagepolpl
dc.subject.enfinancial analysiscapital groupfinancial managementpl
dc.subject.planaliza finansowagrupa kapitałowa zarządzanie subiektem finansowympl
dc.titleANALIZA FINANSOWA POLSKIEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS S.A.pl
dc.title.alternativeFINANCIAL ANALYSIS OF POLISH LOTOS S.A. CAPITAL GROUPpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of this thesis entitled “Financial analysis of Polish capital group LOTOS S.A.” is deep assessment of financial position of the group between 2012 and 2016 financial years. The capital group LOTOS S.A. was established the 7th of May in 1971 in Gdansk and represent one of the most common type of capital concentration – operational holding. Holding as a method of concentration of capital is characterized by big dependency between parent entity and its affiliates. Due to that fact, in this paper was also evaluated influence of mother company LOTOS S.A. onto final financial results within the group for the particular period of time. For better understanding of this topic in the paper was used variety of foreign and polish literature.
dc.abstract.plpl
Cełem pracy jest analiza środowiska finansowego polskiej grupy kapitałowej, która powstała w rezultacie modifikacji gospodarki ubiegłego wieku albo przeanalizowany wpływ organizacji, jaka wpływa na dynamiczność kierowania całą grupą. Dla lepszego poznania dannego tematu pracy btła przeprowadzona ocena literatury istoty zarówno polskiej, jak i zagranicznej albo ocena stanu finansowego grupy kapitalowej jako całiśći, a równiez w pozycji organizacji dominującej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szopa, Andrzej - 132249
dc.contributor.authorpl
Bereza, Viacheslav
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szopa, Andrzej - 132249
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Halszka - 127543
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:46:37Z
dc.date.available
2020-07-27T11:46:37Z
dc.date.submittedpl
2017-10-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-119226-202802
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224242
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
financial analysiscapital groupfinancial management
dc.subject.plpl
analiza finansowagrupa kapitałowa zarządzanie subiektem finansowym
dc.titlepl
ANALIZA FINANSOWA POLSKIEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS S.A.
dc.title.alternativepl
FINANCIAL ANALYSIS OF POLISH LOTOS S.A. CAPITAL GROUP
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Bielsko-Biala
3
Bydgoszcz
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Cigacice
1
Dublin
1
Gdansk
1
Kraszew
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available