OCHRONA PRAWNA PRZED NADUŻYCIAMI PRZY SPRAWOWANIU FUNKCJI KAPŁAŃSKICH W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE

master
dc.abstract.enThe master's thesis presents issue of protection and legal consequences of abuses while performing priesthood functions in the Catholic Church in Poland. This is not only about the abuse of canonical criminal law, but also Polish criminal law. The first chapter presents the historical and legal outline of the institution of the priest of the Church. In chapter two analyze the crimes that can be committed in celebrating and administering the sacraments, and generally in the implementation of the most important tasks of priests. This is not an accurate and detailed indication of all prohibited acts that may be committed by priest, but only an indication of the most serious, which were specified by the document De delictis reservatis issued in 2010 by Pope Benedict XVI. Chapter three presents the regulations of state legislation.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia zagadnienie ochrony i skutków prawnych nadużyć przy sprawowaniu funkcji kapłańskich w Kościele katolickim w Polsce. Dotyczy to nie tylko nadużyć w wymiarze kanonicznego prawa karnego, ale także polskiego prawa karnego. W rozdziale pierwszym przestawiony został rys historyczno-prawny instytucji kapłana Kościoła Powszechnego. W rozdziale drugim analizie zostały poddane przestępstwa, które można popełnić przy sprawowaniu i w ramach sakramentów oraz ogólnie przy realizacji najważniejszych zadań kapłanów. Nie jest to dokładne i szczegółowe wskazanie wszystkich czynów zabronionych, które mogą być popełnione wraz ze sprawowaniem funkcji kapłańskich, ale jedynie wskazanie tych najpoważniejszych, które zostały wyszczególnione przez wydany w 2010 r. przez papieża Benedykta XVI dokument De delictis reservatis. Rozdział trzeci przedstawia uregulowania prawodawstwa państwowego, które pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej duchownych w odniesieniu do przestępstw popełnionych przeciwko Sakramentom.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.contributor.authorLalewicz, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMikuła, Maciej - 134655 pl
dc.contributor.reviewerZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:43:16Z
dc.date.available2020-07-28T03:43:16Z
dc.date.submitted2020-07-07pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-136542-158822pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238449
dc.languagepolpl
dc.subject.enlaw, church, priesthoodpl
dc.subject.plprawo, kościół, kapłaństwopl
dc.titleOCHRONA PRAWNA PRZED NADUŻYCIAMI PRZY SPRAWOWANIU FUNKCJI KAPŁAŃSKICH W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCEpl
dc.title.alternativeLEGAL PROTECTION AGAINST ABUSE IN THE PERFORMANCE OF THE PRIEST FUNCTIONS AT THE CATHOLIC CHURCH IN POLANDpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis presents issue of protection and legal consequences of abuses while performing priesthood functions in the Catholic Church in Poland. This is not only about the abuse of canonical criminal law, but also Polish criminal law. The first chapter presents the historical and legal outline of the institution of the priest of the Church. In chapter two analyze the crimes that can be committed in celebrating and administering the sacraments, and generally in the implementation of the most important tasks of priests. This is not an accurate and detailed indication of all prohibited acts that may be committed by priest, but only an indication of the most serious, which were specified by the document De delictis reservatis issued in 2010 by Pope Benedict XVI. Chapter three presents the regulations of state legislation.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia zagadnienie ochrony i skutków prawnych nadużyć przy sprawowaniu funkcji kapłańskich w Kościele katolickim w Polsce. Dotyczy to nie tylko nadużyć w wymiarze kanonicznego prawa karnego, ale także polskiego prawa karnego. W rozdziale pierwszym przestawiony został rys historyczno-prawny instytucji kapłana Kościoła Powszechnego. W rozdziale drugim analizie zostały poddane przestępstwa, które można popełnić przy sprawowaniu i w ramach sakramentów oraz ogólnie przy realizacji najważniejszych zadań kapłanów. Nie jest to dokładne i szczegółowe wskazanie wszystkich czynów zabronionych, które mogą być popełnione wraz ze sprawowaniem funkcji kapłańskich, ale jedynie wskazanie tych najpoważniejszych, które zostały wyszczególnione przez wydany w 2010 r. przez papieża Benedykta XVI dokument De delictis reservatis. Rozdział trzeci przedstawia uregulowania prawodawstwa państwowego, które pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej duchownych w odniesieniu do przestępstw popełnionych przeciwko Sakramentom.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.contributor.authorpl
Lalewicz, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mikuła, Maciej - 134655
dc.contributor.reviewerpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:43:16Z
dc.date.available
2020-07-28T03:43:16Z
dc.date.submittedpl
2020-07-07
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-136542-158822
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238449
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
law, church, priesthood
dc.subject.plpl
prawo, kościół, kapłaństwo
dc.titlepl
OCHRONA PRAWNA PRZED NADUŻYCIAMI PRZY SPRAWOWANIU FUNKCJI KAPŁAŃSKICH W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE
dc.title.alternativepl
LEGAL PROTECTION AGAINST ABUSE IN THE PERFORMANCE OF THE PRIEST FUNCTIONS AT THE CATHOLIC CHURCH IN POLAND
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Krakow
1
Michalowice
1
Nowy Targ
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available