Znamię "człowiek" w doktrynie i orzecznictwie

master
dc.abstract.enPermanent and dynamic progress in medical sciences, biotechnology and genetic engineering caused that determining the unequivocal ontogenetic definition of the expression “human” becomes one of the most controversial and difficult problem for contemporary law. The possibility of interference in the fundamental value - human life, generates numerous questions about the beginning, the end and the scope of penal protection.The main purpose of this thesis is to outline legal interpretation of the term “human” in penal code, in the light of Supreme Court jurisdiction and doctrines’ opinions. The issue of the beginning of human life particularly focuses on describing different conceptions of “humanity”, which delimits temporal division between penal protection of “conceived child” and “human”. Whereas, the deliberations related to the end of human existence include medical definitions of death and selected problems connected with ascertainment of the moment of death (euthanasia, futile medical care, transplantations). Moreover, the issue of the term “human” in a juridical sense, takes into consideration constitutional rules and international standards of human life protection, both worldwide (United Nation Organization) and European (Council of Europe and European Union).On the basis of the presented analysis, it is concluded that the current penal regulations do not precisely define the temporal limitations of human life protection. Therefore, to reach uniform interpretation some specific changes should be postulated in Polish legislation.pl
dc.abstract.plCiągły i dynamiczny rozwój nauk medycznych, biotechnologii oraz inżynierii genetycznej, sprawił, że wyznaczenie ostrych granic definicji ontogenetycznej pojęcia „człowiek” stanowi jedno z najbardziej kontrowersyjnych i zarazem trudnych zagadnień dla współczesnego prawa. Możliwość ingerencji w naczelną wartość, jaką stanowi życie ludzkie, zrodziła liczne pytania o jego początek, koniec i zakres prawnokarnej ochrony. Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie wykładni znamienia „człowiek” na gruncie kodeksu karnego, w świetle orzeczeń Sądu Najwyższego oraz poglądów doktryny. W szczególności ukazane zostały występujące w literaturze karnistycznej kryteria uznania „człowieczeństwa” – wyznaczenia cezury czasowej między prawnokarną ochroną „dziecka poczętego” i „człowieka”. Natomiast rozważania dotyczące zagadnienia końca ludzkiej egzystencji obejmują medyczne definicje śmierci oraz wybrane problemy prawa karnego związane z ustaleniem momentu śmierci (eutanazja, uporczywa terapia, transplantacje). Ponadto, zaprezentowana analiza pojęcia „człowiek” w sensie jurydycznym uwzględnia aspekt konstytucyjny oraz międzynarodowe standardy prawnej ochrony życia zarówno o charakterze uniwersalnym (w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych), jak i europejskim (w ramach Rady Europy oraz Unii Europejskiej).Przedstawione w pracy rozważania wykazują, że de lege lata temporalne granice ochrony życia „człowieka” na gruncie regulacji prawnokarnych nie są precyzyjne określone. Dlatego, w celu uzyskania jednolitej wykładni, należy postulować wprowadzenie konkretnych zmian w polskim ustawodawstwie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZoll, Andrzej - 132932 pl
dc.contributor.authorNowak, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.contributor.reviewerZoll, Andrzej - 132932 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:13:09Z
dc.date.available2020-07-23T23:13:09Z
dc.date.submitted2012-06-22pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-64944-79458pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178473
dc.languagepolpl
dc.subject.ena human, a conceived child, the beginning of life, the death, the scope of penal protection of human lifepl
dc.subject.plczłowiek, dziecko poczęte, początek życia, śmierć, zakres prawnokarnej ochrony życia człowiekapl
dc.titleZnamię "człowiek" w doktrynie i orzecznictwiepl
dc.title.alternativeThe term "human" in juridical doctrine and penal jurisdictionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Permanent and dynamic progress in medical sciences, biotechnology and genetic engineering caused that determining the unequivocal ontogenetic definition of the expression “human” becomes one of the most controversial and difficult problem for contemporary law. The possibility of interference in the fundamental value - human life, generates numerous questions about the beginning, the end and the scope of penal protection.The main purpose of this thesis is to outline legal interpretation of the term “human” in penal code, in the light of Supreme Court jurisdiction and doctrines’ opinions. The issue of the beginning of human life particularly focuses on describing different conceptions of “humanity”, which delimits temporal division between penal protection of “conceived child” and “human”. Whereas, the deliberations related to the end of human existence include medical definitions of death and selected problems connected with ascertainment of the moment of death (euthanasia, futile medical care, transplantations). Moreover, the issue of the term “human” in a juridical sense, takes into consideration constitutional rules and international standards of human life protection, both worldwide (United Nation Organization) and European (Council of Europe and European Union).On the basis of the presented analysis, it is concluded that the current penal regulations do not precisely define the temporal limitations of human life protection. Therefore, to reach uniform interpretation some specific changes should be postulated in Polish legislation.
dc.abstract.plpl
Ciągły i dynamiczny rozwój nauk medycznych, biotechnologii oraz inżynierii genetycznej, sprawił, że wyznaczenie ostrych granic definicji ontogenetycznej pojęcia „człowiek” stanowi jedno z najbardziej kontrowersyjnych i zarazem trudnych zagadnień dla współczesnego prawa. Możliwość ingerencji w naczelną wartość, jaką stanowi życie ludzkie, zrodziła liczne pytania o jego początek, koniec i zakres prawnokarnej ochrony. Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie wykładni znamienia „człowiek” na gruncie kodeksu karnego, w świetle orzeczeń Sądu Najwyższego oraz poglądów doktryny. W szczególności ukazane zostały występujące w literaturze karnistycznej kryteria uznania „człowieczeństwa” – wyznaczenia cezury czasowej między prawnokarną ochroną „dziecka poczętego” i „człowieka”. Natomiast rozważania dotyczące zagadnienia końca ludzkiej egzystencji obejmują medyczne definicje śmierci oraz wybrane problemy prawa karnego związane z ustaleniem momentu śmierci (eutanazja, uporczywa terapia, transplantacje). Ponadto, zaprezentowana analiza pojęcia „człowiek” w sensie jurydycznym uwzględnia aspekt konstytucyjny oraz międzynarodowe standardy prawnej ochrony życia zarówno o charakterze uniwersalnym (w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych), jak i europejskim (w ramach Rady Europy oraz Unii Europejskiej).Przedstawione w pracy rozważania wykazują, że de lege lata temporalne granice ochrony życia „człowieka” na gruncie regulacji prawnokarnych nie są precyzyjne określone. Dlatego, w celu uzyskania jednolitej wykładni, należy postulować wprowadzenie konkretnych zmian w polskim ustawodawstwie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zoll, Andrzej - 132932
dc.contributor.authorpl
Nowak, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.contributor.reviewerpl
Zoll, Andrzej - 132932
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:13:09Z
dc.date.available
2020-07-23T23:13:09Z
dc.date.submittedpl
2012-06-22
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-64944-79458
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178473
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
a human, a conceived child, the beginning of life, the death, the scope of penal protection of human life
dc.subject.plpl
człowiek, dziecko poczęte, początek życia, śmierć, zakres prawnokarnej ochrony życia człowieka
dc.titlepl
Znamię "człowiek" w doktrynie i orzecznictwie
dc.title.alternativepl
The term "human" in juridical doctrine and penal jurisdiction
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Kock
1
Krakow
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available