Opieka nad kobietą w późnym poronieniu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu psychologicznego

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Miscarriage affects around 10-15% of pregnant women, who constitute a sizeable proportion of those hospitalised on the wards in everyday practice. Patients often feel neglected by medical staff, who have difficulty talking to and providing support to the patient who is having a miscarriage and the woman after the loss. Knowledge of psychological and psychiatric terminology and appropriate therapeutic strategies will enable members of the medical team to plan holistic care and prevent the negative consequences of miscarriage on the patient's psyche.Objective: The objective of this paper was to present the importance of the psychological aspect during the care of a patient having a miscarriage and after miscarriage, and the key role and tasks of the midwife during this care.Material and methods: In this paper the case study method was applied. The process of taking care of a patient with a threatened miscarriage, a miscarriage in progress and after a miscarriage is presented. The clinical analysis of the case, medical records and observation was performed at the Gabriel Narutowicz Municipal Specialist Hospital in Cracow in the gynaecological section of the Department of Obstetrics and Gynaecology with Oncology and the Delivery Room.Summary: A miscarriage is a difficult event in a woman's life, which can have a major impact on the patient's psyche and therefore affect her life in the social sphere, relationships with her loved ones, the sexual sphere, relationship with her body and herself. Woman after miscarriage is at increased risk for depression, anxiety disorders, PTSD. Social support, including support from medical staff, mainly midwives, is crucial for preventing any consequences.pl
dc.abstract.plWstęp: Poronienie dotyka około 10-15% kobiet w ciąży, które stanowią w codziennej praktyce sporą część hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych. Pacjentki często czują się pomijane przez personel medyczny, który ma trudność w prowadzeniu rozmowy i wsparciu pacjentki roniącej oraz kobiety po stracie. Znajomość pojęć z dziedziny psychologii i psychiatrii oraz odpowiednich strategii terapeutycznych pozwoli członkom zespołu medycznego zaplanować holistyczną opiekę i zapobiec negatywnym konsekwencjom poronienia w sferze psychiki pacjentki.Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie znaczenia aspektu psychologicznego w trakcie opieki nad pacjentką roniącą i po poronieniu oraz kluczowej roli i zadań położnej podczas tej opieki. Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę studium przypadku. Przedstawiono proces opieki nad pacjentką z poronieniem zagrażającym, poronieniem w toku oraz po poronieniu. Analiza kliniczna przypadku, dokumentacji medycznej oraz obserwacja została przeprowadzona w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza Krakowie na odcinku ginekologicznym na Oddziale Położnictwa i Ginekologii z Onkologią oraz Trakcie Porodowym.Wnioski: Poronienie to trudne wydarzenie w życiu kobiety, które może w dużym stopniu wpłynąć na psychikę pacjentki, a co za tym idzie zaburzyć życie w sferze społecznej, relacjach z bliskimi, sferze seksualnej, relacji ze swoim ciałem i własnym ,,ja’’. Kobieta po poronieniu jest obciążona wyższym ryzykiem depresji, zaburzeń lękowych, PTSD. Kluczową rolę w zapobieganiu konsekwencjom odgrywa wsparcie społeczne, w tym wsparcie ze strony personelu medycznego, głównie położnych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKopeć-Godlewska, Katarzynapl
dc.contributor.authorBędziejewska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKopeć-Godlewska, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerKruszecka-Krówka, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2022-07-05T21:36:14Z
dc.date.available2022-07-05T21:36:14Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-155599-276053pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294583
dc.languagepolpl
dc.subject.enmiscarriage, pregnancy loss, psychological care, midwifery carepl
dc.subject.plporonienie, utrata ciąży, opieka psychologiczna, opieka położniczapl
dc.titleOpieka nad kobietą w późnym poronieniu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu psychologicznegopl
dc.title.alternativeThe care of a patient during late miscarriage including psychological aspect of the casepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Miscarriage affects around 10-15% of pregnant women, who constitute a sizeable proportion of those hospitalised on the wards in everyday practice. Patients often feel neglected by medical staff, who have difficulty talking to and providing support to the patient who is having a miscarriage and the woman after the loss. Knowledge of psychological and psychiatric terminology and appropriate therapeutic strategies will enable members of the medical team to plan holistic care and prevent the negative consequences of miscarriage on the patient's psyche.Objective: The objective of this paper was to present the importance of the psychological aspect during the care of a patient having a miscarriage and after miscarriage, and the key role and tasks of the midwife during this care.Material and methods: In this paper the case study method was applied. The process of taking care of a patient with a threatened miscarriage, a miscarriage in progress and after a miscarriage is presented. The clinical analysis of the case, medical records and observation was performed at the Gabriel Narutowicz Municipal Specialist Hospital in Cracow in the gynaecological section of the Department of Obstetrics and Gynaecology with Oncology and the Delivery Room.Summary: A miscarriage is a difficult event in a woman's life, which can have a major impact on the patient's psyche and therefore affect her life in the social sphere, relationships with her loved ones, the sexual sphere, relationship with her body and herself. Woman after miscarriage is at increased risk for depression, anxiety disorders, PTSD. Social support, including support from medical staff, mainly midwives, is crucial for preventing any consequences.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Poronienie dotyka około 10-15% kobiet w ciąży, które stanowią w codziennej praktyce sporą część hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych. Pacjentki często czują się pomijane przez personel medyczny, który ma trudność w prowadzeniu rozmowy i wsparciu pacjentki roniącej oraz kobiety po stracie. Znajomość pojęć z dziedziny psychologii i psychiatrii oraz odpowiednich strategii terapeutycznych pozwoli członkom zespołu medycznego zaplanować holistyczną opiekę i zapobiec negatywnym konsekwencjom poronienia w sferze psychiki pacjentki.Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie znaczenia aspektu psychologicznego w trakcie opieki nad pacjentką roniącą i po poronieniu oraz kluczowej roli i zadań położnej podczas tej opieki. Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę studium przypadku. Przedstawiono proces opieki nad pacjentką z poronieniem zagrażającym, poronieniem w toku oraz po poronieniu. Analiza kliniczna przypadku, dokumentacji medycznej oraz obserwacja została przeprowadzona w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza Krakowie na odcinku ginekologicznym na Oddziale Położnictwa i Ginekologii z Onkologią oraz Trakcie Porodowym.Wnioski: Poronienie to trudne wydarzenie w życiu kobiety, które może w dużym stopniu wpłynąć na psychikę pacjentki, a co za tym idzie zaburzyć życie w sferze społecznej, relacjach z bliskimi, sferze seksualnej, relacji ze swoim ciałem i własnym ,,ja’’. Kobieta po poronieniu jest obciążona wyższym ryzykiem depresji, zaburzeń lękowych, PTSD. Kluczową rolę w zapobieganiu konsekwencjom odgrywa wsparcie społeczne, w tym wsparcie ze strony personelu medycznego, głównie położnych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kopeć-Godlewska, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Będziejewska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kopeć-Godlewska, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Kruszecka-Krówka, Agnieszka
dc.date.accessioned
2022-07-05T21:36:14Z
dc.date.available
2022-07-05T21:36:14Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-155599-276053
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294583
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
miscarriage, pregnancy loss, psychological care, midwifery care
dc.subject.plpl
poronienie, utrata ciąży, opieka psychologiczna, opieka położnicza
dc.titlepl
Opieka nad kobietą w późnym poronieniu ze szczególnym uwzględnieniem aspektu psychologicznego
dc.title.alternativepl
The care of a patient during late miscarriage including psychological aspect of the case
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Koluszki
4
Lublin
4
Brzezinka
3
Krakow
3
Lodz
2
Poznan
2
Bartoszyce
1
Chojnice
1
Olsztyn
1

No access

No Thumbnail Available