Związek ręczności z efektem przewagi lewego pola widzenia w procedurze szybkiej prezentacji bodźców wzrokowych.

master
dc.abstract.enThe results acquired in studies conducted online by 121 participants, using the RSVP (Rapid Serial Visual Presentation) paradigm showed that when trying to identify targets T1 and T2 in pairs of rapidly presented distractors, the participants were more accurate in identifying T2 targets, when displayed on the left rather than the right side of the fixation point. This effect was called LVFA (Left Visual Field Advantage). The main purpose of this study was to replicate the aforementioned effect and to verify if the strength of LVFA effect was related to handedness of the participants. Obtained data, after ANOVA analysis, confirmed that the LVFA effect was present and significant. Results showed no correlation between the LVFA and handedness of the participants. Trouble acquiring normal distribution within the results was most probably caused by the online adaptation process which was followed by changes in the procedure.pl
dc.abstract.plWyniki uzyskiwane w badaniach przeprowadzanych w paradygmacie RSVP (Rapid Serial Visual Prezentation), w których zadaniem osoby badanej jest poprawna identyfikacja bodźców T1 i T2 ukrytych w parach szybko prezentowanych dystraktorów, wskazują na istnienienie przewagi lewego pola widzenia (LVFA –Left Visual Field Advantage) w wykonywaniu tego typu zadań, co najprawdopodobniej jest związane ze specjalizacją prawej półkuli mózgu w zakresie uwagi przestrzennej. Celem badań opisanych w tym artykule była próba replikacji wyników uzyskiwanych podczas stosowania tej procedury, oraz sprawdzenie, czy siła efektu LVFA jest powiązana z ręcznością. W tym celu przebadano 121 osób za pomocą procedury przeprowadzonej w paradygmacie RSVP, oraz kwestionariusza ręczności Oldfielda, zaadaptowanych do wykonywania on-line. Przeprowadzona ANOVA potwierdziła uzyskanie efektu LVFA. Dystrybucja uzyskanych wyników okazała się być niezgodna z rozkładem normalnym – dodatkowe badanie różnicy średnich procent uzyskanych wyników testem Chi-kwadrat również potwierdziło uzyskanie istotnej statystycznie różnicy pomiędzy lewym a prawym T2. Nie wykazano natomiast istnienia żadnych powiązań pomiędzy uzyskanym efektem LVFA a ręcznością, co również pozostaje w zgodzie z wynikami najnowszych badań. Nietypowa dystrybucja wyników została najprawdopodobniej spowodowana adaptacją procedury do warunków badania on-line, co skutkował skróceniem procedury i zmniejszeniem kontroli nad warunkami, w jakich badanie było wykonywane.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWolski, Piotr - 100191 pl
dc.contributor.authorUchacz, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWolski, Piotr - 100191 pl
dc.contributor.reviewerWronka, Eligiusz - 132775 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T12:07:18Z
dc.date.available2020-07-27T12:07:18Z
dc.date.submitted2017-10-19pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-119573-117988pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224560
dc.languagepolpl
dc.subject.enHandedness, Laterality, RSVP, LVFA, visual field.pl
dc.subject.plRęczność, Lateralizacja, RSVP, LVFA, adaptacyjność, lateralizacja, pole, widzenia.pl
dc.titleZwiązek ręczności z efektem przewagi lewego pola widzenia w procedurze szybkiej prezentacji bodźców wzrokowych.pl
dc.title.alternativeRelationship between handedness and left visual field advantage in the rapid serial visual presentation procedure.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The results acquired in studies conducted online by 121 participants, using the RSVP (Rapid Serial Visual Presentation) paradigm showed that when trying to identify targets T1 and T2 in pairs of rapidly presented distractors, the participants were more accurate in identifying T2 targets, when displayed on the left rather than the right side of the fixation point. This effect was called LVFA (Left Visual Field Advantage). The main purpose of this study was to replicate the aforementioned effect and to verify if the strength of LVFA effect was related to handedness of the participants. Obtained data, after ANOVA analysis, confirmed that the LVFA effect was present and significant. Results showed no correlation between the LVFA and handedness of the participants. Trouble acquiring normal distribution within the results was most probably caused by the online adaptation process which was followed by changes in the procedure.
dc.abstract.plpl
Wyniki uzyskiwane w badaniach przeprowadzanych w paradygmacie RSVP (Rapid Serial Visual Prezentation), w których zadaniem osoby badanej jest poprawna identyfikacja bodźców T1 i T2 ukrytych w parach szybko prezentowanych dystraktorów, wskazują na istnienienie przewagi lewego pola widzenia (LVFA –Left Visual Field Advantage) w wykonywaniu tego typu zadań, co najprawdopodobniej jest związane ze specjalizacją prawej półkuli mózgu w zakresie uwagi przestrzennej. Celem badań opisanych w tym artykule była próba replikacji wyników uzyskiwanych podczas stosowania tej procedury, oraz sprawdzenie, czy siła efektu LVFA jest powiązana z ręcznością. W tym celu przebadano 121 osób za pomocą procedury przeprowadzonej w paradygmacie RSVP, oraz kwestionariusza ręczności Oldfielda, zaadaptowanych do wykonywania on-line. Przeprowadzona ANOVA potwierdziła uzyskanie efektu LVFA. Dystrybucja uzyskanych wyników okazała się być niezgodna z rozkładem normalnym – dodatkowe badanie różnicy średnich procent uzyskanych wyników testem Chi-kwadrat również potwierdziło uzyskanie istotnej statystycznie różnicy pomiędzy lewym a prawym T2. Nie wykazano natomiast istnienia żadnych powiązań pomiędzy uzyskanym efektem LVFA a ręcznością, co również pozostaje w zgodzie z wynikami najnowszych badań. Nietypowa dystrybucja wyników została najprawdopodobniej spowodowana adaptacją procedury do warunków badania on-line, co skutkował skróceniem procedury i zmniejszeniem kontroli nad warunkami, w jakich badanie było wykonywane.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wolski, Piotr - 100191
dc.contributor.authorpl
Uchacz, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wolski, Piotr - 100191
dc.contributor.reviewerpl
Wronka, Eligiusz - 132775
dc.date.accessioned
2020-07-27T12:07:18Z
dc.date.available
2020-07-27T12:07:18Z
dc.date.submittedpl
2017-10-19
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-119573-117988
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224560
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Handedness, Laterality, RSVP, LVFA, visual field.
dc.subject.plpl
Ręczność, Lateralizacja, RSVP, LVFA, adaptacyjność, lateralizacja, pole, widzenia.
dc.titlepl
Związek ręczności z efektem przewagi lewego pola widzenia w procedurze szybkiej prezentacji bodźców wzrokowych.
dc.title.alternativepl
Relationship between handedness and left visual field advantage in the rapid serial visual presentation procedure.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Krakow
5
Wroclaw
2
Dublin
1
Ruda Śląska
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available