Zabawa w procesie kształtowania poczucia własnej wartości wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this thesis was the considerations regarding the significance of play in shaping the self-esteem of children in early school age. To answer the posed problem, research was conducted using the diagnostic survey method. The following thesis consists of a theoretical part, research analysis and a collection of play activities for working on a child's self-esteem. The first part of this study presents a theoretical analysis of the concepts of "self-esteem" and "play." In the next part of the thesis, an analysis of the conducted research is carried out, conclusions are drawn from the presented results and suggestions for play activities to be used in the process of shaping children's self-esteem were provided.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy były rozważania dotyczące znaczenia zabawy w procesie kształtowania poczucia własnej wartości dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W celu udzielenia odpowiedzi na postawiony problem, przeprowadzono badania, w których wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Poniższa praca składa się z części teoretycznej, analizy badań oraz zbioru zabaw do wykorzystania w pracy nad poczuciem własnej wartości dziecka. W pierwszej części tej pracy ukazano analizę teoretyczną zagadnień „poczucia własnej wartości” i „zabawy”. W kolejnej części pracy dokonano analizy przeprowadzonych badań, przedstawiono wnioski z zaprezentowanych wyników oraz zamieszczono propozycje zabaw do wykorzystania w procesie kształtowaniem poczucia własnej wartości dzieci.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorHajduk, Łukaszpl
dc.contributor.authorKomandzik, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerHajduk, Łukaszpl
dc.contributor.reviewerTomczyk, Łukaszpl
dc.date.accessioned2023-07-17T22:20:04Z
dc.date.available2023-07-17T22:20:04Z
dc.date.submitted2023-07-14pl
dc.fieldofstudypedagogikapl
dc.identifier.apddiploma-168942-291862pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316788
dc.languagepolpl
dc.subject.enself-esteem, play, childpl
dc.subject.plpoczucie własnej wartości, zabawa, dzieckopl
dc.titleZabawa w procesie kształtowania poczucia własnej wartości wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnympl
dc.title.alternativePlay in the Process of Shaping Self-Esteem Among Children in Early Elementary School Agepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis was the considerations regarding the significance of play in shaping the self-esteem of children in early school age. To answer the posed problem, research was conducted using the diagnostic survey method. The following thesis consists of a theoretical part, research analysis and a collection of play activities for working on a child's self-esteem. The first part of this study presents a theoretical analysis of the concepts of "self-esteem" and "play." In the next part of the thesis, an analysis of the conducted research is carried out, conclusions are drawn from the presented results and suggestions for play activities to be used in the process of shaping children's self-esteem were provided.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy były rozważania dotyczące znaczenia zabawy w procesie kształtowania poczucia własnej wartości dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W celu udzielenia odpowiedzi na postawiony problem, przeprowadzono badania, w których wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Poniższa praca składa się z części teoretycznej, analizy badań oraz zbioru zabaw do wykorzystania w pracy nad poczuciem własnej wartości dziecka. W pierwszej części tej pracy ukazano analizę teoretyczną zagadnień „poczucia własnej wartości” i „zabawy”. W kolejnej części pracy dokonano analizy przeprowadzonych badań, przedstawiono wnioski z zaprezentowanych wyników oraz zamieszczono propozycje zabaw do wykorzystania w procesie kształtowaniem poczucia własnej wartości dzieci.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Hajduk, Łukasz
dc.contributor.authorpl
Komandzik, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Hajduk, Łukasz
dc.contributor.reviewerpl
Tomczyk, Łukasz
dc.date.accessioned
2023-07-17T22:20:04Z
dc.date.available
2023-07-17T22:20:04Z
dc.date.submittedpl
2023-07-14
dc.fieldofstudypl
pedagogika
dc.identifier.apdpl
diploma-168942-291862
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316788
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
self-esteem, play, child
dc.subject.plpl
poczucie własnej wartości, zabawa, dziecko
dc.titlepl
Zabawa w procesie kształtowania poczucia własnej wartości wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym
dc.title.alternativepl
Play in the Process of Shaping Self-Esteem Among Children in Early Elementary School Age
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Darłowo
1
Krakow
1
Poznan
1
Rybnik
1
Rzeszów
1
Shanghai
1
Szczecin
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available