The Swiss "Sonderfall": Identifying Neutrality and its Influence on Cooperation with the European Union

The Swiss "Sonderfall": Identifying Neutrality and its Influence on Cooperation with the European Union

master
dc.abstract.enSwitzerland remains a neutral state outside of the European Union and is often described as a Sonderfall, or a “special case”. Neutrality constitutes an important factor in shaping Swiss national identity, domestic cohesion, and prospects for EU membership. However, the Federal Council’s stance on neutrality and accession to the EU differs from that of the Swiss citizens. The government sees neutrality merely as an instrument to protect the nation’s interests that would not be affected by EU membership. This paper examines if the citizens’ opinion is reflected in the government’s official policy reports, given the possibility of the electorate’s direct influence on political propositions. Using Eurobarometer surveys in Switzerland from 1999 to 2011 and official documents published by the government between 1990 and 2012, I analyze the data using quantitative and qualitative methods. I find that the citizens’ attachment to neutrality is directly linked to feelings of national identity and negative attitudes toward EU membership. These correlations remain stable over the analyzed time period. I also demonstrate that the government frequently ignored the citizens’ viewpoints over the last two decades: safeguarding economic and political interests was given priority over taking into account the particular threats to identity as perceived by Swiss citizens.pl
dc.abstract.plSzwajcaria, kraj neutralny, pozostaje poza Unią Europejską i jest często opisywany jako tzw. Sonderfall czyli szczególny przypadek. Neutralność jest ważnym czynnikiem biorącym udział w kształtowaniu tożsamości narodowej Szwajcarów, wewnętrznej spójności kraju oraz postawy wobec przynależności do Unii Europejskiej. Władze szwajcarskie mają jednak zupełnie inne spojrzenie na te pojęcia niż obywatele Szwajcarii. Neutralność rozumiana jest przez Radę Federalną Szwajcarii jako instrument obrony interesów narodowych, na którą nie miałoby wpływu członkostwo w Unii Europejskiej.Moja praca bada w jaki sposób opinia obywateli Szwajcarii, którzy w ramach szwajcarskiego systemu politycznego, mają możliwość bezpośredniego wpływu na działania polityczne, odzwierciedlona jest w oficjalnych raportach przedstawiających stanowisko rządu. Wykorzystując dane dotyczące Szwajcarii z Eurobarometru z lat 1999-2011 oraz oficjalnych szwajcarskich publikacji rządowych z lat 1990-2012, analizuję postawione pytania badawcze za pomocą metody ilościowej oraz jakościowej. Wyniki analizy wskazują, że przywiązanie obywateli Szwajcarii do neutralności jest wprost powiązane z ich poczuciem narodowej tożsamości oraz negatywnymi postawami wobec członkostwa w Unii Europejskiej. Opisane korelacje pozostają stabilne przez cały analizowany okres czasu. W swojej pracy udowadniam iż władze Szwajcarii przez ostatnie dwie dekady w dużej mierze ignorowały opinię swoich obywateli. Zabezpieczenie ekonomicznych oraz politycznych interesów okazało się być priorytetem ważniejszym niż zauważane przez szwajcarskich obywateli zagrożenia dla ich tożsamości.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKucia, Marek - 100400 pl
dc.contributor.authorFavero, Adrianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGóra, Magdalena - 160082 pl
dc.contributor.reviewerKucia, Marek - 100400 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:12:26Z
dc.date.available2020-07-24T23:12:26Z
dc.date.submitted2014-05-19pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-85407-158130pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194208
dc.languageengpl
dc.subject.enNeutrality, Identity, Switzerland, Euroscepticism, European Integrationpl
dc.subject.plNeutralność,Tożsamość, Szwajcaria, Eurosceptycyzm, Integracja europejskapl
dc.titleThe Swiss "Sonderfall": Identifying Neutrality and its Influence on Cooperation with the European Unionpl
dc.titleThe Swiss "Sonderfall": Identifying Neutrality and its Influence on Cooperation with the European Unionpl
dc.title.alternativeSzwajcarski "Sonderfall": Definicja neutralności i jej wpływ na współpracę z Unią Europejskąpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Switzerland remains a neutral state outside of the European Union and is often described as a Sonderfall, or a “special case”. Neutrality constitutes an important factor in shaping Swiss national identity, domestic cohesion, and prospects for EU membership. However, the Federal Council’s stance on neutrality and accession to the EU differs from that of the Swiss citizens. The government sees neutrality merely as an instrument to protect the nation’s interests that would not be affected by EU membership. This paper examines if the citizens’ opinion is reflected in the government’s official policy reports, given the possibility of the electorate’s direct influence on political propositions. Using Eurobarometer surveys in Switzerland from 1999 to 2011 and official documents published by the government between 1990 and 2012, I analyze the data using quantitative and qualitative methods. I find that the citizens’ attachment to neutrality is directly linked to feelings of national identity and negative attitudes toward EU membership. These correlations remain stable over the analyzed time period. I also demonstrate that the government frequently ignored the citizens’ viewpoints over the last two decades: safeguarding economic and political interests was given priority over taking into account the particular threats to identity as perceived by Swiss citizens.
dc.abstract.plpl
Szwajcaria, kraj neutralny, pozostaje poza Unią Europejską i jest często opisywany jako tzw. Sonderfall czyli szczególny przypadek. Neutralność jest ważnym czynnikiem biorącym udział w kształtowaniu tożsamości narodowej Szwajcarów, wewnętrznej spójności kraju oraz postawy wobec przynależności do Unii Europejskiej. Władze szwajcarskie mają jednak zupełnie inne spojrzenie na te pojęcia niż obywatele Szwajcarii. Neutralność rozumiana jest przez Radę Federalną Szwajcarii jako instrument obrony interesów narodowych, na którą nie miałoby wpływu członkostwo w Unii Europejskiej.Moja praca bada w jaki sposób opinia obywateli Szwajcarii, którzy w ramach szwajcarskiego systemu politycznego, mają możliwość bezpośredniego wpływu na działania polityczne, odzwierciedlona jest w oficjalnych raportach przedstawiających stanowisko rządu. Wykorzystując dane dotyczące Szwajcarii z Eurobarometru z lat 1999-2011 oraz oficjalnych szwajcarskich publikacji rządowych z lat 1990-2012, analizuję postawione pytania badawcze za pomocą metody ilościowej oraz jakościowej. Wyniki analizy wskazują, że przywiązanie obywateli Szwajcarii do neutralności jest wprost powiązane z ich poczuciem narodowej tożsamości oraz negatywnymi postawami wobec członkostwa w Unii Europejskiej. Opisane korelacje pozostają stabilne przez cały analizowany okres czasu. W swojej pracy udowadniam iż władze Szwajcarii przez ostatnie dwie dekady w dużej mierze ignorowały opinię swoich obywateli. Zabezpieczenie ekonomicznych oraz politycznych interesów okazało się być priorytetem ważniejszym niż zauważane przez szwajcarskich obywateli zagrożenia dla ich tożsamości.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kucia, Marek - 100400
dc.contributor.authorpl
Favero, Adrian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Góra, Magdalena - 160082
dc.contributor.reviewerpl
Kucia, Marek - 100400
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:12:26Z
dc.date.available
2020-07-24T23:12:26Z
dc.date.submittedpl
2014-05-19
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-85407-158130
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194208
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Neutrality, Identity, Switzerland, Euroscepticism, European Integration
dc.subject.plpl
Neutralność,Tożsamość, Szwajcaria, Eurosceptycyzm, Integracja europejska
dc.titlepl
The Swiss "Sonderfall": Identifying Neutrality and its Influence on Cooperation with the European Union
dc.titlepl
The Swiss "Sonderfall": Identifying Neutrality and its Influence on Cooperation with the European Union
dc.title.alternativepl
Szwajcarski "Sonderfall": Definicja neutralności i jej wpływ na współpracę z Unią Europejską
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Cape Town
1
Chisinau
1
Ettingen
1
Groningen
1
Krakow
1
Nantes
1
Sentinela do Sul
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available