Rozkwit argentyńskiej muzyki rockowej w kontekście wojny o Falklandy/Malwiny

master
dc.abstract.enThe rise of the Argentine rock music scene was a significant socio-cultural side-effect of the armed conflict over the Falklands/Malvinas. After declaring war against the UK, the military junta undertook a series of propaganda measures aimed, among other things, at marginalizing Anglo-Saxon culture. The ban on English-language music contributed to the rapid growth in popularity of a genre that the authoritarian regime had strenuously fought against before the war.The paper presents the political context of the Falklands dispute, the origins of Argentine rock music, and the situation of Argentine musicians before and after the war. The thesis clarifies the complex relationship between "rock nacional" and Argentine nationalism of the era of the Process of National Reorganisation. Furthermore, it is a reconstruction of the image of the Argentine rock music scene after the end of the war and the overthrow of the junta.The research's outcome confirmed the initial hypothesis that the Falklands/Malvinas War directly contributed to the rise of Argentine rock music.pl
dc.abstract.plIstotnym społeczno-kulturowym efektem ubocznym konfliktu zbrojnego o Falklandy/Malwiny był rozkwit lokalnej sceny muzyki rockowej w Argentynie. Wraz z wypowiedzeniem wojny Wielkiej Brytanii argentyńska junta wojskowa podjęła szereg działań propagandowych, których celem była m.in. marginalizacja kultury anglosaskiej. Zarządzony przez nią zakaz emisji muzyki anglojęzycznej przyczynił się do dynamicznego wzrostu popularności gatunku, który przed rozpoczęciem działań wojennych sama usilnie zwalczała.W pracy przedstawiono polityczny kontekst sporu o Falklandy, genezę argentyńskiej muzyki rockowej i sytuację argentyńskich muzyków przed rozpoczęciem wojny. Następnie przeprowadzono analizę, która umożliwiła wyjaśnienie skomplikowanej relacji między nurtem rock nacional i argentyńskim nacjonalizmem doby Procesu Reorganizacji Narodowej. W dalszej kolejności zrekonstruowano obraz argentyńskiej sceny muzyki rockowej po zakończeniu wojny i obaleniu junty.Wynikiem pracy jest potwierdzenie wstępnej hipotezy, że wojna o Falklandy/Malwiny bezpośrednio przyczyniła się do rozkwitu argentyńskiej muzyki rockowej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKamieński, Łukasz - 101102 pl
dc.contributor.authorPasek, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerLisińska, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerKamieński, Łukasz - 101102 pl
dc.date.accessioned2023-10-16T21:48:51Z
dc.date.available2023-10-16T21:48:51Z
dc.date.submitted2023-10-12pl
dc.fieldofstudyamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-170555-228910pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321114
dc.languagepolpl
dc.subject.enFalklands/Malvinas War, rock nacional, censorship, junta, Proceso de Reorganización Nacional, Argentina, music, boomerang effect, futbolization, aguantepl
dc.subject.plWojna o Falklandy/Malwiny, rock nacional, cenzura, junta, Proceso de Reorganización Nacional, Argentyna, muzyka, efekt bumerangowy, futbolizacja, aguantepl
dc.titleRozkwit argentyńskiej muzyki rockowej w kontekście wojny o Falklandy/Malwinypl
dc.title.alternativeThe rise of Argentinian rock music within the context of Falklands/Malvinas Warpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The rise of the Argentine rock music scene was a significant socio-cultural side-effect of the armed conflict over the Falklands/Malvinas. After declaring war against the UK, the military junta undertook a series of propaganda measures aimed, among other things, at marginalizing Anglo-Saxon culture. The ban on English-language music contributed to the rapid growth in popularity of a genre that the authoritarian regime had strenuously fought against before the war.The paper presents the political context of the Falklands dispute, the origins of Argentine rock music, and the situation of Argentine musicians before and after the war. The thesis clarifies the complex relationship between "rock nacional" and Argentine nationalism of the era of the Process of National Reorganisation. Furthermore, it is a reconstruction of the image of the Argentine rock music scene after the end of the war and the overthrow of the junta.The research's outcome confirmed the initial hypothesis that the Falklands/Malvinas War directly contributed to the rise of Argentine rock music.
dc.abstract.plpl
Istotnym społeczno-kulturowym efektem ubocznym konfliktu zbrojnego o Falklandy/Malwiny był rozkwit lokalnej sceny muzyki rockowej w Argentynie. Wraz z wypowiedzeniem wojny Wielkiej Brytanii argentyńska junta wojskowa podjęła szereg działań propagandowych, których celem była m.in. marginalizacja kultury anglosaskiej. Zarządzony przez nią zakaz emisji muzyki anglojęzycznej przyczynił się do dynamicznego wzrostu popularności gatunku, który przed rozpoczęciem działań wojennych sama usilnie zwalczała.W pracy przedstawiono polityczny kontekst sporu o Falklandy, genezę argentyńskiej muzyki rockowej i sytuację argentyńskich muzyków przed rozpoczęciem wojny. Następnie przeprowadzono analizę, która umożliwiła wyjaśnienie skomplikowanej relacji między nurtem rock nacional i argentyńskim nacjonalizmem doby Procesu Reorganizacji Narodowej. W dalszej kolejności zrekonstruowano obraz argentyńskiej sceny muzyki rockowej po zakończeniu wojny i obaleniu junty.Wynikiem pracy jest potwierdzenie wstępnej hipotezy, że wojna o Falklandy/Malwiny bezpośrednio przyczyniła się do rozkwitu argentyńskiej muzyki rockowej.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kamieński, Łukasz - 101102
dc.contributor.authorpl
Pasek, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Lisińska, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Kamieński, Łukasz - 101102
dc.date.accessioned
2023-10-16T21:48:51Z
dc.date.available
2023-10-16T21:48:51Z
dc.date.submittedpl
2023-10-12
dc.fieldofstudypl
amerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-170555-228910
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321114
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Falklands/Malvinas War, rock nacional, censorship, junta, Proceso de Reorganización Nacional, Argentina, music, boomerang effect, futbolization, aguante
dc.subject.plpl
Wojna o Falklandy/Malwiny, rock nacional, cenzura, junta, Proceso de Reorganización Nacional, Argentyna, muzyka, efekt bumerangowy, futbolizacja, aguante
dc.titlepl
Rozkwit argentyńskiej muzyki rockowej w kontekście wojny o Falklandy/Malwiny
dc.title.alternativepl
The rise of Argentinian rock music within the context of Falklands/Malvinas War
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Newcastle upon Tyne
2

No access

No Thumbnail Available
Collections