Standardy zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu na przykładzie wybranych firm polskich i zagranicznych

master
dc.abstract.enThis work is aiming at examining standards that are applied within the social responsibility of business in Polish and foreign companies. The first chapter presents the evolution view of the social responsibility concept. The historical context of the idea formation has been described, its genesis and development as well as the review of the definition concerning the social responsibility of business. The next chapter includes a review of instruments regarding social responsibility of business. The third and the fourth chapter present case studies of using the instruments and implementing the strategy of social responsibility of business in three Polish companies: PKN ORLEN, ArcelorMittal Poland and Millenium Bank as well as three foreign companies: Intel Group, BMW and LEGO Group. The following were used for writing this work: generally available subject literature, industry articles, provisions of the European Union Directives, reports and documents made available by the companies subject to examination as well as internet sources.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu zbadanie standardów jakie stosowane są w ramach zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu w firmach polskich i zagranicznych. W pierwszym rozdziale przedstawiono ewolucyjne ujęcie koncepcji społecznej odpowiedzialności. Opisano kontekst historyczny powstania idei, jej genezę i rozwój oraz dokonano przeglądu definicji społecznej odpowiedzialności biznesu. W następnym rozdziale dokonano przeglądu instrumentów społecznej odpowiedzialności biznesu. W rozdziale trzecim i czwartym zaprezentowano studia przypadku wykorzystania instrumentów oraz realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu trzech firm polskich: PKN ORLEN, ArcelorMittal Poland i Millenium Bank oraz trzech firm zagranicznych: Intel Group, BMW i Grupa LEGO. Do napisania pracy wykorzystano ogólnodostępną literaturę przedmiotu, artykuły branżowe, zapisy dyrektyw Unii Europejskiej, raporty i dokumenty udostępnione przez badane przedsiębiorstwa oraz źródła internetowe.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorGryz, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:26:03Z
dc.date.available2020-07-27T03:26:03Z
dc.date.submitted2016-10-27pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudycontrolling i doradztwo gospodarczepl
dc.identifier.apddiploma-110639-202724pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216625
dc.languagepolpl
dc.subject.enCSR – instruments – social responsibility – standards – managementpl
dc.subject.plCSR – instrumenty – społeczna odpowiedzialność – standardy – zarządzaniepl
dc.titleStandardy zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu na przykładzie wybranych firm polskich i zagranicznychpl
dc.title.alternativeStandard of Managing Corporate Social Responsibility on the example of selected Polish and foreign companiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is aiming at examining standards that are applied within the social responsibility of business in Polish and foreign companies. The first chapter presents the evolution view of the social responsibility concept. The historical context of the idea formation has been described, its genesis and development as well as the review of the definition concerning the social responsibility of business. The next chapter includes a review of instruments regarding social responsibility of business. The third and the fourth chapter present case studies of using the instruments and implementing the strategy of social responsibility of business in three Polish companies: PKN ORLEN, ArcelorMittal Poland and Millenium Bank as well as three foreign companies: Intel Group, BMW and LEGO Group. The following were used for writing this work: generally available subject literature, industry articles, provisions of the European Union Directives, reports and documents made available by the companies subject to examination as well as internet sources.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu zbadanie standardów jakie stosowane są w ramach zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu w firmach polskich i zagranicznych. W pierwszym rozdziale przedstawiono ewolucyjne ujęcie koncepcji społecznej odpowiedzialności. Opisano kontekst historyczny powstania idei, jej genezę i rozwój oraz dokonano przeglądu definicji społecznej odpowiedzialności biznesu. W następnym rozdziale dokonano przeglądu instrumentów społecznej odpowiedzialności biznesu. W rozdziale trzecim i czwartym zaprezentowano studia przypadku wykorzystania instrumentów oraz realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu trzech firm polskich: PKN ORLEN, ArcelorMittal Poland i Millenium Bank oraz trzech firm zagranicznych: Intel Group, BMW i Grupa LEGO. Do napisania pracy wykorzystano ogólnodostępną literaturę przedmiotu, artykuły branżowe, zapisy dyrektyw Unii Europejskiej, raporty i dokumenty udostępnione przez badane przedsiębiorstwa oraz źródła internetowe.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Gryz, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:26:03Z
dc.date.available
2020-07-27T03:26:03Z
dc.date.submittedpl
2016-10-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
controlling i doradztwo gospodarcze
dc.identifier.apdpl
diploma-110639-202724
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216625
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CSR – instruments – social responsibility – standards – management
dc.subject.plpl
CSR – instrumenty – społeczna odpowiedzialność – standardy – zarządzanie
dc.titlepl
Standardy zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu na przykładzie wybranych firm polskich i zagranicznych
dc.title.alternativepl
Standard of Managing Corporate Social Responsibility on the example of selected Polish and foreign companies
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Rybnik
3
Dublin
2
Krakow
2
Ostrowiec Świętokrzyski
2
Wroclaw
2
Sainte-Colombe-sur-Gand
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available