Charakterystyka klimatologiczna zim w Rzeszowie

master
dc.abstract.enThe study characterised the thermal and snow conditions of the winter season in Rzeszów from 1952/53 to 2020/21. The analysis included: the dates of the beginning, end and duration of winters, the number of cold, frost and very cold days, the sum of temperatures below 0⁰C, the winter compactness index and the number of days with snow cover as well as its height in various seasons. It was found that in the multiannual course of some variables, clear changes are observed, among others: an increase in the average, minimum and maximum air temperature and in the sum of temperatures below 0⁰C, while a decrease in: the number of cold and frost days, the compactness of winters and the number of days with snow cover and its maximum height. However, statistically significant changes were not found in: the number of very cold days and shifts in the start or end dates of winters in Rzeszów. Despite the occurrence of relatively mild and almost snow-free winters in recent years, it is still very likely that colder winters, starting early and lasting longer than the long-term average, may occur.pl
dc.abstract.plW pracy scharakteryzowano warunki termiczne i śnieżne sezonu zimowego w Rzeszowie w latach 1952/53-2020/21. Analizie poddano m.in.: daty początku, końca i długość trwania zim, liczbę dni zimowych, mroźnych i bardzo mroźnych, sumę zimna, wskaźnik zwartości zim oraz liczbę dni z pokrywą śnieżną oraz jej wysokość w poszczególnych sezonach. Stwierdzono, że w wieloletnim przebiegu niektórych zmiennych, występują wyraźne tendencje zmian, m.in.: wzrost średniej, minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza oraz sumy zimna, natomiast spadek: liczby dni zimowych i mroźnych, zwartości zim oraz liczby dni z pokrywą śnieżną i maksymalną jej wysokością. Nie stwierdzono natomiast istotnych statystycznie zmian: liczby dni bardzo mroźnych i przesunięcia się dat początku lub końca zim w Rzeszowie. Mimo występowania w ostatnich latach dość łagodnych, prawie bezśnieżnych zim nadal bardzo prawdopodobne jest pojawienie się tych mroźniejszych, wcześnie zaczynających się i trwających dłużej niż średnio w wieloleciu.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorPiotrowicz, Katarzyna - 102529 pl
dc.contributor.authorTrojnar, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerPiotrowicz, Katarzyna - 102529 pl
dc.contributor.reviewerMatuszko, Dorota - 102530 pl
dc.date.accessioned2023-10-10T21:31:29Z
dc.date.available2023-10-10T21:31:29Z
dc.date.submitted2023-10-10pl
dc.fieldofstudygeografiapl
dc.identifier.apddiploma-146254-227629pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320857
dc.languagepolpl
dc.subject.enwinter, Rzeszów, air temperature, snow cover, thermal anomalies, climate changepl
dc.subject.plzima, Rzeszów, temperatura powietrza, pokrywa śnieżna, anomalie termiczne, zmiany klimatupl
dc.titleCharakterystyka klimatologiczna zim w Rzeszowiepl
dc.title.alternativeClimatological characteristics of winters in Rzeszówpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study characterised the thermal and snow conditions of the winter season in Rzeszów from 1952/53 to 2020/21. The analysis included: the dates of the beginning, end and duration of winters, the number of cold, frost and very cold days, the sum of temperatures below 0⁰C, the winter compactness index and the number of days with snow cover as well as its height in various seasons. It was found that in the multiannual course of some variables, clear changes are observed, among others: an increase in the average, minimum and maximum air temperature and in the sum of temperatures below 0⁰C, while a decrease in: the number of cold and frost days, the compactness of winters and the number of days with snow cover and its maximum height. However, statistically significant changes were not found in: the number of very cold days and shifts in the start or end dates of winters in Rzeszów. Despite the occurrence of relatively mild and almost snow-free winters in recent years, it is still very likely that colder winters, starting early and lasting longer than the long-term average, may occur.
dc.abstract.plpl
W pracy scharakteryzowano warunki termiczne i śnieżne sezonu zimowego w Rzeszowie w latach 1952/53-2020/21. Analizie poddano m.in.: daty początku, końca i długość trwania zim, liczbę dni zimowych, mroźnych i bardzo mroźnych, sumę zimna, wskaźnik zwartości zim oraz liczbę dni z pokrywą śnieżną oraz jej wysokość w poszczególnych sezonach. Stwierdzono, że w wieloletnim przebiegu niektórych zmiennych, występują wyraźne tendencje zmian, m.in.: wzrost średniej, minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza oraz sumy zimna, natomiast spadek: liczby dni zimowych i mroźnych, zwartości zim oraz liczby dni z pokrywą śnieżną i maksymalną jej wysokością. Nie stwierdzono natomiast istotnych statystycznie zmian: liczby dni bardzo mroźnych i przesunięcia się dat początku lub końca zim w Rzeszowie. Mimo występowania w ostatnich latach dość łagodnych, prawie bezśnieżnych zim nadal bardzo prawdopodobne jest pojawienie się tych mroźniejszych, wcześnie zaczynających się i trwających dłużej niż średnio w wieloleciu.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Piotrowicz, Katarzyna - 102529
dc.contributor.authorpl
Trojnar, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Piotrowicz, Katarzyna - 102529
dc.contributor.reviewerpl
Matuszko, Dorota - 102530
dc.date.accessioned
2023-10-10T21:31:29Z
dc.date.available
2023-10-10T21:31:29Z
dc.date.submittedpl
2023-10-10
dc.fieldofstudypl
geografia
dc.identifier.apdpl
diploma-146254-227629
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320857
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
winter, Rzeszów, air temperature, snow cover, thermal anomalies, climate change
dc.subject.plpl
zima, Rzeszów, temperatura powietrza, pokrywa śnieżna, anomalie termiczne, zmiany klimatu
dc.titlepl
Charakterystyka klimatologiczna zim w Rzeszowie
dc.title.alternativepl
Climatological characteristics of winters in Rzeszów
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections