Rozwój zawodowy pracowników na przykładzie Mbanku

master
dc.abstract.enThis master thesis draws out the issues of professional development of the employees of one of the leading commercial banks. It identifies the available forms of employees’ professional development and assesses them basing on employees’ feedback. Complexity of the issue extends beyond the scope of human resource management and requires references to the concepts which are the subject of other fields of science: biology, sociology, psychology and history. Nevertheless, this study falls within the context of issues related to human resource management and development.The purpose of this work was to conduct a survey on the group of forty mBank employees. This paper shows the results of these studies which have evidently proved that not all respondents have the opportunity to improve their professional qualifications, while those who can participate in courses or trainings are not always satisfied with the forms of professional development available in the organization. Trainings, workshops, symposia, or coaching sessions allow employees to acquire new knowledge and practical use of the acquired skills. My research shows that the frequency of trainings varies between different employees. Participation in the available forms of vocational training can transfer to some increase in qualifications and career advancement opportunities.An important conclusion that can be drawn from this research is that people perceive professional development as a form of self-fulfillment, a motivating factor for better work, and a source of job satisfaction.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska podejmuje problematykę rozwoju zawodowego pracowników jednego z czołowych banków komercyjnych. Pozwala zidentyfikować i scharakteryzować dostępne formy rozwoju zawodowego pracowników oraz dokonać ich oceny na podstawie opinii samych pracowników. Złożoność zagadnienia wykracza poza ramy samej tylko tematyki zarządzania zasobami ludzkimi i wymaga odniesienia do koncepcji będących zwyczajowo przedmiotem zainteresowania innych dziedzin nauki m.in. biologii, socjologii, psychologii i historii. Niemniej jednak niniejsze opracowanie mieści się w kontekście zagadnień związanych z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Szczegółowym celem niniejszej pracy była merytoryczna ocena rozwoju zawodowego pracowników na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na czterdziestoosobowej grupie pracowników mBanku. Praca ukazuje wyniki badań, które pokazały, że nie wszyscy respondenci mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, natomiast ci, którzy mogą uczestniczyć w szkoleniach z reguły są zadowoleni z dostępnych w organizacji form rozwoju zawodowego. Szkolenia, warsztaty, sympozja czy coaching pozwalają pracownikom zdobyć nową wiedzę i w praktyczny sposób wykorzystać zdobyte umiejętności. Z badań wynika, że częstotliwość udziału w szkoleniach jest różna w przypadku różnych pracowników. Udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego nie zawsze przekłada się na wzrost kwalifikacji i możliwości awansu zawodowego. Ważnym wnioskiem wypływającym z przeprowadzonych badań jest fakt, że osoby badane postrzegają rozwój zawodowy jako formę samorealizacji, czynnik motywujący do lepszej pracy oraz źródło satysfakcji i zadowolenia z pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.contributor.authorKrężołek-Pyrek, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:47:14Z
dc.date.available2020-07-27T11:47:14Z
dc.date.submitted2017-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-119235-155244pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224251
dc.languagepolpl
dc.subject.enmBank - competence increase - forms of professional training – human resources – HR management – professional competencies - professional developmentpl
dc.subject.plmBank - formy szkolenia zawodowego – kompetencje - rozwój zawodowy – szkolenia zawodowe - wzrost kwalifikacji - zarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.titleRozwój zawodowy pracowników na przykładzie Mbankupl
dc.title.alternativeProfessional development of employees on the example of Mbanku.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master thesis draws out the issues of professional development of the employees of one of the leading commercial banks. It identifies the available forms of employees’ professional development and assesses them basing on employees’ feedback. Complexity of the issue extends beyond the scope of human resource management and requires references to the concepts which are the subject of other fields of science: biology, sociology, psychology and history. Nevertheless, this study falls within the context of issues related to human resource management and development.The purpose of this work was to conduct a survey on the group of forty mBank employees. This paper shows the results of these studies which have evidently proved that not all respondents have the opportunity to improve their professional qualifications, while those who can participate in courses or trainings are not always satisfied with the forms of professional development available in the organization. Trainings, workshops, symposia, or coaching sessions allow employees to acquire new knowledge and practical use of the acquired skills. My research shows that the frequency of trainings varies between different employees. Participation in the available forms of vocational training can transfer to some increase in qualifications and career advancement opportunities.An important conclusion that can be drawn from this research is that people perceive professional development as a form of self-fulfillment, a motivating factor for better work, and a source of job satisfaction.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska podejmuje problematykę rozwoju zawodowego pracowników jednego z czołowych banków komercyjnych. Pozwala zidentyfikować i scharakteryzować dostępne formy rozwoju zawodowego pracowników oraz dokonać ich oceny na podstawie opinii samych pracowników. Złożoność zagadnienia wykracza poza ramy samej tylko tematyki zarządzania zasobami ludzkimi i wymaga odniesienia do koncepcji będących zwyczajowo przedmiotem zainteresowania innych dziedzin nauki m.in. biologii, socjologii, psychologii i historii. Niemniej jednak niniejsze opracowanie mieści się w kontekście zagadnień związanych z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Szczegółowym celem niniejszej pracy była merytoryczna ocena rozwoju zawodowego pracowników na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na czterdziestoosobowej grupie pracowników mBanku. Praca ukazuje wyniki badań, które pokazały, że nie wszyscy respondenci mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, natomiast ci, którzy mogą uczestniczyć w szkoleniach z reguły są zadowoleni z dostępnych w organizacji form rozwoju zawodowego. Szkolenia, warsztaty, sympozja czy coaching pozwalają pracownikom zdobyć nową wiedzę i w praktyczny sposób wykorzystać zdobyte umiejętności. Z badań wynika, że częstotliwość udziału w szkoleniach jest różna w przypadku różnych pracowników. Udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego nie zawsze przekłada się na wzrost kwalifikacji i możliwości awansu zawodowego. Ważnym wnioskiem wypływającym z przeprowadzonych badań jest fakt, że osoby badane postrzegają rozwój zawodowy jako formę samorealizacji, czynnik motywujący do lepszej pracy oraz źródło satysfakcji i zadowolenia z pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.contributor.authorpl
Krężołek-Pyrek, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:47:14Z
dc.date.available
2020-07-27T11:47:14Z
dc.date.submittedpl
2017-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-119235-155244
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224251
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mBank - competence increase - forms of professional training – human resources – HR management – professional competencies - professional development
dc.subject.plpl
mBank - formy szkolenia zawodowego – kompetencje - rozwój zawodowy – szkolenia zawodowe - wzrost kwalifikacji - zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.titlepl
Rozwój zawodowy pracowników na przykładzie Mbanku
dc.title.alternativepl
Professional development of employees on the example of Mbanku.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
94
Views per month
Views per city
Krakow
11
Warsaw
10
Lodz
5
Gdansk
4
Milan
4
Gorowo Ilaweckie
3
Koszalin
3
Miedzyborz
3
Poznan
3
Przeginia
3

No access

No Thumbnail Available