Holistyczna opieka nad pacjentką z hiperprolaktynemią czynnościową

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Functional hyperprolactinemia is an increasingly common disorder in young and relatively healthy people. Diagnosis and then correct treatment help to return to optimal health. In the case of the patient described, four different diseases - functional hyperprolactinemia, Hashimoto's disease, hyperinsulinaemia and vitamin D deficiency - cause the accumulation and accumulation of symptoms significantly affecting the physical and emotional state, hindering proper functioning.Aim of the study: The aim of the study was to identify health problems, nursing diagnoses, and intervention plan for a patient with functional hyperprolactinemia based on C. Roy's nursing theory.Materials and methods: The paper uses the method of individual cases covering the characteristics, external and internal situation of the individual in the context of the problem analyzed. This method allowed to identify specific problems that occurred in a given patient. The interview questionnaire, the Life Change Questionnaire (KZŻ) and the Scale of Acceptance of the Disease were also used.Results: During the nursing care two meetings were carried out, thanks to which the diagnoses regarding diet, physical activity, emotional state and contact with the family were isolated. The focus was primarily on the most vexing aspects of the patient, which were emotional problems and lack of understanding in the family environment. The applied model of care according to C. Roy allowed to help the patient accept both the current state and enable further development.pl
dc.abstract.plWstęp: Hiperprolaktynemia czynnościowa jest coraz popularniej spotykanym schorzeniem u osób młodych i relatywnie zdrowych. Diagnostyka a następnie prawidłowe leczenie pomagają wrócić do optymalnego stanu zdrowia. W przypadku opisywanej pacjentki cztery różne schorzenia - hiperprolaktynemia czynnościowa, choroba Hashimoto, hiperinsulinemia oraz niedobór witaminy D powodują nasilanie i kumulowanie się objawów znacząco wpływających na stan fizyczny i emocjonalny, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie. Cel pracy: Celem pracy było określenie problemów zdrowotnych, diagnoz pielęgniarskich, planu interwencji u pacjentki z hiperprolaktynemią czynnościową w oparciu o teorię pielęgnowanie C. Roy. Materiały i metody: W pracy wykorzystano metodę indywidualnych przypadków obejmującą charakterystykę, sytuację zewnętrzną i wewnętrzną jednostki w kontekście problemu analizowanego. Metoda ta pozwoliła na identyfikacja konkretnych problemów, które wystąpiły u danej pacjentki. Wykorzystano również kwestionariusz wywiadu arkusz Kwestionariusza Zmian Życiowych (KZŻ) oraz Skalę Akceptacji Choroby. Wyniki: W czasie trwania opieki pielęgniarskiej przeprowadzono 2 spotkania, dzięki którym wyodrębniono diagnozy dotyczące przestrzegania diety, aktywności fizycznej, stanu emocjonalnego oraz kontaktów z rodziną. Skupiono się przede wszystkim na najbardziej dokuczliwych dla pacjentki aspektach, którymi były problemy emocjonalne i brak zrozumienia w środowisku rodzinnym. Zastosowany model opieki według C. Roy pozwolił pomóc pacjentce zaakceptować zarówno obecny stan jak i umożliwić dalszy rozwój.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBodys-Cupak, Iwona - 128804 pl
dc.contributor.authorChorobik, Zofiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBodys-Cupak, Iwona - 128804 pl
dc.contributor.reviewerKurowska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:29:38Z
dc.date.available2020-07-28T01:29:38Z
dc.date.submitted2019-07-04pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-134273-145382pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236498
dc.languagepolpl
dc.subject.enfunctional hyperprolactinemia, C. Roy, nursing care, hyperinsulinaemia, emotional problemspl
dc.subject.plhiperprolaktynemia czynnościowa, C. Roy, opieka pielęgniarska, hiperinsulinemia, problemy emocjonalnepl
dc.titleHolistyczna opieka nad pacjentką z hiperprolaktynemią czynnościowąpl
dc.title.alternativeHolistic care of a patient with functional hyperprolactinemiapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Functional hyperprolactinemia is an increasingly common disorder in young and relatively healthy people. Diagnosis and then correct treatment help to return to optimal health. In the case of the patient described, four different diseases - functional hyperprolactinemia, Hashimoto's disease, hyperinsulinaemia and vitamin D deficiency - cause the accumulation and accumulation of symptoms significantly affecting the physical and emotional state, hindering proper functioning.Aim of the study: The aim of the study was to identify health problems, nursing diagnoses, and intervention plan for a patient with functional hyperprolactinemia based on C. Roy's nursing theory.Materials and methods: The paper uses the method of individual cases covering the characteristics, external and internal situation of the individual in the context of the problem analyzed. This method allowed to identify specific problems that occurred in a given patient. The interview questionnaire, the Life Change Questionnaire (KZŻ) and the Scale of Acceptance of the Disease were also used.Results: During the nursing care two meetings were carried out, thanks to which the diagnoses regarding diet, physical activity, emotional state and contact with the family were isolated. The focus was primarily on the most vexing aspects of the patient, which were emotional problems and lack of understanding in the family environment. The applied model of care according to C. Roy allowed to help the patient accept both the current state and enable further development.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Hiperprolaktynemia czynnościowa jest coraz popularniej spotykanym schorzeniem u osób młodych i relatywnie zdrowych. Diagnostyka a następnie prawidłowe leczenie pomagają wrócić do optymalnego stanu zdrowia. W przypadku opisywanej pacjentki cztery różne schorzenia - hiperprolaktynemia czynnościowa, choroba Hashimoto, hiperinsulinemia oraz niedobór witaminy D powodują nasilanie i kumulowanie się objawów znacząco wpływających na stan fizyczny i emocjonalny, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie. Cel pracy: Celem pracy było określenie problemów zdrowotnych, diagnoz pielęgniarskich, planu interwencji u pacjentki z hiperprolaktynemią czynnościową w oparciu o teorię pielęgnowanie C. Roy. Materiały i metody: W pracy wykorzystano metodę indywidualnych przypadków obejmującą charakterystykę, sytuację zewnętrzną i wewnętrzną jednostki w kontekście problemu analizowanego. Metoda ta pozwoliła na identyfikacja konkretnych problemów, które wystąpiły u danej pacjentki. Wykorzystano również kwestionariusz wywiadu arkusz Kwestionariusza Zmian Życiowych (KZŻ) oraz Skalę Akceptacji Choroby. Wyniki: W czasie trwania opieki pielęgniarskiej przeprowadzono 2 spotkania, dzięki którym wyodrębniono diagnozy dotyczące przestrzegania diety, aktywności fizycznej, stanu emocjonalnego oraz kontaktów z rodziną. Skupiono się przede wszystkim na najbardziej dokuczliwych dla pacjentki aspektach, którymi były problemy emocjonalne i brak zrozumienia w środowisku rodzinnym. Zastosowany model opieki według C. Roy pozwolił pomóc pacjentce zaakceptować zarówno obecny stan jak i umożliwić dalszy rozwój.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Bodys-Cupak, Iwona - 128804
dc.contributor.authorpl
Chorobik, Zofia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Bodys-Cupak, Iwona - 128804
dc.contributor.reviewerpl
Kurowska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:29:38Z
dc.date.available
2020-07-28T01:29:38Z
dc.date.submittedpl
2019-07-04
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-134273-145382
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236498
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
functional hyperprolactinemia, C. Roy, nursing care, hyperinsulinaemia, emotional problems
dc.subject.plpl
hiperprolaktynemia czynnościowa, C. Roy, opieka pielęgniarska, hiperinsulinemia, problemy emocjonalne
dc.titlepl
Holistyczna opieka nad pacjentką z hiperprolaktynemią czynnościową
dc.title.alternativepl
Holistic care of a patient with functional hyperprolactinemia
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
137
Views per month
Views per city
Warsaw
31
Krakow
12
Wroclaw
12
Poznan
8
Szczecin
4
Lublin
3
Miedziana Gora
3
Radom
3
Sanok
3
Skawina
3

No access

No Thumbnail Available