"Zarządzanie zmianą w kontekście deregulacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami"

licenciate
dc.abstract.enChange is an integral part of contemporary reality, applies to almost all areas of activity of both the individual and the organization. It is a symptom adjust to constantly changing external and internal environment. In this paper we discuss the most important issues related to the phenomenon of organizational change and change management in the context of the deregulation of the profession of real estate agent. We analyzed the concept of change, then describes the specific nature of the profession of real estate agent and the process of deregulation of professions with particular emphasis on the profession of mediator. At the end of the study analyzed the results of an online portal for Domy.pl opinion of licensed real estate agents on deregulation and compared to the "new people" in this environment do not have a professional license. The concept of change and the ways of its implementation and deal with problems that arise in the process of change, are discussed on the basis of theories and methods known from the literature of management. From the analysis made ​​by the author can be concluded that the access to the profession of mediator did not result in the intended effects of Legislators.pl
dc.abstract.plZmiana jest nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości, odnosi się niemal do wszystkich obszarów aktywności zarówno jednostki jak i organizacji. Jest symptomem dopasowania się do stale zmieniających się warunków zewnętrznych jak i wewnętrznych otoczenia.W niniejszej pracy omówiono najistotniejsze kwestie związane ze zjawiskiem zmiany organizacyjnej oraz zarządzania zmianą w kontekście deregulacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Analizie poddano pojęcia zmiany, następnie opisano specyfikę zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz proces deregulacji zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodu pośrednika. Na koniec przeanalizowano wyniki badania internetowego portalu Domy.pl dotyczącego opinii licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami na temat deregulacji i stosunku do „nowych osób” w tym środowisku nie posiadających licencji zawodowej . Pojęcie zmiany oraz sposoby jej wdrożenia oraz radzenia sobie z problemami, które się pojawiają w procesie zmiany, zostały omówione na podstawie teorii i metod znanych z literatury zarządzania. Z analizy poczynionej przez Autorkę można wywnioskować, że zmiany w dostępie do zawodu pośrednika nie spowodowały zamierzonych skutków Ustawodawcy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.authorRylko, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:39:17Z
dc.date.available2020-07-25T05:39:17Z
dc.date.submitted2014-10-22pl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-91967-67523pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200145
dc.languagepolpl
dc.subject.enchange- change management-change deregulation-real estate agentpl
dc.subject.plderegulacja-pośrednik w obrocie nieruchomościami-zmiana- zarządzanie zmianąpl
dc.title"Zarządzanie zmianą w kontekście deregulacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami"pl
dc.title.alternativeManaging change in the context of deregulation of the profession of real estate agent.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Change is an integral part of contemporary reality, applies to almost all areas of activity of both the individual and the organization. It is a symptom adjust to constantly changing external and internal environment. In this paper we discuss the most important issues related to the phenomenon of organizational change and change management in the context of the deregulation of the profession of real estate agent. We analyzed the concept of change, then describes the specific nature of the profession of real estate agent and the process of deregulation of professions with particular emphasis on the profession of mediator. At the end of the study analyzed the results of an online portal for Domy.pl opinion of licensed real estate agents on deregulation and compared to the "new people" in this environment do not have a professional license. The concept of change and the ways of its implementation and deal with problems that arise in the process of change, are discussed on the basis of theories and methods known from the literature of management. From the analysis made ​​by the author can be concluded that the access to the profession of mediator did not result in the intended effects of Legislators.
dc.abstract.plpl
Zmiana jest nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości, odnosi się niemal do wszystkich obszarów aktywności zarówno jednostki jak i organizacji. Jest symptomem dopasowania się do stale zmieniających się warunków zewnętrznych jak i wewnętrznych otoczenia.W niniejszej pracy omówiono najistotniejsze kwestie związane ze zjawiskiem zmiany organizacyjnej oraz zarządzania zmianą w kontekście deregulacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Analizie poddano pojęcia zmiany, następnie opisano specyfikę zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz proces deregulacji zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodu pośrednika. Na koniec przeanalizowano wyniki badania internetowego portalu Domy.pl dotyczącego opinii licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami na temat deregulacji i stosunku do „nowych osób” w tym środowisku nie posiadających licencji zawodowej . Pojęcie zmiany oraz sposoby jej wdrożenia oraz radzenia sobie z problemami, które się pojawiają w procesie zmiany, zostały omówione na podstawie teorii i metod znanych z literatury zarządzania. Z analizy poczynionej przez Autorkę można wywnioskować, że zmiany w dostępie do zawodu pośrednika nie spowodowały zamierzonych skutków Ustawodawcy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.authorpl
Rylko, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:39:17Z
dc.date.available
2020-07-25T05:39:17Z
dc.date.submittedpl
2014-10-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-91967-67523
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200145
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
change- change management-change deregulation-real estate agent
dc.subject.plpl
deregulacja-pośrednik w obrocie nieruchomościami-zmiana- zarządzanie zmianą
dc.titlepl
"Zarządzanie zmianą w kontekście deregulacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami"
dc.title.alternativepl
Managing change in the context of deregulation of the profession of real estate agent.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Chandler
6
Poznan
5
Wroclaw
2
Bialystok
1
Des Moines
1
Dublin
1
Gdynia
1
Katowice
1
Krakow
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available