Dydaktyczna gra zawodowa - mistrz barmański

master
dc.abstract.enThe purpose of this master’s thesis is to test and check skills of future bartenders using an application designed for mobile devices with iOS system. The aim of the application is to help the user to master the issues of bartender's position and provide basic knowledge in the field of mixing drinks. The project uses the potential of serious games to achieve better learning results and to expand the application’s usability. Furthermore, the reader is given an overview of the issues related to bartending courses. The technologies used in the project, such as Swift, SpriteKit, Core Data, Cocoa Touch, and Charts used for drawing graphs are likewise described in detail. The structure of the application, its implementation along with the most interesting pieces of code and used design patterns are as well taken into consideration. In addition, the application has been subjected to functional testing, the results of which have also been included in this document. The conclusions and a plan for further extension of the application is provided in the last chapter.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska ma na celu sprawdzenie umiejętności kandydatów na barmana przy pomocy aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem iOS. Zadaniem aplikacji jest pomoc w opanowaniu przez użytkownika zagadnień potrzebnych na stanowisku barmana, a także dostarczenie podstawowej wiedzy w dziedzinie tworzenia drinków. Praca porusza tematykę gier poważnych oraz wykorzystuje ich walory w celu uzyskania lepszych rezultatów w nauce oraz zapewnienia dłuższej żywotności aplikacji. Ponadto czytelnikowi zostają przybliżone zagadnienia dotyczące szkoleń i kursów barmańskich. W sposób szczegółowy opisane zostały wykorzystane w projekcie technologie takie jak Swift, SpriteKit, Core Data, Cocoa Touch oraz biblioteka Charts służąca do rysowania grafów. W pracy omówiona została także struktura aplikacji, jej implementacja wraz z najciekawszymi fragmentami kodu oraz zastosowane wzorce projektowe. Dodatkowo aplikacja została poddana testom użytkowym, których rezultaty również zostały zawarte w tym dokumencie. Opis wniosków oraz plan dalszej rozbudowy aplikacji został przedstawiony w ostatnim rozdziale pracy.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorWęgrzyn, Paweł - 100441 pl
dc.contributor.authorLamczyk, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerWęgrzyn, Paweł - 100441 pl
dc.contributor.reviewerBiałas, Piotr - 127296 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T12:29:11Z
dc.date.available2020-07-27T12:29:11Z
dc.date.submitted2017-10-23pl
dc.fieldofstudyinformatyka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-119855-147721pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224825
dc.languagepolpl
dc.subject.enserious game, education, mobile application, iOS, bartending course, Swift, SpriteKit, Cocoa Touch, Core Datapl
dc.subject.plgra poważna, edukacja, aplikacja mobilna, iOS, kurs barmański, Swift, SpriteKit, Cocoa Touch, Core Datapl
dc.titleDydaktyczna gra zawodowa - mistrz barmańskipl
dc.title.alternativeDidactic professional game - bartender masterpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this master’s thesis is to test and check skills of future bartenders using an application designed for mobile devices with iOS system. The aim of the application is to help the user to master the issues of bartender's position and provide basic knowledge in the field of mixing drinks. The project uses the potential of serious games to achieve better learning results and to expand the application’s usability. Furthermore, the reader is given an overview of the issues related to bartending courses. The technologies used in the project, such as Swift, SpriteKit, Core Data, Cocoa Touch, and Charts used for drawing graphs are likewise described in detail. The structure of the application, its implementation along with the most interesting pieces of code and used design patterns are as well taken into consideration. In addition, the application has been subjected to functional testing, the results of which have also been included in this document. The conclusions and a plan for further extension of the application is provided in the last chapter.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska ma na celu sprawdzenie umiejętności kandydatów na barmana przy pomocy aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem iOS. Zadaniem aplikacji jest pomoc w opanowaniu przez użytkownika zagadnień potrzebnych na stanowisku barmana, a także dostarczenie podstawowej wiedzy w dziedzinie tworzenia drinków. Praca porusza tematykę gier poważnych oraz wykorzystuje ich walory w celu uzyskania lepszych rezultatów w nauce oraz zapewnienia dłuższej żywotności aplikacji. Ponadto czytelnikowi zostają przybliżone zagadnienia dotyczące szkoleń i kursów barmańskich. W sposób szczegółowy opisane zostały wykorzystane w projekcie technologie takie jak Swift, SpriteKit, Core Data, Cocoa Touch oraz biblioteka Charts służąca do rysowania grafów. W pracy omówiona została także struktura aplikacji, jej implementacja wraz z najciekawszymi fragmentami kodu oraz zastosowane wzorce projektowe. Dodatkowo aplikacja została poddana testom użytkowym, których rezultaty również zostały zawarte w tym dokumencie. Opis wniosków oraz plan dalszej rozbudowy aplikacji został przedstawiony w ostatnim rozdziale pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Węgrzyn, Paweł - 100441
dc.contributor.authorpl
Lamczyk, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Węgrzyn, Paweł - 100441
dc.contributor.reviewerpl
Białas, Piotr - 127296
dc.date.accessioned
2020-07-27T12:29:11Z
dc.date.available
2020-07-27T12:29:11Z
dc.date.submittedpl
2017-10-23
dc.fieldofstudypl
informatyka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-119855-147721
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224825
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
serious game, education, mobile application, iOS, bartending course, Swift, SpriteKit, Cocoa Touch, Core Data
dc.subject.plpl
gra poważna, edukacja, aplikacja mobilna, iOS, kurs barmański, Swift, SpriteKit, Cocoa Touch, Core Data
dc.titlepl
Dydaktyczna gra zawodowa - mistrz barmański
dc.title.alternativepl
Didactic professional game - bartender master
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Gdansk
4
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available