Temperament, motywacja osiągnięć i proaktywność a skłonność do angażowania się w gry online wśród młodych e-sportowców

master
dc.abstract.enThe studies presented in this dissertation were designed to explore motives for online gaming among young gamers, who are beginning their journey in the field of professional e- sports. The constructs taken into consideration were temperament (FCZ-KT(r) questionnaire), achievement motivation (LMI-K questionnaire), proactivity (General Proactivity Scale) and motives for online gaming (MOGQ – translated into polish). 78 young men who took part in the ARMY project were examined. The main goal of the project is to determine the best players who will then form a professional team. The results shows that there is positive correlation between emotional reactivity and escape motivation (r=0,318) as well as coping (r=0,362). Negative connection was found between endurance and escape motivation (r=-0,397). There was also positive correlation between cognitive – informative proactivity and skill development scale (r=0,394) as well as social proactivity and social motivation for gaming (r=0,413). Another important interaction was found between achievement motivation and proactivity (r=0,628). The hypothesis that achievement motivation is linked to skill development motivation was not confirmed (r=0,147, p>0,05). The study show some additional correlations, that were not covered in stated hypothesis.pl
dc.abstract.plBadanie zaprezentowane w tej pracy miało na celu zbadanie motywacji do grania w gry online wśród młodych zawodników e-sportowych, którzy podejmują pierwsze kroki na drodze swojej kariery w tej dziedzinie. Wzięto pod uwagę związek między temperamentem badanym kwestionariuszem Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu, motywacją osiągnięć (Inwentarz Motywacji Osiągnięć) oraz proaktywnością mierzoną Skalą Proaktywności Ogólnej, a różnymi typami motywacji osiągnięć, która została zbadana narzędziem Motives for Online Gaming Questionnaire, przetłumaczonym na potrzeby badania. Kwestionariusze wypełniło 78 mężczyzn, którzy biorą udział w trzecim etapie projektu ARMY, mającym na celu wyłonienie najlepszych graczy, którzy stworzą drużynę e-sportową. Wyniki uzyskane podczas analizy korelacji r - Pearsona potwierdzają zależność między reaktywnością emocjonalną a motywacją do grania w gry związaną z ucieczką (r=0,318) oraz radzeniem sobie (r=0,362). Negatywny związek zaobserwowano natomiast pomiędzy wytrzymałością a motywacją ucieczki (r=-0,397). Pozytywna korelacja wystąpiła między proaktywnością poznawczą – informacyjną a motywacją do grania związaną z rozwojem umiejętności (r=0,394) oraz proaktywnością społeczną i motywacją społeczną (r=0,413). Uzyskano też pozytywny związek motywacji osiągnięć i proaktywności (r=0,628). Nie potwierdzono natomiast hipotezy o związku motywacji osiągnięć z motywacją do grania w gry związaną z rozwojem umiejętności (r=0,147, p>0,05). Wyniki sugerują też inne istotne związki, nieobjęte hipotezami.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.contributor.authorKaim, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.date.accessioned2020-11-08T23:09:51Z
dc.date.available2020-11-08T23:09:51Z
dc.date.submitted2020-10-30pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-139231-210520pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253026
dc.languagepolpl
dc.subject.enE-sport, Temperament, Achievement Motivation, Proactivity, Online Gaminingpl
dc.subject.plE-sport, Temperament, Motywacja Osiągnięć, Proaktywność, Gry Onlinepl
dc.titleTemperament, motywacja osiągnięć i proaktywność a skłonność do angażowania się w gry online wśród młodych e-sportowcówpl
dc.title.alternativeTemperament, achievement motivation, proactivity and tendency to engage in online games among young e-sport playerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The studies presented in this dissertation were designed to explore motives for online gaming among young gamers, who are beginning their journey in the field of professional e- sports. The constructs taken into consideration were temperament (FCZ-KT(r) questionnaire), achievement motivation (LMI-K questionnaire), proactivity (General Proactivity Scale) and motives for online gaming (MOGQ – translated into polish). 78 young men who took part in the ARMY project were examined. The main goal of the project is to determine the best players who will then form a professional team. The results shows that there is positive correlation between emotional reactivity and escape motivation (r=0,318) as well as coping (r=0,362). Negative connection was found between endurance and escape motivation (r=-0,397). There was also positive correlation between cognitive – informative proactivity and skill development scale (r=0,394) as well as social proactivity and social motivation for gaming (r=0,413). Another important interaction was found between achievement motivation and proactivity (r=0,628). The hypothesis that achievement motivation is linked to skill development motivation was not confirmed (r=0,147, p>0,05). The study show some additional correlations, that were not covered in stated hypothesis.
dc.abstract.plpl
Badanie zaprezentowane w tej pracy miało na celu zbadanie motywacji do grania w gry online wśród młodych zawodników e-sportowych, którzy podejmują pierwsze kroki na drodze swojej kariery w tej dziedzinie. Wzięto pod uwagę związek między temperamentem badanym kwestionariuszem Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu, motywacją osiągnięć (Inwentarz Motywacji Osiągnięć) oraz proaktywnością mierzoną Skalą Proaktywności Ogólnej, a różnymi typami motywacji osiągnięć, która została zbadana narzędziem Motives for Online Gaming Questionnaire, przetłumaczonym na potrzeby badania. Kwestionariusze wypełniło 78 mężczyzn, którzy biorą udział w trzecim etapie projektu ARMY, mającym na celu wyłonienie najlepszych graczy, którzy stworzą drużynę e-sportową. Wyniki uzyskane podczas analizy korelacji r - Pearsona potwierdzają zależność między reaktywnością emocjonalną a motywacją do grania w gry związaną z ucieczką (r=0,318) oraz radzeniem sobie (r=0,362). Negatywny związek zaobserwowano natomiast pomiędzy wytrzymałością a motywacją ucieczki (r=-0,397). Pozytywna korelacja wystąpiła między proaktywnością poznawczą – informacyjną a motywacją do grania związaną z rozwojem umiejętności (r=0,394) oraz proaktywnością społeczną i motywacją społeczną (r=0,413). Uzyskano też pozytywny związek motywacji osiągnięć i proaktywności (r=0,628). Nie potwierdzono natomiast hipotezy o związku motywacji osiągnięć z motywacją do grania w gry związaną z rozwojem umiejętności (r=0,147, p>0,05). Wyniki sugerują też inne istotne związki, nieobjęte hipotezami.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.contributor.authorpl
Kaim, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.date.accessioned
2020-11-08T23:09:51Z
dc.date.available
2020-11-08T23:09:51Z
dc.date.submittedpl
2020-10-30
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-139231-210520
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253026
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
E-sport, Temperament, Achievement Motivation, Proactivity, Online Gamining
dc.subject.plpl
E-sport, Temperament, Motywacja Osiągnięć, Proaktywność, Gry Online
dc.titlepl
Temperament, motywacja osiągnięć i proaktywność a skłonność do angażowania się w gry online wśród młodych e-sportowców
dc.title.alternativepl
Temperament, achievement motivation, proactivity and tendency to engage in online games among young e-sport players
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
119
Views per month
Views per city
Warsaw
30
Krakow
13
Wroclaw
7
Zagorze
7
Lisbon
5
Katowice
4
Lublin
4
Poznan
4
Gdansk
3
Ruda Śląska
3

No access

No Thumbnail Available