Problem obrzezania Kobiet w Egipcie. Kulturowe aspekty i opinia mieszkanek Górnego Egiptu"

master
dc.abstract.enOur mothers, our sisters, have been doing it forever and will probably continue to do it, but nobody knows why anymore. This is one of the Egyptian doctors' opinions on female circumcision. This custom is also called circumcision. clitoridectomy or very popular FGM (Female Genital Mutilitation). Circumcision is practiced mainly in Africa, but now the whole world has encountered cases of this ritual. Currently, more than 200 million girls in the world have been circumcised, 3 million a year, which is about 8 thousand victims a day. The most popular treatment is definitely in Somalia, Djibouti, Guinea and Egypt. The percentage of circumcised people in these countries is around 90%. I call circumcision, a tradition that uses the same nomenclature as the Egyptian women, the heroines of my interviews, the results and conclusions of which I will present in this work. It is the aforementioned factor and religion that motivate communities to mutilate little girls. Circumcision is definitely the phase of transition that Van Gennep defines as the moment of acquiring a new social status and the turning point or climax in the life of every child. This moment that all girls are waiting for and want to go through the same as their sisters, cousins, mothers, friends "(...) I envied her very much about entering a closed circle of real women". With regard to circumcision, this is not only to become a woman, but also a sinner's removal, an important factor in determining a woman's sexuality, virtue, future fidelity to her husband, or a way to curb natural lusts that can have tragic consequences. Due to the way the procedure is performed, often lack of qualifications, lack of anesthesia and adequate preparation the list is very long: huge, multi-day pain, very heavy bleeding, severe swelling, irritability and pain in this place in later years, sepsis, problem with urination, death, shock, problem with wound healing Due to the percentage of women circumcised, complexity of the process, some significant differences compared to other countries, in this paper I will describe very precisely the situation, development, cultural conditions, social pressure in Egyptpl
dc.abstract.plNasze matki, nasze siostry robią to od zawsze i pewnie będą to nadal robić, ale nikt już nie wie dlaczego. To opinia jednego z egipskich lekarzy na temat obrzezania kobiet. Ten obyczaj nazywany jest inaczej także wyrzezaniem. klitoridektomią lub bardzo popularnie FGM (z angielskiego Female Genital Mutilitation). Obrzezanie praktykowane jest głównie w Afryce, ale obecnie już cały świat spotkał się z przypadkami tego rytuału. Obecnie na świecie ponad 200 milionów dziewczynek zostało obrzezanych, 3 miliony rocznie, co w przeliczeniu daje mniej więcej 8 tysięcy ofiar dziennie. Zabieg najbardziej popularny jest zdecydowanie w Somalii, Dżibuti, Gwinei i Egipcie. Odsetek obrzezanych w tych krajach oscyluje w okolicach 90 %. nazywam obrzezanie, tradycją posługująć się taką samą nomenklaturą jak Egipcjanki, bohaterki przeprowadzonych przeze mnie wywiadów, których wyniki i konkluzje przedstawię w tej pracy. To właśnie wyżej wspomniany czynnik oraz religia motywują społeczności do okaleczania małych dziewczynek. Obrzezanie jest definitywnie fazą przejścia określaną przez Van Gennepa jako moment uzyskania nowego statusu społecznego i punktem zwrotnym czy kulminacyjnym w życiu każdego dziecka. Ten moment, na który czekają wszystkie dziewczynki i pragną przejść przez to samo co ich siostry, kuzynki, matki, koleżanki "(...)bardzo jej zazdrościłam wejścia do zamkniętego dla mnie kręgu prawdziwych kobiet”. W odniesieniu do obrzezania jest to nie tylko stanie się kobietą, ale także oczyszczeniem z grzechów, ważnym czynnikiem, który warunkuje kobiecą seksualność, cnotę, przyszłą wierność mężowi czy sposobem na zahamowanie naturalnych żądzy, które mogą być tragiczne w skutkach, Kwestia następstw obrzezania jest jedną z kluczowych dla których orzeczono iż ta praktyka jest jawnym występowaniem przeciw prawom człowieka. Z uwagi na sposób w jaki przeprowadza się zabieg, często brak kwalifikacji, brak znieczulenia i odpowiedniego przygotowania lista jest bardzo długa: ogromny, wielodniowy ból, bardzo duże krwawienie, silne puchnięcie, drażliwość i ból w tym miejscu w późniejszych latach, sepsa, problem z oddawaniem moczu, śmierć, szok, problem z gojeniem się ran Z uwagi na procent obrzezanych kobiet, złożoność procesu, pewne znaczące różnice w porównaniu z innym krajami, w niniejszej pracy opiszę bardzo dokładnie sytuację, rozwój, uwarunkowania kulturowe, presję społeczną w Egipcie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPaleczny, Tadeusz - 131244 pl
dc.contributor.authorWalisch, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPaleczny, Tadeusz - 131244 pl
dc.contributor.reviewerWiącek, Elżbieta - 132604 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:07:06Z
dc.date.available2020-07-28T05:07:06Z
dc.date.submitted2019-10-14pl
dc.fieldofstudyrelacje międzykulturowepl
dc.identifier.apddiploma-138163-199978pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239749
dc.languagepolpl
dc.subject.enFGM, Circumcision, Women, Egyptians, Upper Egypt, Women's Circision, Rituals, Traditions, Africa.pl
dc.subject.plFGM, Obrzezanie, Kobiety, Egipcjanki, Górny Egipt, Obrzezanie kobiet, Rytuały, Tradycje, Afryka.pl
dc.titleProblem obrzezania Kobiet w Egipcie. Kulturowe aspekty i opinia mieszkanek Górnego Egiptu"pl
dc.title.alternativeThe problem of female circumcision in Egypt. Cultural aspects and opinion of the Upper Egyptian peoplepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Our mothers, our sisters, have been doing it forever and will probably continue to do it, but nobody knows why anymore. This is one of the Egyptian doctors' opinions on female circumcision. This custom is also called circumcision. clitoridectomy or very popular FGM (Female Genital Mutilitation). Circumcision is practiced mainly in Africa, but now the whole world has encountered cases of this ritual. Currently, more than 200 million girls in the world have been circumcised, 3 million a year, which is about 8 thousand victims a day. The most popular treatment is definitely in Somalia, Djibouti, Guinea and Egypt. The percentage of circumcised people in these countries is around 90%. I call circumcision, a tradition that uses the same nomenclature as the Egyptian women, the heroines of my interviews, the results and conclusions of which I will present in this work. It is the aforementioned factor and religion that motivate communities to mutilate little girls. Circumcision is definitely the phase of transition that Van Gennep defines as the moment of acquiring a new social status and the turning point or climax in the life of every child. This moment that all girls are waiting for and want to go through the same as their sisters, cousins, mothers, friends "(...) I envied her very much about entering a closed circle of real women". With regard to circumcision, this is not only to become a woman, but also a sinner's removal, an important factor in determining a woman's sexuality, virtue, future fidelity to her husband, or a way to curb natural lusts that can have tragic consequences. Due to the way the procedure is performed, often lack of qualifications, lack of anesthesia and adequate preparation the list is very long: huge, multi-day pain, very heavy bleeding, severe swelling, irritability and pain in this place in later years, sepsis, problem with urination, death, shock, problem with wound healing Due to the percentage of women circumcised, complexity of the process, some significant differences compared to other countries, in this paper I will describe very precisely the situation, development, cultural conditions, social pressure in Egypt
dc.abstract.plpl
Nasze matki, nasze siostry robią to od zawsze i pewnie będą to nadal robić, ale nikt już nie wie dlaczego. To opinia jednego z egipskich lekarzy na temat obrzezania kobiet. Ten obyczaj nazywany jest inaczej także wyrzezaniem. klitoridektomią lub bardzo popularnie FGM (z angielskiego Female Genital Mutilitation). Obrzezanie praktykowane jest głównie w Afryce, ale obecnie już cały świat spotkał się z przypadkami tego rytuału. Obecnie na świecie ponad 200 milionów dziewczynek zostało obrzezanych, 3 miliony rocznie, co w przeliczeniu daje mniej więcej 8 tysięcy ofiar dziennie. Zabieg najbardziej popularny jest zdecydowanie w Somalii, Dżibuti, Gwinei i Egipcie. Odsetek obrzezanych w tych krajach oscyluje w okolicach 90 %. nazywam obrzezanie, tradycją posługująć się taką samą nomenklaturą jak Egipcjanki, bohaterki przeprowadzonych przeze mnie wywiadów, których wyniki i konkluzje przedstawię w tej pracy. To właśnie wyżej wspomniany czynnik oraz religia motywują społeczności do okaleczania małych dziewczynek. Obrzezanie jest definitywnie fazą przejścia określaną przez Van Gennepa jako moment uzyskania nowego statusu społecznego i punktem zwrotnym czy kulminacyjnym w życiu każdego dziecka. Ten moment, na który czekają wszystkie dziewczynki i pragną przejść przez to samo co ich siostry, kuzynki, matki, koleżanki "(...)bardzo jej zazdrościłam wejścia do zamkniętego dla mnie kręgu prawdziwych kobiet”. W odniesieniu do obrzezania jest to nie tylko stanie się kobietą, ale także oczyszczeniem z grzechów, ważnym czynnikiem, który warunkuje kobiecą seksualność, cnotę, przyszłą wierność mężowi czy sposobem na zahamowanie naturalnych żądzy, które mogą być tragiczne w skutkach, Kwestia następstw obrzezania jest jedną z kluczowych dla których orzeczono iż ta praktyka jest jawnym występowaniem przeciw prawom człowieka. Z uwagi na sposób w jaki przeprowadza się zabieg, często brak kwalifikacji, brak znieczulenia i odpowiedniego przygotowania lista jest bardzo długa: ogromny, wielodniowy ból, bardzo duże krwawienie, silne puchnięcie, drażliwość i ból w tym miejscu w późniejszych latach, sepsa, problem z oddawaniem moczu, śmierć, szok, problem z gojeniem się ran Z uwagi na procent obrzezanych kobiet, złożoność procesu, pewne znaczące różnice w porównaniu z innym krajami, w niniejszej pracy opiszę bardzo dokładnie sytuację, rozwój, uwarunkowania kulturowe, presję społeczną w Egipcie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Paleczny, Tadeusz - 131244
dc.contributor.authorpl
Walisch, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Paleczny, Tadeusz - 131244
dc.contributor.reviewerpl
Wiącek, Elżbieta - 132604
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:07:06Z
dc.date.available
2020-07-28T05:07:06Z
dc.date.submittedpl
2019-10-14
dc.fieldofstudypl
relacje międzykulturowe
dc.identifier.apdpl
diploma-138163-199978
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239749
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
FGM, Circumcision, Women, Egyptians, Upper Egypt, Women's Circision, Rituals, Traditions, Africa.
dc.subject.plpl
FGM, Obrzezanie, Kobiety, Egipcjanki, Górny Egipt, Obrzezanie kobiet, Rytuały, Tradycje, Afryka.
dc.titlepl
Problem obrzezania Kobiet w Egipcie. Kulturowe aspekty i opinia mieszkanek Górnego Egiptu"
dc.title.alternativepl
The problem of female circumcision in Egypt. Cultural aspects and opinion of the Upper Egyptian people
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1532
Views per month
Views per city
Warsaw
129
Krakow
47
Wroclaw
40
Poznan
30
Cairo
25
Katowice
25
Gdansk
21
Lublin
18
Szczecin
14
Lodz
11

No access

No Thumbnail Available