Postawy wobec transplantologii w badaniach opinii społecznej

licenciate
dc.abstract.enIntroduction. Organ transplantation is a method of treating severe organ insufficiency. The basic concept is to transplant a salubrious organ from one body to another. Despite the rapid progress made in transplantology during the XXth century, common knowledge and consciousness still remains on an insufficient level. Total number of patient waiting for organ transplantation constantly overgrows the number of possible donors. For that reason, education of society and consistent studying it’s opinion is indispensable. Public opinion regarding organ transplants is based on various aspects, including religion, ethical issues and legal regulations prevailing in different countries. Purpose. Main objective of this thesis it to present and discuss social attitudes towards organ transplantation. Methods and resources. Primary subject of this analysis are results of research gathered by CBOS in years 1995 – 2012. Surveys conducted by this organization were executed on varying number of people (from 946 up to 3793). Evaluation of social attitude towards organ transplantation was based on methods such as personal interview or phone inquiry. Outcomes. Although general support for organ transplants in Poland is constantly growing, it does not entail an increase in amount of donors. Decision about organs, taken by the nears family after patient’s death usually concerns earlier expressed, deceased person;s opinion. However, families are frequently not aware of departed person’s will what makes a hard decision ever more difficult. It is often the case that Polish citizens are not aware of Catholic Church judgment regarding organ transplantation. False assumptions about Church being against such practices are often the reason for negative decision about possible organ transplantation. Conclusion. General attitude of polish society towards organ transplant can be determined as positive. Neverthless, public opinion still requires extended education that could increase the level of awareness and knowledge upon this subject.pl
dc.abstract.plWstęp. Transplantacja jest metodą leczenia skrajnej niewydolności organizmu polegającą na przeszczepieniu zdrowego narządu z jednego ciała do drugiego. Chociaż w XX wieku nastąpił gwałtowny rozwój tej dziedziny medycyny nadal poziom wiedzy i postawa społeczeństwa pozostawia wiele do życzenia. Liczba pacjentów oczekujących na przeszczep jest niezmiennie wyższa od liczby dawców, dlatego konieczne jest edukowanie społeczeństwa i badanie opinii, jaką społeczeństwo na ten temat posiada. Na pogląd opinii publicznej składa się wiele czynników, przy czym najistotniejsze dla sprawy transplantacji są aspekty związane z obowiązującym w Polsce prawem, przekonaniami etycznymi oraz religijnymi. Cel. Celem pracy było przedstawienie postaw społeczeństwa wobec transplantacji. Materiał i metody. Przedmiot analizy stanowiły wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS w latach 1995-2012. Badania były prowadzone na zmiennej liczbie badanych (od 946 do 3793 osób). Postawa społeczeństwa oceniana była za pomocą techniki wywiadu osobistego telefonicznego. Wyniki W Polsce deklarowane poparcie dla przeszczepiania narządów ciągle rośnie, lecz nie pociąga to za sobą wyższej liczby dawców. Bliscy zwykle podejmują decyzję o oddaniu narządów na podstawie zdania, jakie zmarły posiadał na ten temat za życia, jednak rzadko znają jego opinię. Polacy z reguły nie wiedzą, jaki jest pogląd Kościoła Katolickiego na temat przeszczepiania narządów, lecz zakładają, iż nie zgadza się na takie praktyki, dlatego też podają to, jako jeden z powodów, dla którego nie wyrażają zgodę na transplantację. Wnioski Ogólny stosunek Polaków wobec transplantacji jest pozytywny. Polskie społeczeństwo potrzebuje edukacji, która zwiększyłaby poziom ich wiedzy na temat transplantacji.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZurzycka, Patrycja - 199873 pl
dc.contributor.authorTkaczyk, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMajda, Anna - 130794 pl
dc.contributor.reviewerZurzycka, Patrycja - 199873 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:17:53Z
dc.date.available2020-07-24T23:17:53Z
dc.date.submitted2014-07-09pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-85489-145321pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194288
dc.languagepolpl
dc.subject.enorgan transplant, transplantology, public opinion, social attitudepl
dc.subject.pltransplantacja, opinia społeczna, postawypl
dc.titlePostawy wobec transplantologii w badaniach opinii społecznejpl
dc.title.alternativeAttitudes towards transplantation in the study of public opinionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Organ transplantation is a method of treating severe organ insufficiency. The basic concept is to transplant a salubrious organ from one body to another. Despite the rapid progress made in transplantology during the XXth century, common knowledge and consciousness still remains on an insufficient level. Total number of patient waiting for organ transplantation constantly overgrows the number of possible donors. For that reason, education of society and consistent studying it’s opinion is indispensable. Public opinion regarding organ transplants is based on various aspects, including religion, ethical issues and legal regulations prevailing in different countries. Purpose. Main objective of this thesis it to present and discuss social attitudes towards organ transplantation. Methods and resources. Primary subject of this analysis are results of research gathered by CBOS in years 1995 – 2012. Surveys conducted by this organization were executed on varying number of people (from 946 up to 3793). Evaluation of social attitude towards organ transplantation was based on methods such as personal interview or phone inquiry. Outcomes. Although general support for organ transplants in Poland is constantly growing, it does not entail an increase in amount of donors. Decision about organs, taken by the nears family after patient’s death usually concerns earlier expressed, deceased person;s opinion. However, families are frequently not aware of departed person’s will what makes a hard decision ever more difficult. It is often the case that Polish citizens are not aware of Catholic Church judgment regarding organ transplantation. False assumptions about Church being against such practices are often the reason for negative decision about possible organ transplantation. Conclusion. General attitude of polish society towards organ transplant can be determined as positive. Neverthless, public opinion still requires extended education that could increase the level of awareness and knowledge upon this subject.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Transplantacja jest metodą leczenia skrajnej niewydolności organizmu polegającą na przeszczepieniu zdrowego narządu z jednego ciała do drugiego. Chociaż w XX wieku nastąpił gwałtowny rozwój tej dziedziny medycyny nadal poziom wiedzy i postawa społeczeństwa pozostawia wiele do życzenia. Liczba pacjentów oczekujących na przeszczep jest niezmiennie wyższa od liczby dawców, dlatego konieczne jest edukowanie społeczeństwa i badanie opinii, jaką społeczeństwo na ten temat posiada. Na pogląd opinii publicznej składa się wiele czynników, przy czym najistotniejsze dla sprawy transplantacji są aspekty związane z obowiązującym w Polsce prawem, przekonaniami etycznymi oraz religijnymi. Cel. Celem pracy było przedstawienie postaw społeczeństwa wobec transplantacji. Materiał i metody. Przedmiot analizy stanowiły wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS w latach 1995-2012. Badania były prowadzone na zmiennej liczbie badanych (od 946 do 3793 osób). Postawa społeczeństwa oceniana była za pomocą techniki wywiadu osobistego telefonicznego. Wyniki W Polsce deklarowane poparcie dla przeszczepiania narządów ciągle rośnie, lecz nie pociąga to za sobą wyższej liczby dawców. Bliscy zwykle podejmują decyzję o oddaniu narządów na podstawie zdania, jakie zmarły posiadał na ten temat za życia, jednak rzadko znają jego opinię. Polacy z reguły nie wiedzą, jaki jest pogląd Kościoła Katolickiego na temat przeszczepiania narządów, lecz zakładają, iż nie zgadza się na takie praktyki, dlatego też podają to, jako jeden z powodów, dla którego nie wyrażają zgodę na transplantację. Wnioski Ogólny stosunek Polaków wobec transplantacji jest pozytywny. Polskie społeczeństwo potrzebuje edukacji, która zwiększyłaby poziom ich wiedzy na temat transplantacji.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zurzycka, Patrycja - 199873
dc.contributor.authorpl
Tkaczyk, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Majda, Anna - 130794
dc.contributor.reviewerpl
Zurzycka, Patrycja - 199873
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:17:53Z
dc.date.available
2020-07-24T23:17:53Z
dc.date.submittedpl
2014-07-09
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-85489-145321
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194288
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
organ transplant, transplantology, public opinion, social attitude
dc.subject.plpl
transplantacja, opinia społeczna, postawy
dc.titlepl
Postawy wobec transplantologii w badaniach opinii społecznej
dc.title.alternativepl
Attitudes towards transplantation in the study of public opinion
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
78
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Łomża
5
Zabrze
4
Bialystok
3
Katowice
3
Kielce
3
Legionowo
3
Lysomice
3
Rybnik
3
Wroclaw
3

No access

No Thumbnail Available