System ochrony praw dzieci a sytuacja najmłodszych w Kolumbii

master
dc.abstract.enThe aim of the thesis is to present a system for the protection of children's rights in Colombia and to outline the situation of children in the country. An attempt to evaluate the effectiveness of the operations of both international organizations and institutions in Colombia. To identify areas for additional action or modification of existing solutions.The first chapter will present the socio-economic situation of Colombia, taking into account the historical background, especially the history of the twentieth century, which has a huge impact on the condition of the country today. The main point of the chapter will be the situation of children in the background of the country. The author will highlight the main challenges and problems in the path of development of the children.The second chapter is to present international legislation dealing with children's rights, and organizations whose mission is to improve the situation of children. The purpose of this chapter is to present the activities of international organizations in Colombia and their impact on improving the lives of children in this country.The last chapter is presenting the third sector in Colombia and the activities of Colombian NGOs which are devoted to the well-being of children.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie systemu ochrony praw dzieci w Kolumbii oraz nakreślenie sytuacji najmłodszych w tym kraju. Próba oceny skuteczności działalności zarówno organizacji międzynarodowych, jak i instytucji kolumbijskich. Zidentyfikowanie obszarów wymagających podjęcia dodatkowych działań lub modyfikacji istniejących rozwiązań. W rozdziale pierwszym zostanie zaprezentowana sytuacja społeczno-ekonomiczna Kolumbii z uwzględnieniem tła historycznego, zwłaszcza historii wieku XX, która ma ogromny wpływ na dzisiejszą kondycję tego kraju. Główną oś rozdziału stanowić będzie sytuacja dzieci na tle sytuacji kraju. Autorka zwróci uwagę na główne zagrożenia i problemy znajdujące się na drodze rozwoju najmłodszych. Rozdział drugi ma za zadanie przedstawić międzynarodowe prawodawstwo traktujące o prawach dzieci oraz organizacje, których zadaniem jest poprawa losu najmłodszych. Celem tego rozdziału jest przedstawienie działalności międzynarodowych organizacji w Kolumbii i ich wpływu na poprawę życia dzieci w tym kraju. Ostatni rozdział zostanie poświęcony działalności kolumbijskich organizacji pozarządowych, którym leży na sercu dobrobyt najmłodszych. W tym celu zostanie przeanalizowana działalność trzeciego sektora w Kolumbii z naciskiem na jednostki działające na rzecz dzieci.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorLaidler, Paweł - 129851 pl
dc.contributor.authorBadziak, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKaganiec-Kamieńska, Anna - 128590 pl
dc.contributor.reviewerLaidler, Paweł - 129851 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:02:56Z
dc.date.available2020-07-24T22:02:56Z
dc.date.submitted2013-10-08pl
dc.fieldofstudylatynoamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-83682-149649pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193120
dc.languagepolpl
dc.subject.enChild's rights, conflict, protection, Colombia.pl
dc.subject.plPrawa dziecka, konflikt zbrojny, ochrona, Kolumbia.pl
dc.titleSystem ochrony praw dzieci a sytuacja najmłodszych w Kolumbiipl
dc.title.alternativeChild's rights protection and the situation of children in Colombiapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is to present a system for the protection of children's rights in Colombia and to outline the situation of children in the country. An attempt to evaluate the effectiveness of the operations of both international organizations and institutions in Colombia. To identify areas for additional action or modification of existing solutions.The first chapter will present the socio-economic situation of Colombia, taking into account the historical background, especially the history of the twentieth century, which has a huge impact on the condition of the country today. The main point of the chapter will be the situation of children in the background of the country. The author will highlight the main challenges and problems in the path of development of the children.The second chapter is to present international legislation dealing with children's rights, and organizations whose mission is to improve the situation of children. The purpose of this chapter is to present the activities of international organizations in Colombia and their impact on improving the lives of children in this country.The last chapter is presenting the third sector in Colombia and the activities of Colombian NGOs which are devoted to the well-being of children.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie systemu ochrony praw dzieci w Kolumbii oraz nakreślenie sytuacji najmłodszych w tym kraju. Próba oceny skuteczności działalności zarówno organizacji międzynarodowych, jak i instytucji kolumbijskich. Zidentyfikowanie obszarów wymagających podjęcia dodatkowych działań lub modyfikacji istniejących rozwiązań. W rozdziale pierwszym zostanie zaprezentowana sytuacja społeczno-ekonomiczna Kolumbii z uwzględnieniem tła historycznego, zwłaszcza historii wieku XX, która ma ogromny wpływ na dzisiejszą kondycję tego kraju. Główną oś rozdziału stanowić będzie sytuacja dzieci na tle sytuacji kraju. Autorka zwróci uwagę na główne zagrożenia i problemy znajdujące się na drodze rozwoju najmłodszych. Rozdział drugi ma za zadanie przedstawić międzynarodowe prawodawstwo traktujące o prawach dzieci oraz organizacje, których zadaniem jest poprawa losu najmłodszych. Celem tego rozdziału jest przedstawienie działalności międzynarodowych organizacji w Kolumbii i ich wpływu na poprawę życia dzieci w tym kraju. Ostatni rozdział zostanie poświęcony działalności kolumbijskich organizacji pozarządowych, którym leży na sercu dobrobyt najmłodszych. W tym celu zostanie przeanalizowana działalność trzeciego sektora w Kolumbii z naciskiem na jednostki działające na rzecz dzieci.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Laidler, Paweł - 129851
dc.contributor.authorpl
Badziak, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kaganiec-Kamieńska, Anna - 128590
dc.contributor.reviewerpl
Laidler, Paweł - 129851
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:02:56Z
dc.date.available
2020-07-24T22:02:56Z
dc.date.submittedpl
2013-10-08
dc.fieldofstudypl
latynoamerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-83682-149649
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193120
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Child's rights, conflict, protection, Colombia.
dc.subject.plpl
Prawa dziecka, konflikt zbrojny, ochrona, Kolumbia.
dc.titlepl
System ochrony praw dzieci a sytuacja najmłodszych w Kolumbii
dc.title.alternativepl
Child's rights protection and the situation of children in Colombia
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Zabrze
5
Mogielnica
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Koszalin
1
Krakow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available