Ocena stanu odżywienia pacjentów w oddziale chirurgii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej.

master
dc.abstract.enIntroduction. State of patient’s nutrition especially on surgery departments has significant impact. Malnutrition can lead to increased possibility of surgical complications and hence extends time of hospitalization and causes higher costs of healing. It is important to diagnose malnutrition in pre-surgical period in order to decrease complications in surgical period.Study purpose. Purpose of the study was evaluation of nutrition state and correlation between nutrition states of patients on surgery department which had surgery of digestive tract to ASA scale classification, occurence of surgical complications and time of hospitalization.Material and methods. Examined group consisted of 100 patients admitted to general surgery department in order of healing digestive tract diseases. There were 58 men (58%) and 42 women (42%) in examined group. Method of study was analysis of medical documentation. Study relied on retrospective analysis of diseases of patients hospitalized in District Hospital of God’s Mercy in Limanowa in 2017.Results. In the examined group 44% of patients were operated due to cholecystolithiasis, mostly with method of laparotomy (62%). According to SCA 95% of patients had correct nutritional state. On the other hand BMI only 38% had correct nutritional state. 19% of examined had surgical complications. SGA results and classification of patients in the ASA scale had significant correlation with them. Most of examined – 64,3% spent 4 days in Hospital and in research results no correlation between results of BMI and SGA lin king to medical care time in Hospital were shown.Conclusions. Contucted study has shown that the more malnourished patient the higher risk of surgical complications occurs. It has also shown that the more malnourished patient according to SGA the higher group of ASA scale he places which also correlates to possibility of surgical complications occurrence.pl
dc.abstract.plWstęp. Stan odżywienia pacjentów, szczególnie na oddziałach chirurgii ma bardzo duże znaczenie. Niedożywienie u pacjenta wpływa na zwiększoną możliwość występowania powikłań pooperacyjnych, powoduje również wydłużenie czasu hospitalizacji oraz większe koszty leczenia. Ważne jest, aby niedożywienie zostało rozpoznane w okresie przedoperacyjnym, co będzie miało istotny wpływ na zminimalizowanie powikłań w okresie pooperacyjnym.Cel pracy. Celem pracy była ocena stanu odżywienia i związku pomiędzy stanem odżywienia pacjentów na oddziale chirurgii, którzy mieli wykonany zabieg operacyjny w obrębie przewodu pokarmowego, a klasyfikacją w skali ASA, występowaniem powikłań pooperacyjnych i długością hospitalizacji.Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 100 pacjentów, przyjętych na oddział chirurgii ogólnej w celu leczenia chorób układu pokarmowego. Wśród badanych było 58 mężczyzn (58%) i 42 kobiety (42%). Metodą badań była analiza dokumentów medycznych. Badania polegały na analizie retrospektywnej, której poddano historie chorób pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej w 2017 roku. Wyniki. Wśród badanych pacjentów 44% było operowanych z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego, u większości pacjentów zastosowano metodę laparotomii 62%. Według SGA większość pacjentów 95% miało prawidłowy stan odżywienia, natomiast wyniki BMI wykazały, że tylko 38%. U 19% badanych wystąpiły powikłania pooperacyjne, wyniki SGA oraz klasyfikacja pacjentów w skali ASA miały z tym istotny związek. Większość badanych – 64,3% spędziło w szpitalu 4 dni i w badaniach nie wykazano związku pomiędzy wynikiem BMI i SGA, a długością hospitalizacji.Wnioski. W badaniach wykazano, że im pacjent bardziej niedożywiony wg SGA, tym występuje większe ryzyko powikłań pooperacyjnych. Wykazano również, że im gorzej odżywiony pacjent wg SGA, tym znajduje się on w wyższej grupie wg klasyfikacji w skali ASA, co także wiąże się z możliwością występowania powikłań pooperacyjnych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.contributor.authorKrzak, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.contributor.reviewerBonior, Joanna - 128830 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:05:02Z
dc.date.available2020-07-27T17:05:02Z
dc.date.submitted2018-12-17pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-124469-231293pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228754
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: nutrition, nutritional state, malnutrition, surgical complications, SGA, BMIpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: stan odżywienia, niedożywienie, powikłania pooperacyjne, SGA, BMIpl
dc.titleOcena stanu odżywienia pacjentów w oddziale chirurgii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej.pl
dc.title.alternativeEvaluation of nutrition state of patients in the surgery department in District Hospital in Limanowa.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. State of patient’s nutrition especially on surgery departments has significant impact. Malnutrition can lead to increased possibility of surgical complications and hence extends time of hospitalization and causes higher costs of healing. It is important to diagnose malnutrition in pre-surgical period in order to decrease complications in surgical period.Study purpose. Purpose of the study was evaluation of nutrition state and correlation between nutrition states of patients on surgery department which had surgery of digestive tract to ASA scale classification, occurence of surgical complications and time of hospitalization.Material and methods. Examined group consisted of 100 patients admitted to general surgery department in order of healing digestive tract diseases. There were 58 men (58%) and 42 women (42%) in examined group. Method of study was analysis of medical documentation. Study relied on retrospective analysis of diseases of patients hospitalized in District Hospital of God’s Mercy in Limanowa in 2017.Results. In the examined group 44% of patients were operated due to cholecystolithiasis, mostly with method of laparotomy (62%). According to SCA 95% of patients had correct nutritional state. On the other hand BMI only 38% had correct nutritional state. 19% of examined had surgical complications. SGA results and classification of patients in the ASA scale had significant correlation with them. Most of examined – 64,3% spent 4 days in Hospital and in research results no correlation between results of BMI and SGA lin king to medical care time in Hospital were shown.Conclusions. Contucted study has shown that the more malnourished patient the higher risk of surgical complications occurs. It has also shown that the more malnourished patient according to SGA the higher group of ASA scale he places which also correlates to possibility of surgical complications occurrence.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Stan odżywienia pacjentów, szczególnie na oddziałach chirurgii ma bardzo duże znaczenie. Niedożywienie u pacjenta wpływa na zwiększoną możliwość występowania powikłań pooperacyjnych, powoduje również wydłużenie czasu hospitalizacji oraz większe koszty leczenia. Ważne jest, aby niedożywienie zostało rozpoznane w okresie przedoperacyjnym, co będzie miało istotny wpływ na zminimalizowanie powikłań w okresie pooperacyjnym.Cel pracy. Celem pracy była ocena stanu odżywienia i związku pomiędzy stanem odżywienia pacjentów na oddziale chirurgii, którzy mieli wykonany zabieg operacyjny w obrębie przewodu pokarmowego, a klasyfikacją w skali ASA, występowaniem powikłań pooperacyjnych i długością hospitalizacji.Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 100 pacjentów, przyjętych na oddział chirurgii ogólnej w celu leczenia chorób układu pokarmowego. Wśród badanych było 58 mężczyzn (58%) i 42 kobiety (42%). Metodą badań była analiza dokumentów medycznych. Badania polegały na analizie retrospektywnej, której poddano historie chorób pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej w 2017 roku. Wyniki. Wśród badanych pacjentów 44% było operowanych z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego, u większości pacjentów zastosowano metodę laparotomii 62%. Według SGA większość pacjentów 95% miało prawidłowy stan odżywienia, natomiast wyniki BMI wykazały, że tylko 38%. U 19% badanych wystąpiły powikłania pooperacyjne, wyniki SGA oraz klasyfikacja pacjentów w skali ASA miały z tym istotny związek. Większość badanych – 64,3% spędziło w szpitalu 4 dni i w badaniach nie wykazano związku pomiędzy wynikiem BMI i SGA, a długością hospitalizacji.Wnioski. W badaniach wykazano, że im pacjent bardziej niedożywiony wg SGA, tym występuje większe ryzyko powikłań pooperacyjnych. Wykazano również, że im gorzej odżywiony pacjent wg SGA, tym znajduje się on w wyższej grupie wg klasyfikacji w skali ASA, co także wiąże się z możliwością występowania powikłań pooperacyjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.contributor.authorpl
Krzak, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.contributor.reviewerpl
Bonior, Joanna - 128830
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:05:02Z
dc.date.available
2020-07-27T17:05:02Z
dc.date.submittedpl
2018-12-17
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-124469-231293
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228754
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: nutrition, nutritional state, malnutrition, surgical complications, SGA, BMI
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: stan odżywienia, niedożywienie, powikłania pooperacyjne, SGA, BMI
dc.titlepl
Ocena stanu odżywienia pacjentów w oddziale chirurgii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej.
dc.title.alternativepl
Evaluation of nutrition state of patients in the surgery department in District Hospital in Limanowa.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Wroclaw
8
Frankfurt am Main
3
Dublin
2
Swidwin
2
Warsaw
2
Banino
1
Bydgoszcz
1
Bühl
1
Kiel
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available