Zmiany wprowadzone implementacją dyrektywy PSD i wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego ustawy o usługach płatniczych na tle poprzednich regulacji

master
dc.abstract.enWhat is Payment Service Directive and how is it implemented? This dissertation aims at answering these questions. This Directive provides the legal foundation for the creation of an EU-wide single market for payments and aims at establishing a modern and comprehensive set of rules applicable to all payment services in the European Union. Polish version – Act on Payment Services effectuates a new type of institution- Payment Service Provider and only this institution is able to provide services and be a part of payment transactions. There are two types of this transactions: Single Payment Transaction which is not covered by the framework contract and Framework Contract which means a contract which regulates the execution of individual payment transactions and which may contain regulations for the conduct of a payment account. It is important to note, that we can find there regulations about right of cancellation, exchange rate, currency of payment transactions and authorisation of this transactions. There are also rules about liability for unauthorised transaction. The regulation of rights and obligations is one of the most important. Title III of the act defines the information that payment services providers must communicate to users before and after the relevant payment transaction.pl
dc.abstract.plCzym jest Dyrektywa w sprawie usług płatniczych i jak została implementowana? Niniejsza praca ma na celu odpowiedzieć na te pytania. Dyrektywa PSD stanowi podstawę prawną dla stworzenia ogólnoeuropejskiego jednolitego rynku płatniczego i ma na celu stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zestawu zasad mających zastosowanie do wszystkich usług płatniczych w Unii Europejskiej. Polska Ustawa o usługach płatniczych wprowadza nowy typ instytucji płatniczej, a mianowicie dostawcę usług płatniczych i tylko ten podmiot może świadczyć usługi płatnicze. Istnieją dwa rodzaje transakcji płatniczych: pojedyńcza transakcja płatnicza, która to transakcja nie jest objęta umową ramową oraz umowa ramowa o usługę płatniczą, a zatem umowa, która reguluje wykonanie indywidualnych transakcji płatniczych i która może zawierać przepisy dotyczące prowadzenia rachunku płatniczego. Ważne jest, aby pamiętać, że w ustawie o usługach płatniczych możemy znaleźć przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy, kursu walutowego, waluty transakcji płatniczyej i autoryzacji dotyczących tej transakcji. Istnieją również przepisy o odpowiedzialności za wykonanie nieautoryzowanej transakcji. Jednym z najważniejszych przepisów są te, stanowiące o prawach i obowiązkach. Tytuł III ustawy zawiera wytyczne dotyczące informacji, które dostawcy usług płatniczych muszą przekazać użytkownikowi przed i po danej transakcji płatniczej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPyzioł, Wojciech - 131606 pl
dc.contributor.authorRespondek, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSpyra, Marcin - 132022 pl
dc.contributor.reviewerPyzioł, Wojciech - 131606 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:52:16Z
dc.date.available2020-07-24T18:52:16Z
dc.date.submitted2013-09-18pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-77679-95527pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190160
dc.languagepolpl
dc.subject.enpayment transaction, payment service provider, framework contract, single payment transaction, disclosure obligationspl
dc.subject.pltransakcja płatnicza, dostawca usług płatniczych, umowa ramowa, pojedyńcza transakcja płatnicza, obowiązki informacyjnepl
dc.titleZmiany wprowadzone implementacją dyrektywy PSD i wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego ustawy o usługach płatniczych na tle poprzednich regulacjipl
dc.title.alternativeImplementation of the Directive PSD and introduction this Directive to the Polish legal Act on Payment Services against the previous regulationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
What is Payment Service Directive and how is it implemented? This dissertation aims at answering these questions. This Directive provides the legal foundation for the creation of an EU-wide single market for payments and aims at establishing a modern and comprehensive set of rules applicable to all payment services in the European Union. Polish version – Act on Payment Services effectuates a new type of institution- Payment Service Provider and only this institution is able to provide services and be a part of payment transactions. There are two types of this transactions: Single Payment Transaction which is not covered by the framework contract and Framework Contract which means a contract which regulates the execution of individual payment transactions and which may contain regulations for the conduct of a payment account. It is important to note, that we can find there regulations about right of cancellation, exchange rate, currency of payment transactions and authorisation of this transactions. There are also rules about liability for unauthorised transaction. The regulation of rights and obligations is one of the most important. Title III of the act defines the information that payment services providers must communicate to users before and after the relevant payment transaction.
dc.abstract.plpl
Czym jest Dyrektywa w sprawie usług płatniczych i jak została implementowana? Niniejsza praca ma na celu odpowiedzieć na te pytania. Dyrektywa PSD stanowi podstawę prawną dla stworzenia ogólnoeuropejskiego jednolitego rynku płatniczego i ma na celu stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zestawu zasad mających zastosowanie do wszystkich usług płatniczych w Unii Europejskiej. Polska Ustawa o usługach płatniczych wprowadza nowy typ instytucji płatniczej, a mianowicie dostawcę usług płatniczych i tylko ten podmiot może świadczyć usługi płatnicze. Istnieją dwa rodzaje transakcji płatniczych: pojedyńcza transakcja płatnicza, która to transakcja nie jest objęta umową ramową oraz umowa ramowa o usługę płatniczą, a zatem umowa, która reguluje wykonanie indywidualnych transakcji płatniczych i która może zawierać przepisy dotyczące prowadzenia rachunku płatniczego. Ważne jest, aby pamiętać, że w ustawie o usługach płatniczych możemy znaleźć przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy, kursu walutowego, waluty transakcji płatniczyej i autoryzacji dotyczących tej transakcji. Istnieją również przepisy o odpowiedzialności za wykonanie nieautoryzowanej transakcji. Jednym z najważniejszych przepisów są te, stanowiące o prawach i obowiązkach. Tytuł III ustawy zawiera wytyczne dotyczące informacji, które dostawcy usług płatniczych muszą przekazać użytkownikowi przed i po danej transakcji płatniczej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pyzioł, Wojciech - 131606
dc.contributor.authorpl
Respondek, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Spyra, Marcin - 132022
dc.contributor.reviewerpl
Pyzioł, Wojciech - 131606
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:52:16Z
dc.date.available
2020-07-24T18:52:16Z
dc.date.submittedpl
2013-09-18
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-77679-95527
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190160
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
payment transaction, payment service provider, framework contract, single payment transaction, disclosure obligations
dc.subject.plpl
transakcja płatnicza, dostawca usług płatniczych, umowa ramowa, pojedyńcza transakcja płatnicza, obowiązki informacyjne
dc.titlepl
Zmiany wprowadzone implementacją dyrektywy PSD i wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego ustawy o usługach płatniczych na tle poprzednich regulacji
dc.title.alternativepl
Implementation of the Directive PSD and introduction this Directive to the Polish legal Act on Payment Services against the previous regulation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available