Zdolność organizacji publicznych do współdziałania publiczno-prywatnego

2014
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T19:39:40Z
dc.abstract.enIn this paper, on the basis of own research and research of other authors, the attempt has been taken to identify the conditions and the ability of public organizations for public-private cooperation, and ways for its improvement. It was established that the part of local governments did not realize properly the public-private cooperation. For the realization and the co-financing of undertakings by both public entities and private partners, an ignorance of concomitance principles constitutes the serious barrier of public-private cooperation. One should prepare and publish examples of best practices about public-private cooperation.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest przeanalizowanie warunków oraz zdolności organizacji publicznych do współdziałania publiczno-prywatnego a także sformułowanie kierunkowych propozycji jego doskonalenia. W artykule poddano krytycznej analizie pojęcie partnerstwa prywatno-publicznego stwierdzając, iż wymaga ono zmiany. Ustalono m.in., iż część gmin nie była należycie przygotowana do realizacji zadań w ramach współdziałania publiczno-prywatnego Poważną barierę w realizacji przedsięwzięć zarówno przez podmioty publiczne i partnerów prywatnych stanowi nieznajomość zasad współdziałania publiczno-prywatnego. Należy opracować i opublikować przykłady dobrych praktyk w ww. zakresie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznychpl
dc.contributor.authorDobrowolski, Zbysław - 227830 pl
dc.date.accessioned2015-05-18T10:14:38Z
dc.date.available2015-05-18T10:14:38Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess6
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.number2 (26)pl
dc.description.physical137-147pl
dc.description.publication0,78pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.4467/20843968ZP.14.012.2346pl
dc.identifier.eissn2084-3968pl
dc.identifier.issn1896-0200pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7281
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeinne
dc.subject.enpublic-private cooperationpl
dc.subject.enpublic interestpl
dc.subject.enriskpl
dc.subject.plwspółdziałanie publiczno-prywatnepl
dc.subject.plinteres publicznypl
dc.subject.plryzykopl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZdolność organizacji publicznych do współdziałania publiczno-prywatnegopl
dc.title.alternativeThe ability of public organizations for public-private cooperationpl
dc.title.journalZarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T19:39:40Z
dc.abstract.enpl
In this paper, on the basis of own research and research of other authors, the attempt has been taken to identify the conditions and the ability of public organizations for public-private cooperation, and ways for its improvement. It was established that the part of local governments did not realize properly the public-private cooperation. For the realization and the co-financing of undertakings by both public entities and private partners, an ignorance of concomitance principles constitutes the serious barrier of public-private cooperation. One should prepare and publish examples of best practices about public-private cooperation.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest przeanalizowanie warunków oraz zdolności organizacji publicznych do współdziałania publiczno-prywatnego a także sformułowanie kierunkowych propozycji jego doskonalenia. W artykule poddano krytycznej analizie pojęcie partnerstwa prywatno-publicznego stwierdzając, iż wymaga ono zmiany. Ustalono m.in., iż część gmin nie była należycie przygotowana do realizacji zadań w ramach współdziałania publiczno-prywatnego Poważną barierę w realizacji przedsięwzięć zarówno przez podmioty publiczne i partnerów prywatnych stanowi nieznajomość zasad współdziałania publiczno-prywatnego. Należy opracować i opublikować przykłady dobrych praktyk w ww. zakresie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych
dc.contributor.authorpl
Dobrowolski, Zbysław - 227830
dc.date.accessioned
2015-05-18T10:14:38Z
dc.date.available
2015-05-18T10:14:38Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
6
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.numberpl
2 (26)
dc.description.physicalpl
137-147
dc.description.publicationpl
0,78
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.4467/20843968ZP.14.012.2346
dc.identifier.eissnpl
2084-3968
dc.identifier.issnpl
1896-0200
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7281
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
public-private cooperation
dc.subject.enpl
public interest
dc.subject.enpl
risk
dc.subject.plpl
współdziałanie publiczno-prywatne
dc.subject.plpl
interes publiczny
dc.subject.plpl
ryzyko
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Zdolność organizacji publicznych do współdziałania publiczno-prywatnego
dc.title.alternativepl
The ability of public organizations for public-private cooperation
dc.title.journalpl
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Shanghai
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available