Źródła, prawidła i wykonawstwo muzyki w liturgii Kościoła katolickiego w Polsce

master
dc.abstract.enThis thesis presents legislation issues of liturgical music in the Catholic Church. Aim of this study is to analyze selected documents of the Church concerning the pursuit of music in the liturgy and the evaluation of their application by church musicians.The theoretical part presents the various defining of music, its elements and aesthetic importance. Most space is devoted to the discussion of liturgical music. The history of music in the Catholic Church was also presented there, along with its main features, objectives and functions that should be fulfilled. The basis of the study was to present the main documents of the Catholic Church related to the shape of music in the liturgy. In the research section, people performing music in churches were examined in questionnaire survey. The results served to check everyday forms of sacred music and to compare it with the requirements of the Church.The conclusions of the analysis carried out in the study are such that music performed during the Holy Mass is performed according to the rules in a major part of examined churches. Some serious deviations from the applicable laws still could be spotted, but they are rare. The conclusion from the research is that the church musicians should be covered by professional pastoral care in order to correct the occurred irregularities. In addition, the further training on the field of the correct form of liturgical music seems to be useful.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia problematykę prawodawstwa muzyki liturgicznej w Kościele katolickim. Celem pracy jest analiza wybranych dokumentów Kościoła dotyczących wykonywania muzyki podczas liturgii oraz ocena ich zastosowania przez muzyków kościelnych.Część teoretyczna prezentuje zróżnicowane definiowanie muzyki, jej elementy, a także znaczenie estetyczne. Najwięcej miejsca poświęca się omówieniu muzyki liturgicznej. Zaprezentowana została historia muzyki w Kościele katolickim, jej główne cechy oraz cele i funkcje, które powinna spełniać. Podstawą pracy było przedstawienie głównych dokumentów Kościoła katolickiego mówiących o kształcie muzyki w liturgii. W części badawczej, za pomocą kwestionariusza ankiety, przebadano osoby wykonujące muzykę w kościołach. Posłużyło to sprawdzeniu powszedniej formy muzyki sakralnej oraz zestawiono ją z wymogami Kościoła.Wnioski z przeprowadzonej w pracy analizy są takie, iż w znacznej części kościołów muzyka wykonywana podczas Mszy Świętej jest realizowana poprawnie. Zdarzają się poważne odstępstwa od obowiązujących praw, jednak są one rzadkością. Z badań wywnioskować można, że aby korygować zaistniałe mankamenty, należy obejmować muzyków kościelnych wykwalifikowaną opieką duszpasterską. Ponadto przydatne byłoby doszkalanie z zakresu prawidłowej formy muzyki w liturgii.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorWoźniak, Cezary - 200237 pl
dc.contributor.authorKozłowska, Beatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWoźniak, Cezary - 200237 pl
dc.contributor.reviewerMaciąg, Rafał - 185118 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:51:02Z
dc.date.available2020-07-24T20:51:02Z
dc.date.submitted2013-10-16pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-82486-152519pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192004
dc.languagepolpl
dc.subject.enLITURGICAL MUSIC – WORSHIP – CATHOLIC CHURCH – LITURGYpl
dc.subject.plMUZYKA LITURGICZNA – KULT – KOŚCIÓŁ KATOLICKI - LITURGIApl
dc.titleŹródła, prawidła i wykonawstwo muzyki w liturgii Kościoła katolickiego w Polscepl
dc.title.alternativeResources, regulation and performance of music in the liturgy of the Catholic Church in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis presents legislation issues of liturgical music in the Catholic Church. Aim of this study is to analyze selected documents of the Church concerning the pursuit of music in the liturgy and the evaluation of their application by church musicians.The theoretical part presents the various defining of music, its elements and aesthetic importance. Most space is devoted to the discussion of liturgical music. The history of music in the Catholic Church was also presented there, along with its main features, objectives and functions that should be fulfilled. The basis of the study was to present the main documents of the Catholic Church related to the shape of music in the liturgy. In the research section, people performing music in churches were examined in questionnaire survey. The results served to check everyday forms of sacred music and to compare it with the requirements of the Church.The conclusions of the analysis carried out in the study are such that music performed during the Holy Mass is performed according to the rules in a major part of examined churches. Some serious deviations from the applicable laws still could be spotted, but they are rare. The conclusion from the research is that the church musicians should be covered by professional pastoral care in order to correct the occurred irregularities. In addition, the further training on the field of the correct form of liturgical music seems to be useful.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia problematykę prawodawstwa muzyki liturgicznej w Kościele katolickim. Celem pracy jest analiza wybranych dokumentów Kościoła dotyczących wykonywania muzyki podczas liturgii oraz ocena ich zastosowania przez muzyków kościelnych.Część teoretyczna prezentuje zróżnicowane definiowanie muzyki, jej elementy, a także znaczenie estetyczne. Najwięcej miejsca poświęca się omówieniu muzyki liturgicznej. Zaprezentowana została historia muzyki w Kościele katolickim, jej główne cechy oraz cele i funkcje, które powinna spełniać. Podstawą pracy było przedstawienie głównych dokumentów Kościoła katolickiego mówiących o kształcie muzyki w liturgii. W części badawczej, za pomocą kwestionariusza ankiety, przebadano osoby wykonujące muzykę w kościołach. Posłużyło to sprawdzeniu powszedniej formy muzyki sakralnej oraz zestawiono ją z wymogami Kościoła.Wnioski z przeprowadzonej w pracy analizy są takie, iż w znacznej części kościołów muzyka wykonywana podczas Mszy Świętej jest realizowana poprawnie. Zdarzają się poważne odstępstwa od obowiązujących praw, jednak są one rzadkością. Z badań wywnioskować można, że aby korygować zaistniałe mankamenty, należy obejmować muzyków kościelnych wykwalifikowaną opieką duszpasterską. Ponadto przydatne byłoby doszkalanie z zakresu prawidłowej formy muzyki w liturgii.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Woźniak, Cezary - 200237
dc.contributor.authorpl
Kozłowska, Beata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Woźniak, Cezary - 200237
dc.contributor.reviewerpl
Maciąg, Rafał - 185118
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:51:02Z
dc.date.available
2020-07-24T20:51:02Z
dc.date.submittedpl
2013-10-16
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-82486-152519
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192004
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
LITURGICAL MUSIC – WORSHIP – CATHOLIC CHURCH – LITURGY
dc.subject.plpl
MUZYKA LITURGICZNA – KULT – KOŚCIÓŁ KATOLICKI - LITURGIA
dc.titlepl
Źródła, prawidła i wykonawstwo muzyki w liturgii Kościoła katolickiego w Polsce
dc.title.alternativepl
Resources, regulation and performance of music in the liturgy of the Catholic Church in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Gryfino
1
Wodzisław Śląski
1

No access

No Thumbnail Available