Różnice kulturowe w przekazach reklamowych na przykładzie Polski i Japonii

master
dc.abstract.enToday, the process of globalization has a huge impact on human life. The penetration of cultures is an inherent part of intercultural communication.The aim of the work was to show the cultural differences in advertising between advertising media in Poland and in Japan. Selected advertisements were analyzed using Geert Hofstede's indicators. Interpreting images from YouTube allowed me to analyze the content of the ads. As a result of the research i concluded, that despite the influence of the globalizing world, advertisements still has major cultural differences.pl
dc.abstract.plWspółcześnie proces globalizacji ma bardzo duży wpływ na życie człowieka. Przenikanie się kultur jest elementem nieodłącznym w komunikacji międzykulturowej.Celem pracy było ukazanie różnic kulturowych w reklamie pomiędzy przekazami reklamowymi w Polsce oraz w Japonii. Wybrane reklamy zostały analizowane za pomocą wskaźników Geert’a Hofstede. Interpretacja obrazów pozyskanych z YouTube pozwoliła na analizę treści reklam. w wyniku przeprowadzonych badań wywnioskowałam, że pomimo wpływów globalizującego się świata, w przekazach reklamowych nadal widoczne są zasadnicze różnice kulturowe.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRosiński, Jerzypl
dc.contributor.authorStefańska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:36:24Z
dc.date.available2020-07-27T09:36:24Z
dc.date.submitted2017-07-12pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-117046-162778pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222286
dc.languagepolpl
dc.subject.englobalization- transculturation- pop culture- advertisement- cultural differences.pl
dc.subject.plglobalizacja- transkulturacja- popkultura- reklama- różnice kulturowe.pl
dc.titleRóżnice kulturowe w przekazach reklamowych na przykładzie Polski i Japoniipl
dc.title.alternativeCultural differences in advertisement by the example of advertisement in Poland and Japanpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Today, the process of globalization has a huge impact on human life. The penetration of cultures is an inherent part of intercultural communication.The aim of the work was to show the cultural differences in advertising between advertising media in Poland and in Japan. Selected advertisements were analyzed using Geert Hofstede's indicators. Interpreting images from YouTube allowed me to analyze the content of the ads. As a result of the research i concluded, that despite the influence of the globalizing world, advertisements still has major cultural differences.
dc.abstract.plpl
Współcześnie proces globalizacji ma bardzo duży wpływ na życie człowieka. Przenikanie się kultur jest elementem nieodłącznym w komunikacji międzykulturowej.Celem pracy było ukazanie różnic kulturowych w reklamie pomiędzy przekazami reklamowymi w Polsce oraz w Japonii. Wybrane reklamy zostały analizowane za pomocą wskaźników Geert’a Hofstede. Interpretacja obrazów pozyskanych z YouTube pozwoliła na analizę treści reklam. w wyniku przeprowadzonych badań wywnioskowałam, że pomimo wpływów globalizującego się świata, w przekazach reklamowych nadal widoczne są zasadnicze różnice kulturowe.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.authorpl
Stefańska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:36:24Z
dc.date.available
2020-07-27T09:36:24Z
dc.date.submittedpl
2017-07-12
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-117046-162778
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222286
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
globalization- transculturation- pop culture- advertisement- cultural differences.
dc.subject.plpl
globalizacja- transkulturacja- popkultura- reklama- różnice kulturowe.
dc.titlepl
Różnice kulturowe w przekazach reklamowych na przykładzie Polski i Japonii
dc.title.alternativepl
Cultural differences in advertisement by the example of advertisement in Poland and Japan
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
74
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Wroclaw
6
Bytom
5
Gdansk
5
Gliwice
4
Krakow
4
Poznan
4
Brzozow
3
Gdynia
3
Lodz
3

No access

No Thumbnail Available