Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na proces dotyczący masy upadłości

master
dc.abstract.enThe thesis considers the problem of the impact of the declaration of bankruptcy involving the liquidation of bankrupt's assets on process concerning a bankruptcy estate. In the following sections of the thesis one can find a detailed analysis of the term of process concerning a bankruptcy estate which was initiated before or after the declaration of bankruptcy liquidation and the receiver's status in this process is discussed as well. Particular attention has been paid to issues which are disputed by both doctrine and jurisdiction. In addition, the attention has been focused on describing the situation in which in case of declaration of bankruptcy liquidation process involving the bankruptcy estate may only be initiated and conducted by or against the receiver and the situation when the court is obligated ex officio to suspend the pending process, then undartakes the suspended process.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest analiza zagadnienia wpływu ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego na proces dotyczący masy upadłości. W kolejnych fragmentach pracy można znaleźć dość szczegółową analizę pojęcia procesu dotyczącego masy upadłości, który wszczęty został przed lub po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej, a także omówiona została rola syndyka w tym procesie. Szczególną uwagę zwrócono zwłaszcza na kwestie, które budzą wątpliwości doktryny i orzecznictwa. Ponadto skupiono się na omówieniu sytuacji, w której w razie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej proces dotyczący masy upadłości może być wszczęty i dalej prowadzony jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu, a także przypadki, gdy sąd z urzędu zawiesza, a następnie podejmuje proces dotyczący masy upadłości.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCieślak, Sławomirpl
dc.contributor.authorJachym, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCieślak, Sławomirpl
dc.contributor.reviewerWięckowski, Ryszard - 132631 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:21:59Z
dc.date.available2020-07-24T23:21:59Z
dc.date.submitted2014-06-24pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-85565-111095pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194353
dc.languagepolpl
dc.subject.enbankruptcy proceedings, declaration of liquidation bankruptcy, process concerning a bankruptcy estate, bankrupt, receiverpl
dc.subject.plpostępowanie upadłościowe, ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, proces dotyczący masy upadłości, upadły, syndykpl
dc.titleWpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na proces dotyczący masy upadłościpl
dc.title.alternativeThe influence of the declaration of liquidation bankruptcy on process concerning the bankruptcy estatepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis considers the problem of the impact of the declaration of bankruptcy involving the liquidation of bankrupt's assets on process concerning a bankruptcy estate. In the following sections of the thesis one can find a detailed analysis of the term of process concerning a bankruptcy estate which was initiated before or after the declaration of bankruptcy liquidation and the receiver's status in this process is discussed as well. Particular attention has been paid to issues which are disputed by both doctrine and jurisdiction. In addition, the attention has been focused on describing the situation in which in case of declaration of bankruptcy liquidation process involving the bankruptcy estate may only be initiated and conducted by or against the receiver and the situation when the court is obligated ex officio to suspend the pending process, then undartakes the suspended process.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest analiza zagadnienia wpływu ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego na proces dotyczący masy upadłości. W kolejnych fragmentach pracy można znaleźć dość szczegółową analizę pojęcia procesu dotyczącego masy upadłości, który wszczęty został przed lub po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej, a także omówiona została rola syndyka w tym procesie. Szczególną uwagę zwrócono zwłaszcza na kwestie, które budzą wątpliwości doktryny i orzecznictwa. Ponadto skupiono się na omówieniu sytuacji, w której w razie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej proces dotyczący masy upadłości może być wszczęty i dalej prowadzony jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu, a także przypadki, gdy sąd z urzędu zawiesza, a następnie podejmuje proces dotyczący masy upadłości.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Cieślak, Sławomir
dc.contributor.authorpl
Jachym, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Cieślak, Sławomir
dc.contributor.reviewerpl
Więckowski, Ryszard - 132631
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:21:59Z
dc.date.available
2020-07-24T23:21:59Z
dc.date.submittedpl
2014-06-24
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-85565-111095
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194353
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bankruptcy proceedings, declaration of liquidation bankruptcy, process concerning a bankruptcy estate, bankrupt, receiver
dc.subject.plpl
postępowanie upadłościowe, ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, proces dotyczący masy upadłości, upadły, syndyk
dc.titlepl
Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na proces dotyczący masy upadłości
dc.title.alternativepl
The influence of the declaration of liquidation bankruptcy on process concerning the bankruptcy estate
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gdansk
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available