Hipoteza buforowania a postrzeganie partnera

master
dc.abstract.enThe main aim of the present study was to test the buffering hypothesis in the context of partner perception. The analyses were conducted with the APIM model, using structural equation modelling (SEM). The results of the study do not support the buffering hypothesis and, moreover, indicate the opposite effect. In addition, it seems that the key aspect for partner evaluation is the attachment style of the evaluator and not what attachment style the evaluated person has. The interaction effects of attachment styles occurred only in the case of anxious attachment and influenced how men, but not women, rated their partners. Men with low levels of anxious attachment style rated women with high and low level of this attachment style differently. Men with a high level of avoidant attachment style rated their female partners the same regardless of whether they had an anxious or secure attachment style.pl
dc.abstract.plGłównym celem badania było przetestowanie hipotezy buforowania w kontekście percepcji partnera. Hipoteza ta mówi o pozytywnym wpływie partnera o bezpiecznym stylu przywiązania na drugą stronę przywiązaną pozabezpiecznie, wskutek czego każdy z partnerów cechuje się wyższą satysfakcją ze związku. Do pomiaru oceny partnera użyto Interpersonal Qualities Scale oraz Partner valuing autorstwa Murray i współpracowników, a style przywiązania zostały ujęte za pomocą polskiej adaptacji Experience in Close Relationships-Revised. W przeprowadzonych analizach posłużono się modelem APIM korzystając z modelowania równań strukturalnych (SEM). Wyniki badania nie potwierdziły hipotezy buforowania, a co więcej – wskazały na efekt odwrotny. Wydaje się, że kluczowym aspektem dla oceny partnera jest styl przywiązania osoby oceniającej, a nie to jakim stylem przywiązania charakteryzuje się oceniany. Efekt ten uzyskał potwierdzenie w obydwu pomiarach zarówno dla grupy kobiet, jak i mężczyzn. Efekty interakcji stylów przywiązania wystąpiły jedynie w przypadku przywiązania lękowego i wpływały na to, jak oceniali partnerki mężczyźni, lecz nie jak kobiety oceniały partnerów. Różnice w ocenie kobiet o wysokim i niskim poziomie lękowego stylu przywiązania widoczne były jedynie w grupie mężczyzn o niskim poziomie lękowego stylu przywiązania. Mężczyźni o wysokim poziomie unikowego stylu przywiązania oceniali swoje partnerki tak samo, bez względu na to czy cechowały się lękowym czy bezpiecznym stylem przywiązania.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŚmieja-Nęcka, Magdalena - 132332 pl
dc.contributor.authorPieniek, Majapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerŚmieja-Nęcka, Magdalena - 132332 pl
dc.contributor.reviewerKłosowska, Joannapl
dc.date.accessioned2021-11-04T22:41:28Z
dc.date.available2021-11-04T22:41:28Z
dc.date.submitted2021-07-01pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-151416-226929pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282843
dc.languagepolpl
dc.subject.enbuffering hypothesis, attachment styles, perception of partner, APIM, romantic relationshipspl
dc.subject.plhipoteza buforowania, style przywiązania, percepcja partnera, APIM, relacje romantycznepl
dc.titleHipoteza buforowania a postrzeganie partnerapl
dc.title.alternativeBuffering hypothesis and perception of romantic partnerpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of the present study was to test the buffering hypothesis in the context of partner perception. The analyses were conducted with the APIM model, using structural equation modelling (SEM). The results of the study do not support the buffering hypothesis and, moreover, indicate the opposite effect. In addition, it seems that the key aspect for partner evaluation is the attachment style of the evaluator and not what attachment style the evaluated person has. The interaction effects of attachment styles occurred only in the case of anxious attachment and influenced how men, but not women, rated their partners. Men with low levels of anxious attachment style rated women with high and low level of this attachment style differently. Men with a high level of avoidant attachment style rated their female partners the same regardless of whether they had an anxious or secure attachment style.
dc.abstract.plpl
Głównym celem badania było przetestowanie hipotezy buforowania w kontekście percepcji partnera. Hipoteza ta mówi o pozytywnym wpływie partnera o bezpiecznym stylu przywiązania na drugą stronę przywiązaną pozabezpiecznie, wskutek czego każdy z partnerów cechuje się wyższą satysfakcją ze związku. Do pomiaru oceny partnera użyto Interpersonal Qualities Scale oraz Partner valuing autorstwa Murray i współpracowników, a style przywiązania zostały ujęte za pomocą polskiej adaptacji Experience in Close Relationships-Revised. W przeprowadzonych analizach posłużono się modelem APIM korzystając z modelowania równań strukturalnych (SEM). Wyniki badania nie potwierdziły hipotezy buforowania, a co więcej – wskazały na efekt odwrotny. Wydaje się, że kluczowym aspektem dla oceny partnera jest styl przywiązania osoby oceniającej, a nie to jakim stylem przywiązania charakteryzuje się oceniany. Efekt ten uzyskał potwierdzenie w obydwu pomiarach zarówno dla grupy kobiet, jak i mężczyzn. Efekty interakcji stylów przywiązania wystąpiły jedynie w przypadku przywiązania lękowego i wpływały na to, jak oceniali partnerki mężczyźni, lecz nie jak kobiety oceniały partnerów. Różnice w ocenie kobiet o wysokim i niskim poziomie lękowego stylu przywiązania widoczne były jedynie w grupie mężczyzn o niskim poziomie lękowego stylu przywiązania. Mężczyźni o wysokim poziomie unikowego stylu przywiązania oceniali swoje partnerki tak samo, bez względu na to czy cechowały się lękowym czy bezpiecznym stylem przywiązania.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Śmieja-Nęcka, Magdalena - 132332
dc.contributor.authorpl
Pieniek, Maja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Śmieja-Nęcka, Magdalena - 132332
dc.contributor.reviewerpl
Kłosowska, Joanna
dc.date.accessioned
2021-11-04T22:41:28Z
dc.date.available
2021-11-04T22:41:28Z
dc.date.submittedpl
2021-07-01
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-151416-226929
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282843
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
buffering hypothesis, attachment styles, perception of partner, APIM, romantic relationships
dc.subject.plpl
hipoteza buforowania, style przywiązania, percepcja partnera, APIM, relacje romantyczne
dc.titlepl
Hipoteza buforowania a postrzeganie partnera
dc.title.alternativepl
Buffering hypothesis and perception of romantic partner
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Krakow
6
Katowice
4
Warsaw
3
Dublin
2
London
2
Olsztyn
2
Wroclaw
2
Jedlicze
1
Lodz
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections