Stygmatyzacja młodocianych ciężarnych i matek.

master
dc.abstract.enIn this thesis I described the life of pregnant minors and teen mothers. However, at the beginning I am referring to the role and functions of the family. Family can be defined in different ways, but the most important are the ties that unite all of their members. In the literature are listed the basic functions of the family. It should be emphasized that the proper discharge of their functions of a particular family member is an exponent of the proper functioning of the family. Irregularities in the functions carried involve a different kind of consistency, which reflect the disorganization of the whole family as a group.The issue of motherhood is understood in different ways. It should be noted, however, that proper sexual education is a success to defend their children from too early sexual initiation, and hence before too early pregnancy and motherhood. From the medical and psychological point of view, pregnant minors are exposed to a number of risks. In legal terms, pregnant minors are usually doomed to their caregivers, parents and educators.The situation of minor mothers does not present well. This girl has a hard time, not only from society, but sometimes even from their own families. Lack of support, constant stigmatization is not conducive to the proper functioning of these girls.At the end of my work I wanted to present a problem which is still in the society. I mean the problem of stigmatization underage pregnant or already mothers of minors.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy opisałam jak wygląda życie nastoletnich, nieletnich ciężarnych i matek. Jednak na samym początku nawiązałam do roli i funkcji rodziny. Rodzinę można definiować w różny sposób, ale najważniejsze są więzi, które łączą wszystkich ich członków. W literaturze wymienione są podstawowe funkcje rodziny. Należy tu podkreślić, że prawidłowe wywiązywanie się z pełnionych funkcji poszczególnego członka rodziny jest wykładnikiem prawidłowego funkcjonowania rodziny. Nieprawidłowości w pełnionych funkcjach niosą za sobą różnego rodzaju konsekwencję, które odbijają się na dezorganizacji całej rodziny, jako grupy. Kwestia małoletniego macierzyństwa jest przez wielu ludzi, przez społeczeństwo rozumiana w różny sposób. Należy jednak zaznaczyć, że prawidłowa edukacja seksualna jest sukcesem do obrony własnych dzieci przed zbyt wczesną inicjacją seksualną, a co za tym idzie przed zbyt wczesną ciążą i macierzyństwem. Z punktu widzenia medycznego i psychologicznego nieletnie ciężarne są narażone na szereg zagrożeń. Pod względem prawnym nieletnie ciężarne są skazane zwykle na swoich opiekunów, rodziców i wychowawców.Obraz nieletniej matki nie kreuje się zbyt rewelacyjnie. Ta dziewczyna ma ciężko, nie tylko ze strony społeczeństwa, ale czasem nawet ze strony własnej rodziny. Brak wsparcia, ciągłe piętnowanie nie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu tych dziewcząt. Na samym końcu mojej pracy chciałam przedstawić problem, jaki jest nadal w społeczeństwie. Mam tu na myśli problem stygmatyzacji nieletnich ciężarnych, czy już nieletnich matek.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKlapa, Wojciech - 130112 pl
dc.contributor.authorŚlusarczyk-Nowak, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPierzchalski, Piotr - 133143 pl
dc.contributor.reviewerKlapa, Wojciech - 130112 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:05:59Z
dc.date.available2020-07-25T01:05:59Z
dc.date.submitted2014-07-14pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-87425-111773pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195983
dc.languagepolpl
dc.subject.enfamily, sex education, sexual initiation, pregnancy and maternity underage girls.pl
dc.subject.plrodzina, edukacja seksualna, inicjacja seksualna, ciąża i macierzyństwo nieletnich dziewcząt.pl
dc.titleStygmatyzacja młodocianych ciężarnych i matek.pl
dc.title.alternativeStigmatization of young pregnant women and mothers.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this thesis I described the life of pregnant minors and teen mothers. However, at the beginning I am referring to the role and functions of the family. Family can be defined in different ways, but the most important are the ties that unite all of their members. In the literature are listed the basic functions of the family. It should be emphasized that the proper discharge of their functions of a particular family member is an exponent of the proper functioning of the family. Irregularities in the functions carried involve a different kind of consistency, which reflect the disorganization of the whole family as a group.The issue of motherhood is understood in different ways. It should be noted, however, that proper sexual education is a success to defend their children from too early sexual initiation, and hence before too early pregnancy and motherhood. From the medical and psychological point of view, pregnant minors are exposed to a number of risks. In legal terms, pregnant minors are usually doomed to their caregivers, parents and educators.The situation of minor mothers does not present well. This girl has a hard time, not only from society, but sometimes even from their own families. Lack of support, constant stigmatization is not conducive to the proper functioning of these girls.At the end of my work I wanted to present a problem which is still in the society. I mean the problem of stigmatization underage pregnant or already mothers of minors.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy opisałam jak wygląda życie nastoletnich, nieletnich ciężarnych i matek. Jednak na samym początku nawiązałam do roli i funkcji rodziny. Rodzinę można definiować w różny sposób, ale najważniejsze są więzi, które łączą wszystkich ich członków. W literaturze wymienione są podstawowe funkcje rodziny. Należy tu podkreślić, że prawidłowe wywiązywanie się z pełnionych funkcji poszczególnego członka rodziny jest wykładnikiem prawidłowego funkcjonowania rodziny. Nieprawidłowości w pełnionych funkcjach niosą za sobą różnego rodzaju konsekwencję, które odbijają się na dezorganizacji całej rodziny, jako grupy. Kwestia małoletniego macierzyństwa jest przez wielu ludzi, przez społeczeństwo rozumiana w różny sposób. Należy jednak zaznaczyć, że prawidłowa edukacja seksualna jest sukcesem do obrony własnych dzieci przed zbyt wczesną inicjacją seksualną, a co za tym idzie przed zbyt wczesną ciążą i macierzyństwem. Z punktu widzenia medycznego i psychologicznego nieletnie ciężarne są narażone na szereg zagrożeń. Pod względem prawnym nieletnie ciężarne są skazane zwykle na swoich opiekunów, rodziców i wychowawców.Obraz nieletniej matki nie kreuje się zbyt rewelacyjnie. Ta dziewczyna ma ciężko, nie tylko ze strony społeczeństwa, ale czasem nawet ze strony własnej rodziny. Brak wsparcia, ciągłe piętnowanie nie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu tych dziewcząt. Na samym końcu mojej pracy chciałam przedstawić problem, jaki jest nadal w społeczeństwie. Mam tu na myśli problem stygmatyzacji nieletnich ciężarnych, czy już nieletnich matek.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Klapa, Wojciech - 130112
dc.contributor.authorpl
Ślusarczyk-Nowak, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Pierzchalski, Piotr - 133143
dc.contributor.reviewerpl
Klapa, Wojciech - 130112
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:05:59Z
dc.date.available
2020-07-25T01:05:59Z
dc.date.submittedpl
2014-07-14
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-87425-111773
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195983
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
family, sex education, sexual initiation, pregnancy and maternity underage girls.
dc.subject.plpl
rodzina, edukacja seksualna, inicjacja seksualna, ciąża i macierzyństwo nieletnich dziewcząt.
dc.titlepl
Stygmatyzacja młodocianych ciężarnych i matek.
dc.title.alternativepl
Stigmatization of young pregnant women and mothers.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Wroclaw
5
Dublin
3
Krakow
3
Poznan
3
Gdansk
2
Debica
1
Gorzów Wielkopolski
1
Kalisz
1
Olsztyn
1

No access

No Thumbnail Available