Polityka klimatyczna Stanów Zjednoczonych w XXI wieku

master
dc.abstract.enClimate change is one of the greatest environmental challenges the world must face in the 21st century. In 2015 the international community created the Paris Agreement - the first binding climate deal. The United States played a big role on shaping the agreement, but two years later president Donald Trump decided to withdraw, and the current political situation raises questions about the future of American climate policy.The subject of this thesis is the analysis of the American climate change policy within the US federal political system. The work presents the most important political decisions taken by the United States in the 21st century. The paper explains the basic mechanisms of shaping climate policy and as well clarify causes of the following transformations and its limitations. The work presents a pattern of policy development and suggests possible directions for policy in the future. In a situation when the federal government is reluctant to create an active climate policy, the answer to the problem may be state activity.The paper consists of the chapters. The first one explains the circumstances of the emergence of environmental policy, followed by climate policy. This chapter presents the most important political actors involved in shaping environmental policy and provides historical background.The second chapter is an analysis of federal climate policies in the 21st century. This part of the work presents the most important legislation and administrative decisions adopted during the presidency of: George W. Bush, Barack Obama and still holding the office Donald Trump.The last chapter consists two case studies of state policies - California and Texas. It is an analysis of the practices taken by entirely different states. The chapter presents extremely different approaches of the two largest states and introduces the possibilities of their operations within the federal system.pl
dc.abstract.plZmiana klimatu jest jednym z największych problemów występujących w środowisku naturalnym, z którym musi zmierzyć się świat w XXI wieku. Społeczność międzynarodowa wypracowała w 2015 roku Porozumienie Paryskie - pierwszą wiążącą umowę w dziedzinie klimatu. Stany Zjednoczone brały aktywny udział w kształtowaniu porozumienia, jednak dwa lata później prezydent Trump podjął decyzję o wycofaniu, a aktualna sytuacja polityczna rodzi pytania co do kształtu i przyszłości amerykańskiej polityki klimatycznej. Celem pracy jest charakterystyka amerykańskiej polityki klimatycznej poprzez umiejscowienie jej w federalnym systemie politycznym Stanów Zjednoczonych. Praca ma zaprezentować najważniejsze decyzje polityczne podjęte przez Stany Zjednoczone w XXI wieku i wyjaśnić podstawowe mechanizmy kształtowania polityki klimatycznej, a także wytłumaczyć co powoduje następujące przeobrażenia i jej ograniczenia. Praca prezentuje pewien schemat tworzenia polityki i sugeruje jakie kierunki może obrać polityka klimatyczna w ciągu najbliższych lat. W sytuacji gdy rząd federalny jest niechętnie nastawiony na kreowanie aktywnej polityki klimatycznej odpowiedzią na problem może być działalność stanowa.Niniejsza praca została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy z nich to rozdział teoretycznohistoryczny, który wyjaśnia okoliczności pojawienia się polityki ochrony środowiska, a następnie polityki klimatycznej, w systemie polityk publicznych Stanów Zjednoczonych. Rozdział ten prezentuje najważniejszych aktorów politycznych biorących udział w kształtowaniu polityki ochrony środowiska i omawia najważniejsze rozwiązania prawne przyjęte przez rząd federalny począwszy od lat 60. XX wieku. Rozdział drugi jest analizą polityk klimatycznych prowadzonych przez kolejne administracje w Stanach Zjednoczonych w XXI wieku. Ta część pracy prezentuje najważniejsze ustawodawstwo i decyzje administracyjne przyjęte w czasie sprawowania władzy prezydentów: George W. Busha, Baracka Obamy i wciąż sprawującego urząd Donalda Trumpa. Ostatni rozdział pracy to studium przypadku dwóch polityk stanowych – Kalifornii i Teksasu, szczegółowo analizuje praktyki podejmowane w stanach zupełnie odmiennych i przedstawia najważniejsze regulacje stanowe na tle polityki federalnej. Rozdział prezentuje skrajnie różne podejścia największych stanów i przybliża możliwości ich działania w systemie federalnym.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLaidler, Paweł - 129851 pl
dc.contributor.authorBłaszczyk, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerLaidler, Paweł - 129851 pl
dc.contributor.reviewerGabryś, Marcin - 101421 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:05:53Z
dc.date.available2020-07-27T21:05:53Z
dc.date.submitted2018-09-27pl
dc.fieldofstudyAmeryka Północnapl
dc.identifier.apddiploma-128715-144725pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232449
dc.languagepolpl
dc.subject.enclimate policy, United States, public policy, federalism, climate change, environmentalism, George Bush, Barack Obama, Donald Trump, California, Texaspl
dc.subject.plpolityka klimatyczna, Stany Zjednoczone, polityka publiczna, federalizm, zmiana klimatu, ochrona środowiska, George Bush, Barack Obama, Donald Trump, Kalifornia, Texaspl
dc.titlePolityka klimatyczna Stanów Zjednoczonych w XXI wiekupl
dc.title.alternativeClimate Change Policy of the United States in the 21st Centurypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Climate change is one of the greatest environmental challenges the world must face in the 21st century. In 2015 the international community created the Paris Agreement - the first binding climate deal. The United States played a big role on shaping the agreement, but two years later president Donald Trump decided to withdraw, and the current political situation raises questions about the future of American climate policy.The subject of this thesis is the analysis of the American climate change policy within the US federal political system. The work presents the most important political decisions taken by the United States in the 21st century. The paper explains the basic mechanisms of shaping climate policy and as well clarify causes of the following transformations and its limitations. The work presents a pattern of policy development and suggests possible directions for policy in the future. In a situation when the federal government is reluctant to create an active climate policy, the answer to the problem may be state activity.The paper consists of the chapters. The first one explains the circumstances of the emergence of environmental policy, followed by climate policy. This chapter presents the most important political actors involved in shaping environmental policy and provides historical background.The second chapter is an analysis of federal climate policies in the 21st century. This part of the work presents the most important legislation and administrative decisions adopted during the presidency of: George W. Bush, Barack Obama and still holding the office Donald Trump.The last chapter consists two case studies of state policies - California and Texas. It is an analysis of the practices taken by entirely different states. The chapter presents extremely different approaches of the two largest states and introduces the possibilities of their operations within the federal system.
dc.abstract.plpl
Zmiana klimatu jest jednym z największych problemów występujących w środowisku naturalnym, z którym musi zmierzyć się świat w XXI wieku. Społeczność międzynarodowa wypracowała w 2015 roku Porozumienie Paryskie - pierwszą wiążącą umowę w dziedzinie klimatu. Stany Zjednoczone brały aktywny udział w kształtowaniu porozumienia, jednak dwa lata później prezydent Trump podjął decyzję o wycofaniu, a aktualna sytuacja polityczna rodzi pytania co do kształtu i przyszłości amerykańskiej polityki klimatycznej. Celem pracy jest charakterystyka amerykańskiej polityki klimatycznej poprzez umiejscowienie jej w federalnym systemie politycznym Stanów Zjednoczonych. Praca ma zaprezentować najważniejsze decyzje polityczne podjęte przez Stany Zjednoczone w XXI wieku i wyjaśnić podstawowe mechanizmy kształtowania polityki klimatycznej, a także wytłumaczyć co powoduje następujące przeobrażenia i jej ograniczenia. Praca prezentuje pewien schemat tworzenia polityki i sugeruje jakie kierunki może obrać polityka klimatyczna w ciągu najbliższych lat. W sytuacji gdy rząd federalny jest niechętnie nastawiony na kreowanie aktywnej polityki klimatycznej odpowiedzią na problem może być działalność stanowa.Niniejsza praca została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy z nich to rozdział teoretycznohistoryczny, który wyjaśnia okoliczności pojawienia się polityki ochrony środowiska, a następnie polityki klimatycznej, w systemie polityk publicznych Stanów Zjednoczonych. Rozdział ten prezentuje najważniejszych aktorów politycznych biorących udział w kształtowaniu polityki ochrony środowiska i omawia najważniejsze rozwiązania prawne przyjęte przez rząd federalny począwszy od lat 60. XX wieku. Rozdział drugi jest analizą polityk klimatycznych prowadzonych przez kolejne administracje w Stanach Zjednoczonych w XXI wieku. Ta część pracy prezentuje najważniejsze ustawodawstwo i decyzje administracyjne przyjęte w czasie sprawowania władzy prezydentów: George W. Busha, Baracka Obamy i wciąż sprawującego urząd Donalda Trumpa. Ostatni rozdział pracy to studium przypadku dwóch polityk stanowych – Kalifornii i Teksasu, szczegółowo analizuje praktyki podejmowane w stanach zupełnie odmiennych i przedstawia najważniejsze regulacje stanowe na tle polityki federalnej. Rozdział prezentuje skrajnie różne podejścia największych stanów i przybliża możliwości ich działania w systemie federalnym.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Laidler, Paweł - 129851
dc.contributor.authorpl
Błaszczyk, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Laidler, Paweł - 129851
dc.contributor.reviewerpl
Gabryś, Marcin - 101421
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:05:53Z
dc.date.available
2020-07-27T21:05:53Z
dc.date.submittedpl
2018-09-27
dc.fieldofstudypl
Ameryka Północna
dc.identifier.apdpl
diploma-128715-144725
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232449
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
climate policy, United States, public policy, federalism, climate change, environmentalism, George Bush, Barack Obama, Donald Trump, California, Texas
dc.subject.plpl
polityka klimatyczna, Stany Zjednoczone, polityka publiczna, federalizm, zmiana klimatu, ochrona środowiska, George Bush, Barack Obama, Donald Trump, Kalifornia, Texas
dc.titlepl
Polityka klimatyczna Stanów Zjednoczonych w XXI wieku
dc.title.alternativepl
Climate Change Policy of the United States in the 21st Century
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
5
Wroclaw
3
Banino
2
Lodz
2
Borycz
1
Dublin
1
Gdynia
1
Gnaty
1
Radomsko
1

No access

No Thumbnail Available