Prawo do grobu. Regulacje prawne a praktyka

master
dc.abstract.enThe main objective of this work is an analysis of the discrepancy between the legal substantive regulations of the right to the grave and the application of these regulations in practice. The particular attention is paid to the problem of protection of the abovementioned right in its double – pecuniary and personal nature. Furthermore, the intention of the work is to specify persons entitled to exercise the cult of the memory of the deceased and to demonstrate how important in the process of applying the standards of cemetery law is to refer to the general rules of civil law. The subject of the author’s analysis are both secular and religious grave fields. In the scope of the author’s interest is not only the essence of the right to tomb but also issues regarding Polish funeral traditions and the management of cemeteries, including historical backgrounds of the matter at hand. A separate part of this work deals with cemeteries in Krakow. Nevertheless, issues pertaining to the cemeteries and the tombs of war and the cemetery objects of the national and historical importance were not included in the scope of this work.The construction of this work is based mainly on the comparative analysis of the selected factual circumstances and the adjudications rendered by the Supreme Court in a way that enables a reader to understand the importance of the issues raised in this study. This method requires an in-depth examination of the relations between the regulations of cemetery law and the application of these regulations in practice.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy jest analiza rozbieżności między ustawową regulacją prawa do grobu i składających się nań uprawnień a praktyką (szczególnie problemem ochrony prawa do grobu w jego osobistym i majątkowym wymiarze); wykazanie jak istotne w procesie stosowania norm prawa cmentarnego jest umiejętne i rozważne wykraczanie poza – nie zawsze zupełne - regulacje ustawy o cmentarzach i sięganie do ogólnych regulacji prawa cywilnego.W zasięgu zainteresowania autorki, poza prawem do grobu sensu stricto, znalazły się również zagadnienia związane z polskimi tradycjami funeralnymi oraz organizacją cmentarzy, także w warstwie historycznej. Szczególne miejsce w opracowaniu zajmuje cmentarnictwo krakowskie - w zakresie tym odwołano się do bogatej historii obowiązującego na terenie ziem polskich prawodawstwa, co pozwoliło zobrazować burzliwe transformacje prawa cmentarnego – a pośrednio i prawa do grobu - oraz wyjaśnić ratio legis wielu spośród obowiązujących obecnie unormowań.Konstrukcja pracy oparta została głównie o analizę porównawczą wybranych stanów faktycznych i judykatów Sądu Najwyższego, które w sposób najpełniejszy pozwalają zobrazować istotę poruszanych w opracowaniu problemów. Metoda ta umożliwiła dogłębne zbadanie relacji pomiędzy regulacjami prawa cmentarnego a praktyką.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKremer, Elżbieta - 129459 pl
dc.contributor.authorKłakulak, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerTruszkiewicz, Zygmunt - 132426 pl
dc.contributor.reviewerKremer, Elżbieta - 129459 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:02:12Z
dc.date.available2020-07-23T23:02:12Z
dc.date.submitted2012-06-13pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-64766-78436pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178304
dc.languagepolpl
dc.subject.enright to the grave, grave, cemetery, cult of the memory of the deceasedpl
dc.subject.plprawo do grobu, grób, cmentarz, kult pamięci osoby zmarłej, prawo do pochowaniapl
dc.titlePrawo do grobu. Regulacje prawne a praktykapl
dc.title.alternativeRight to the grave. Regulations and practice.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of this work is an analysis of the discrepancy between the legal substantive regulations of the right to the grave and the application of these regulations in practice. The particular attention is paid to the problem of protection of the abovementioned right in its double – pecuniary and personal nature. Furthermore, the intention of the work is to specify persons entitled to exercise the cult of the memory of the deceased and to demonstrate how important in the process of applying the standards of cemetery law is to refer to the general rules of civil law. The subject of the author’s analysis are both secular and religious grave fields. In the scope of the author’s interest is not only the essence of the right to tomb but also issues regarding Polish funeral traditions and the management of cemeteries, including historical backgrounds of the matter at hand. A separate part of this work deals with cemeteries in Krakow. Nevertheless, issues pertaining to the cemeteries and the tombs of war and the cemetery objects of the national and historical importance were not included in the scope of this work.The construction of this work is based mainly on the comparative analysis of the selected factual circumstances and the adjudications rendered by the Supreme Court in a way that enables a reader to understand the importance of the issues raised in this study. This method requires an in-depth examination of the relations between the regulations of cemetery law and the application of these regulations in practice.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy jest analiza rozbieżności między ustawową regulacją prawa do grobu i składających się nań uprawnień a praktyką (szczególnie problemem ochrony prawa do grobu w jego osobistym i majątkowym wymiarze); wykazanie jak istotne w procesie stosowania norm prawa cmentarnego jest umiejętne i rozważne wykraczanie poza – nie zawsze zupełne - regulacje ustawy o cmentarzach i sięganie do ogólnych regulacji prawa cywilnego.W zasięgu zainteresowania autorki, poza prawem do grobu sensu stricto, znalazły się również zagadnienia związane z polskimi tradycjami funeralnymi oraz organizacją cmentarzy, także w warstwie historycznej. Szczególne miejsce w opracowaniu zajmuje cmentarnictwo krakowskie - w zakresie tym odwołano się do bogatej historii obowiązującego na terenie ziem polskich prawodawstwa, co pozwoliło zobrazować burzliwe transformacje prawa cmentarnego – a pośrednio i prawa do grobu - oraz wyjaśnić ratio legis wielu spośród obowiązujących obecnie unormowań.Konstrukcja pracy oparta została głównie o analizę porównawczą wybranych stanów faktycznych i judykatów Sądu Najwyższego, które w sposób najpełniejszy pozwalają zobrazować istotę poruszanych w opracowaniu problemów. Metoda ta umożliwiła dogłębne zbadanie relacji pomiędzy regulacjami prawa cmentarnego a praktyką.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kremer, Elżbieta - 129459
dc.contributor.authorpl
Kłakulak, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Truszkiewicz, Zygmunt - 132426
dc.contributor.reviewerpl
Kremer, Elżbieta - 129459
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:02:12Z
dc.date.available
2020-07-23T23:02:12Z
dc.date.submittedpl
2012-06-13
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-64766-78436
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178304
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
right to the grave, grave, cemetery, cult of the memory of the deceased
dc.subject.plpl
prawo do grobu, grób, cmentarz, kult pamięci osoby zmarłej, prawo do pochowania
dc.titlepl
Prawo do grobu. Regulacje prawne a praktyka
dc.title.alternativepl
Right to the grave. Regulations and practice.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Zakopane
1

No access

No Thumbnail Available