Model kompetencji menedżera w ocenie pracowników branży paliwowej

master
dc.abstract.enThe master's thesis was aimed at finding a competency model appearing at petrol stations of one of the largest companies in the fuel sector. Every well-developed organization should take care of its employees including managers, helping them in their development. This development must be based, inter alia, on increasing their qualifications and developing competences. This Master's thesis contains information about the importance and essence of competences, including managerial ones. It also contains information explaining the manager's concept as a company managing person. In the master's thesis, the manager's positions were approached in an easy to understand way, describing his tasks, functions and roles. The end of theoretical considerations is an attempt to create a theoretical model of a manager. The research carried out for the purposes of this study aimed to find a competency model and to assess it in terms of employees' needs. As you know, modernly managed corporations are focused on acquiring or already having highly qualified managerial staff, who with their commitment and hard work will skillfully manage human resources. However, in order for this to happen, the managers themselves must have facilities in the form of highly developed competences and have a developed management style. The organization, on the other hand, must allow managers all the tools to work and make the manager feel needed.pl
dc.abstract.plPraca miała na celu znalezienie modelu kompetencyjnego występujące na stacjach paliw jednej z większych firm sektora paliwowego. Każda, dobrze rozwinięta organizacja, winna dbać o swoich pracowników w tym menedżerów, pomagając im w rozwoju. Rozwój ten musi opierać się między innymi na zwiększaniu ich kwalifikacji oraz rozwijaniu kompetencji. Praca ta zawiera informacje o znaczeniu i istocie kompetencji, w tym menedżerskich. Zawiera również informacje wyjaśniające pojęcie menedżera, jako człowieka zarządzającego przedsiębiorstwem. W pracy starano się przybliżyć pozycje menedżera w sposób łatwy do zrozumienia, opisując jego zadania, funkcje, role. Koniec rozważań teoretycznych to próba stworzenia teoretycznego modelu menedżera. Badania przeprowadzone na potrzeby tej pracy miały na celu znalezienie modelu kompetencyjnego oraz ocenienie go pod kątem potrzeb pracowników. Jak wiadomo, nowocześnie zarządzane korporacje skupiają się na pozyskiwaniu lub też już posiadaniu wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która swoim zaangażowaniem oraz ciężką pracą umiejętnie będzie zarządzać zasobami ludzkimi. Aby jednak tak się działo, sami menedżerowie muszą posiadać zaplecze w postaci wysokorozwiniętych kompetencji oraz posiadać wypracowany styl zarządzania. Organizacja zaś muszą umożliwić menedżerom wszelkie narzędzia do pracy oraz sprawiałby menedżer czuł się potrzebny.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWziątek-Staśko, Annapl
dc.contributor.authorBąk, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWziątek-Staśko, Annapl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:30:33Z
dc.date.available2020-07-27T23:30:33Z
dc.date.submitted2019-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-132150-251784pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234670
dc.languagepolpl
dc.subject.encompetence - competence model - manager - management style - human resources managementpl
dc.subject.plkompetencja – model kompetencyjny – menedżer – styl kierowania – zarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.titleModel kompetencji menedżera w ocenie pracowników branży paliwowejpl
dc.title.alternativeThe manager's competence model in the assessment of the fuel industry employeespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis was aimed at finding a competency model appearing at petrol stations of one of the largest companies in the fuel sector. Every well-developed organization should take care of its employees including managers, helping them in their development. This development must be based, inter alia, on increasing their qualifications and developing competences. This Master's thesis contains information about the importance and essence of competences, including managerial ones. It also contains information explaining the manager's concept as a company managing person. In the master's thesis, the manager's positions were approached in an easy to understand way, describing his tasks, functions and roles. The end of theoretical considerations is an attempt to create a theoretical model of a manager. The research carried out for the purposes of this study aimed to find a competency model and to assess it in terms of employees' needs. As you know, modernly managed corporations are focused on acquiring or already having highly qualified managerial staff, who with their commitment and hard work will skillfully manage human resources. However, in order for this to happen, the managers themselves must have facilities in the form of highly developed competences and have a developed management style. The organization, on the other hand, must allow managers all the tools to work and make the manager feel needed.
dc.abstract.plpl
Praca miała na celu znalezienie modelu kompetencyjnego występujące na stacjach paliw jednej z większych firm sektora paliwowego. Każda, dobrze rozwinięta organizacja, winna dbać o swoich pracowników w tym menedżerów, pomagając im w rozwoju. Rozwój ten musi opierać się między innymi na zwiększaniu ich kwalifikacji oraz rozwijaniu kompetencji. Praca ta zawiera informacje o znaczeniu i istocie kompetencji, w tym menedżerskich. Zawiera również informacje wyjaśniające pojęcie menedżera, jako człowieka zarządzającego przedsiębiorstwem. W pracy starano się przybliżyć pozycje menedżera w sposób łatwy do zrozumienia, opisując jego zadania, funkcje, role. Koniec rozważań teoretycznych to próba stworzenia teoretycznego modelu menedżera. Badania przeprowadzone na potrzeby tej pracy miały na celu znalezienie modelu kompetencyjnego oraz ocenienie go pod kątem potrzeb pracowników. Jak wiadomo, nowocześnie zarządzane korporacje skupiają się na pozyskiwaniu lub też już posiadaniu wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która swoim zaangażowaniem oraz ciężką pracą umiejętnie będzie zarządzać zasobami ludzkimi. Aby jednak tak się działo, sami menedżerowie muszą posiadać zaplecze w postaci wysokorozwiniętych kompetencji oraz posiadać wypracowany styl zarządzania. Organizacja zaś muszą umożliwić menedżerom wszelkie narzędzia do pracy oraz sprawiałby menedżer czuł się potrzebny.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wziątek-Staśko, Anna
dc.contributor.authorpl
Bąk, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wziątek-Staśko, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:30:33Z
dc.date.available
2020-07-27T23:30:33Z
dc.date.submittedpl
2019-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-132150-251784
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234670
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
competence - competence model - manager - management style - human resources management
dc.subject.plpl
kompetencja – model kompetencyjny – menedżer – styl kierowania – zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.titlepl
Model kompetencji menedżera w ocenie pracowników branży paliwowej
dc.title.alternativepl
The manager's competence model in the assessment of the fuel industry employees
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Krakow
3
Broniszow
2
Warsaw
2
Budapest
1
Dublin
1
Imielin
1
Katowice
1
Krotoszyn
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available