Opieka ginekologiczna nad kobietą z nowotworem złośliwym sromu.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Vulvar cancer is one of the rare cases of cancer of the female external genitalia. Its epidemiology is not known in detail, but it is mainly caused by HPV infection. One of the most frequently chosen methods of treatment is vulvectomy, which involves surgical removal of the vulva, depending on the severity of the disease. This operation contributes to the lowering of the patient's self-acceptance and the loss of her femininity, which is why the appropriate approach of the medical staff in the care of women with this disease is important.Aim of the study: The aim of the study was to present perioperative problems of a patient with histopathologically confirmed malignant tumor of the vulva and to plan obstetric and gynecological care based on the case report presented in this study.Material and methods: The subject of the study was a 49-year-old patient before and after a vulvectomy. The study used a case study method. All information about the patient was obtained through documentation analysis, interview and precise observation during hospitalization. Basic vital parameters were also measured and the patient’s condition was assessed using appropriate scales.Results: Based on the case analysis, twenty problems were collected, including the physical and mental condition of the patient during the perioperative period. The nursing diagnoses related to the patient’s current state of health and potential risk problems. The implementation of the planned care allowed to achieve the intended results.Conclusions: The implementation of the designated actions is to ensure the proper course of the patient's treatment process, which takes place by minimizing the risk of complications that may occur in the perioperative period. Appropriate care of medical personnel and education conducted towards the patient leads to her good preparation for the period of convalescence and self-care after the end of hospitalization.pl
dc.abstract.plWstęp: Rak sromu należy do rzadkich przypadków nowotworów zewnętrznych narządów płciowych żeńskich. Jego epidemiologia nie jest szczegółowo poznana, jednak w głównej mierze nowotwór ten powstaje na podłożu infekcji wirusem HPV. Jedną z najczęściej wybieranych metod leczenia jest wulwektomia, polegająca na chirurgicznym usunięciu sromu w zależności od zaawansowania choroby. Operacja ta przyczynia się do obniżenia samoakceptacji chorej i utraty przez nią kobiecości, dlatego istotne znaczenie ma odpowiednie podejście personelu medycznego w opiece nad kobietami z tym schorzeniem.Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie problemów okołooperacyjnych pacjentki z potwierdzonym histopatologicznie nowotworem złośliwym sromu oraz zaplanowanie opieki położniczo-ginekologicznej na podstawie przedstawionego w pracy opisu przypadku. Materiał i metody: Podmiotem badania była 49-letnia pacjentka przed i po zabiegu wulwektomii. W pracy wykorzystano metodę studium przypadku. Wszystkie informacje o pacjentce uzyskano poprzez analizę dokumentacji, przeprowadzenie wywiadu i dokładną obserwację w trakcie hospitalizacji. Wykonywano również pomiary podstawowych parametrów życiowych i oceniano stan pacjentki za pomocą odpowiednich skal do tego przeznaczonych.Wyniki: Na podstawie analizy przypadku zebrano dwadzieścia problemów, obejmujących stan fizyczny i psychiczny pacjentki w okresie okołooperacyjnym. Postawione diagnozy pielęgniarskie dotyczyły aktualnego stanu zdrowia pacjentki oraz problemów potencjalnego ryzyka. Realizacja zaplanowanej opieki pozwoliła na osiągnięcie zamierzonych efektów. Wnioski: Zrealizowanie wyznaczonych działań ma zapewnić prawidłowy przebieg procesu leczniczego pacjentki, który następuje poprzez zminimalizowanie ryzyka powikłań mogących wystąpić w okresie okołooperacyjnym. Odpowiednia opieka personelu medycznego oraz edukacja poprowadzona względem pacjentki prowadzi do jej dobrego przygotowania do okresu rekonwalescencji i samoopieki po zakończeniu hospitalizacji.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMatuszyk, Dorota - 130901 pl
dc.contributor.authorBratek, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMatuszyk, Dorota - 130901 pl
dc.contributor.reviewerKot, Justynapl
dc.date.accessioned2023-07-04T21:37:08Z
dc.date.available2023-07-04T21:37:08Z
dc.date.submitted2023-06-30pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-166239-292711pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313924
dc.languagepolpl
dc.subject.envulvar cancer, vulvectomy, oncological gynecologypl
dc.subject.plrak sromu, wulwektomia, onkologia ginekologicznapl
dc.titleOpieka ginekologiczna nad kobietą z nowotworem złośliwym sromu.pl
dc.title.alternativeGynecological care for a woman with a malignant tumor of the vulva.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Vulvar cancer is one of the rare cases of cancer of the female external genitalia. Its epidemiology is not known in detail, but it is mainly caused by HPV infection. One of the most frequently chosen methods of treatment is vulvectomy, which involves surgical removal of the vulva, depending on the severity of the disease. This operation contributes to the lowering of the patient's self-acceptance and the loss of her femininity, which is why the appropriate approach of the medical staff in the care of women with this disease is important.Aim of the study: The aim of the study was to present perioperative problems of a patient with histopathologically confirmed malignant tumor of the vulva and to plan obstetric and gynecological care based on the case report presented in this study.Material and methods: The subject of the study was a 49-year-old patient before and after a vulvectomy. The study used a case study method. All information about the patient was obtained through documentation analysis, interview and precise observation during hospitalization. Basic vital parameters were also measured and the patient’s condition was assessed using appropriate scales.Results: Based on the case analysis, twenty problems were collected, including the physical and mental condition of the patient during the perioperative period. The nursing diagnoses related to the patient’s current state of health and potential risk problems. The implementation of the planned care allowed to achieve the intended results.Conclusions: The implementation of the designated actions is to ensure the proper course of the patient's treatment process, which takes place by minimizing the risk of complications that may occur in the perioperative period. Appropriate care of medical personnel and education conducted towards the patient leads to her good preparation for the period of convalescence and self-care after the end of hospitalization.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Rak sromu należy do rzadkich przypadków nowotworów zewnętrznych narządów płciowych żeńskich. Jego epidemiologia nie jest szczegółowo poznana, jednak w głównej mierze nowotwór ten powstaje na podłożu infekcji wirusem HPV. Jedną z najczęściej wybieranych metod leczenia jest wulwektomia, polegająca na chirurgicznym usunięciu sromu w zależności od zaawansowania choroby. Operacja ta przyczynia się do obniżenia samoakceptacji chorej i utraty przez nią kobiecości, dlatego istotne znaczenie ma odpowiednie podejście personelu medycznego w opiece nad kobietami z tym schorzeniem.Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie problemów okołooperacyjnych pacjentki z potwierdzonym histopatologicznie nowotworem złośliwym sromu oraz zaplanowanie opieki położniczo-ginekologicznej na podstawie przedstawionego w pracy opisu przypadku. Materiał i metody: Podmiotem badania była 49-letnia pacjentka przed i po zabiegu wulwektomii. W pracy wykorzystano metodę studium przypadku. Wszystkie informacje o pacjentce uzyskano poprzez analizę dokumentacji, przeprowadzenie wywiadu i dokładną obserwację w trakcie hospitalizacji. Wykonywano również pomiary podstawowych parametrów życiowych i oceniano stan pacjentki za pomocą odpowiednich skal do tego przeznaczonych.Wyniki: Na podstawie analizy przypadku zebrano dwadzieścia problemów, obejmujących stan fizyczny i psychiczny pacjentki w okresie okołooperacyjnym. Postawione diagnozy pielęgniarskie dotyczyły aktualnego stanu zdrowia pacjentki oraz problemów potencjalnego ryzyka. Realizacja zaplanowanej opieki pozwoliła na osiągnięcie zamierzonych efektów. Wnioski: Zrealizowanie wyznaczonych działań ma zapewnić prawidłowy przebieg procesu leczniczego pacjentki, który następuje poprzez zminimalizowanie ryzyka powikłań mogących wystąpić w okresie okołooperacyjnym. Odpowiednia opieka personelu medycznego oraz edukacja poprowadzona względem pacjentki prowadzi do jej dobrego przygotowania do okresu rekonwalescencji i samoopieki po zakończeniu hospitalizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Matuszyk, Dorota - 130901
dc.contributor.authorpl
Bratek, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Matuszyk, Dorota - 130901
dc.contributor.reviewerpl
Kot, Justyna
dc.date.accessioned
2023-07-04T21:37:08Z
dc.date.available
2023-07-04T21:37:08Z
dc.date.submittedpl
2023-06-30
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-166239-292711
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313924
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
vulvar cancer, vulvectomy, oncological gynecology
dc.subject.plpl
rak sromu, wulwektomia, onkologia ginekologiczna
dc.titlepl
Opieka ginekologiczna nad kobietą z nowotworem złośliwym sromu.
dc.title.alternativepl
Gynecological care for a woman with a malignant tumor of the vulva.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Lublin
2
Milan
2
Natalin
2
Rzeszów
2
Tyszowce
2
Świdnik
2
Bydgoszcz
1
Czerwionka-Leszczyny
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available