Wiedza mężczyzn na temat profilaktyki raka piersi i szyjki macicy

master
dc.abstract.enBreast cancer is the most common invasive cancer occurring in women in Poland. It is the second cause of cancer-related death after lung cancer. Cervical cancer is an important issue for public health in our country as it occurs between 35th and 59th year of life and has an enormous influence on all aspects of woman's life as well as the life of her family and relatives. Primary and secondary preventive care can lower the death rates connected with those forms of cancer considerably. This can be obtained with better educating not only of women, but of the whole society. This thesis aims at assessing the level of knowledge of men on preventing breast and cervical cancer. The research conducted covered a group of 100 men from Kraków, diagnostic poll method was used, with author's questionnaire as the research tool. Statistical significance test has been conducted .According to the research, the knowledge of men is related to their level of education and it is at a medium level. Over a half of questionnaire respondents believe that also men should be educated on preventing cervical and breast cancer. They stated that providing help and supporting their female partners in preventing measures is the reason why they should possess knowledge on the subject.Key words: men's knowledge, preventive care, breast cancer, cervicalpl
dc.abstract.pl1.StreszczenieRak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy występujący u kobiet w Polsce a po raku płuca stanowi on drugą przyczynę zgonów, natomiast rak szyjki macicy jest istotnym problemem zdrowia publicznego w naszym kraju, gdyż występuje między 35 a 59 rokiem życia i istotnie wpływa na wszystkie aspekty życia kobiety i jej najbliższych. Dzięki profilaktyce pierwotnej i wtórnej można znacząco zmniejszyć wskaźniki umieralności na te nowotwory a jest to możliwe tylko dzięki edukacji nie tylko kobiet, ale i całego społeczeństwa. Celem niniejszej pracy była ocena wiedzy mężczyzn na temat profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Badaniem objęto grupę 100 mężczyzn na terenie Krakowa, do badania wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego natomiast narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Zebrany materiał poddano analizie statystycznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że wiedza mężczyzn jest związana z ich poziomem wykształcenia i jest ona na poziomie średnim. Ponad połowa ankietowanych uznała, że również mężczyźni powinni być edukowani na temat profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi, a jako powody podali pomoc i wsparcie swoich partnerek w działaniach profilaktycznych.Słowa kluczowe: wiedza mężczyzn, profilaktyka, rak piersi, rak szyjki macicy.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.contributor.authorTomaszewska, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCzupryna, Antoni - 129129 pl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:17:20Z
dc.date.available2020-07-24T20:17:20Z
dc.date.submitted2013-10-11pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-81898-86941pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191478
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: men's knowledge, preventive care, breast cancer, cervicalpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: wiedza mężczyzn, profilaktyka, rak piersi, rak szyjki macicy.pl
dc.titleWiedza mężczyzn na temat profilaktyki raka piersi i szyjki macicypl
dc.title.alternativeMen's knowledge on breast and cervical cancer.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Breast cancer is the most common invasive cancer occurring in women in Poland. It is the second cause of cancer-related death after lung cancer. Cervical cancer is an important issue for public health in our country as it occurs between 35th and 59th year of life and has an enormous influence on all aspects of woman's life as well as the life of her family and relatives. Primary and secondary preventive care can lower the death rates connected with those forms of cancer considerably. This can be obtained with better educating not only of women, but of the whole society. This thesis aims at assessing the level of knowledge of men on preventing breast and cervical cancer. The research conducted covered a group of 100 men from Kraków, diagnostic poll method was used, with author's questionnaire as the research tool. Statistical significance test has been conducted .According to the research, the knowledge of men is related to their level of education and it is at a medium level. Over a half of questionnaire respondents believe that also men should be educated on preventing cervical and breast cancer. They stated that providing help and supporting their female partners in preventing measures is the reason why they should possess knowledge on the subject.Key words: men's knowledge, preventive care, breast cancer, cervical
dc.abstract.plpl
1.StreszczenieRak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy występujący u kobiet w Polsce a po raku płuca stanowi on drugą przyczynę zgonów, natomiast rak szyjki macicy jest istotnym problemem zdrowia publicznego w naszym kraju, gdyż występuje między 35 a 59 rokiem życia i istotnie wpływa na wszystkie aspekty życia kobiety i jej najbliższych. Dzięki profilaktyce pierwotnej i wtórnej można znacząco zmniejszyć wskaźniki umieralności na te nowotwory a jest to możliwe tylko dzięki edukacji nie tylko kobiet, ale i całego społeczeństwa. Celem niniejszej pracy była ocena wiedzy mężczyzn na temat profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Badaniem objęto grupę 100 mężczyzn na terenie Krakowa, do badania wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego natomiast narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Zebrany materiał poddano analizie statystycznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że wiedza mężczyzn jest związana z ich poziomem wykształcenia i jest ona na poziomie średnim. Ponad połowa ankietowanych uznała, że również mężczyźni powinni być edukowani na temat profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi, a jako powody podali pomoc i wsparcie swoich partnerek w działaniach profilaktycznych.Słowa kluczowe: wiedza mężczyzn, profilaktyka, rak piersi, rak szyjki macicy.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.contributor.authorpl
Tomaszewska, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Czupryna, Antoni - 129129
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:17:20Z
dc.date.available
2020-07-24T20:17:20Z
dc.date.submittedpl
2013-10-11
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-81898-86941
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191478
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: men's knowledge, preventive care, breast cancer, cervical
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: wiedza mężczyzn, profilaktyka, rak piersi, rak szyjki macicy.
dc.titlepl
Wiedza mężczyzn na temat profilaktyki raka piersi i szyjki macicy
dc.title.alternativepl
Men's knowledge on breast and cervical cancer.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Rzeszów
6
Wroclaw
4
Gdynia
3
Gliwice
3
Lodz
3
Strzyzow
3
Tarnowskie Gory
3
Dublin
2
Stalowa Wola
2

No access

No Thumbnail Available