Status prawnomiędzynarodowy państw nieuznawanych

master
dc.abstract.enThe following master thesis present an analysis of the international legal status of actually existing states being unrecognised by the international community. The thesis conist of four chapters. The first one regards to the definition of the state as a subject of public international law. A broad definition covers 3 core elements of the state, and the issue of international recognition. Particular emphasis is placed on the possible causes and consequences of the lack of recognition. The second chapter is devoted to the definition of unrecognised states. There are presented all the consequences and reasons of their occurrence, and also there is a simple classification. It should be noted that this phenomenon is not homogeneous, and each case should be treated individually. There is also a comparison between de facto independent states and other entities, which also have limited participation in the international community. The third chapter is the most comprehensive. It's filled with a detailed characterization of selected non-recognised states existing today. There are described six such cases. These are: Northern Cyprus and Taiwan; regions that have the unilateral secession from the former Soviet republics, i.e. Transnistria, Abkhazia, South Ossetia and Nagorno-Karabakh. The last one is a former Serbian province - Kosovo, whose independence since 2008 is recognised by Poland. The analysis of each case provides an overview of the reasons for the lack of recognition, a brief history, and possible scenarios for the future. The fourth chapter describes the efforts of the unrecognised states for creating its own foreign policy and how are they trying to find their place in the international community. At the end, there is a short summary which presents the most important observations and remarks.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca zawiera analizę prawnego statusu faktycznie istniejących organizmów państwowych, nieuznawanych przez społeczność międzynarodową. Składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy pojęcia państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego publicznego. Szeroko omówiono trójelementową definicję państwa, a także zagadnienie uznania międzynarodowego. Szczególny nacisk położono na możliwe przyczyny i konsekwencje braku uznania. Drugi rozdział poświęcony jest definicji państwa nieuznawanego. Przedstawiono konsekwencje i przyczyny występowania tego typu tworów, a także zaprezentowano ich prostą klasyfikację. Trzeba zaznaczyć, iż zjawisko to nie jest jednorodne, a każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Dokonano również porównania państw de facto niepodległych z innymi jednostkami państwowymi, również posiadającymi ograniczony udział w społeczności międzynarodowej. Trzeci rozdział jest najobszerniejszy, wypełnia go szczegółowa charakterystyka wybranych współcześnie istniejących państw nieuznawanych. W niniejszej pracy omówiono sześć takich przypadków. Są to Cypr Północny, Tajwan, a także 4 regiony, które dokonały jednostronnej secesji od byłych republik radzieckich, czyli Naddniestrze, Abchazja, Osetia Południowa i Górski Karabach oraz była serbska prowincja - Kosowo, której niepodległość od 2008 roku uznawana jest przez Polskę. Analiza każdego przypadku zawiera omówienie powodów braku uznania, krótki rys historyczny, a także możliwe scenariusze dalszego rozwoju konfliktu. Czwarty rozdział opisuje dążenia państw nieuznawanych do kreowania własnej polityki zagranicznej i próby znalezienia przez nie miejsca w społeczności międzynarodowej. Praca kończy się podsumowaniem i wnioskami, w których zawarto najważniejsze spostrzeżenia wynikające z pracy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLankosz, Kazimierz - 129855 pl
dc.contributor.authorRudnicki, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerChorośnicki, Michał - 127547 pl
dc.contributor.reviewerLankosz, Kazimierz - 129855 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:17:07Z
dc.date.available2020-07-23T22:17:07Z
dc.date.submitted2012-05-08pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-64001-81448pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177593
dc.languagepolpl
dc.subject.eninternational recognition, statehood, unrecognised state, de facto regime, legal status,pl
dc.subject.pluznanie międzynarodowe, państwowość, państwo nieuznawane, reżim de facto, status prawny,pl
dc.titleStatus prawnomiędzynarodowy państw nieuznawanychpl
dc.title.alternativeInternational legal status of unrecognised statespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following master thesis present an analysis of the international legal status of actually existing states being unrecognised by the international community. The thesis conist of four chapters. The first one regards to the definition of the state as a subject of public international law. A broad definition covers 3 core elements of the state, and the issue of international recognition. Particular emphasis is placed on the possible causes and consequences of the lack of recognition. The second chapter is devoted to the definition of unrecognised states. There are presented all the consequences and reasons of their occurrence, and also there is a simple classification. It should be noted that this phenomenon is not homogeneous, and each case should be treated individually. There is also a comparison between de facto independent states and other entities, which also have limited participation in the international community. The third chapter is the most comprehensive. It's filled with a detailed characterization of selected non-recognised states existing today. There are described six such cases. These are: Northern Cyprus and Taiwan; regions that have the unilateral secession from the former Soviet republics, i.e. Transnistria, Abkhazia, South Ossetia and Nagorno-Karabakh. The last one is a former Serbian province - Kosovo, whose independence since 2008 is recognised by Poland. The analysis of each case provides an overview of the reasons for the lack of recognition, a brief history, and possible scenarios for the future. The fourth chapter describes the efforts of the unrecognised states for creating its own foreign policy and how are they trying to find their place in the international community. At the end, there is a short summary which presents the most important observations and remarks.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca zawiera analizę prawnego statusu faktycznie istniejących organizmów państwowych, nieuznawanych przez społeczność międzynarodową. Składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy pojęcia państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego publicznego. Szeroko omówiono trójelementową definicję państwa, a także zagadnienie uznania międzynarodowego. Szczególny nacisk położono na możliwe przyczyny i konsekwencje braku uznania. Drugi rozdział poświęcony jest definicji państwa nieuznawanego. Przedstawiono konsekwencje i przyczyny występowania tego typu tworów, a także zaprezentowano ich prostą klasyfikację. Trzeba zaznaczyć, iż zjawisko to nie jest jednorodne, a każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Dokonano również porównania państw de facto niepodległych z innymi jednostkami państwowymi, również posiadającymi ograniczony udział w społeczności międzynarodowej. Trzeci rozdział jest najobszerniejszy, wypełnia go szczegółowa charakterystyka wybranych współcześnie istniejących państw nieuznawanych. W niniejszej pracy omówiono sześć takich przypadków. Są to Cypr Północny, Tajwan, a także 4 regiony, które dokonały jednostronnej secesji od byłych republik radzieckich, czyli Naddniestrze, Abchazja, Osetia Południowa i Górski Karabach oraz była serbska prowincja - Kosowo, której niepodległość od 2008 roku uznawana jest przez Polskę. Analiza każdego przypadku zawiera omówienie powodów braku uznania, krótki rys historyczny, a także możliwe scenariusze dalszego rozwoju konfliktu. Czwarty rozdział opisuje dążenia państw nieuznawanych do kreowania własnej polityki zagranicznej i próby znalezienia przez nie miejsca w społeczności międzynarodowej. Praca kończy się podsumowaniem i wnioskami, w których zawarto najważniejsze spostrzeżenia wynikające z pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lankosz, Kazimierz - 129855
dc.contributor.authorpl
Rudnicki, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Chorośnicki, Michał - 127547
dc.contributor.reviewerpl
Lankosz, Kazimierz - 129855
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:17:07Z
dc.date.available
2020-07-23T22:17:07Z
dc.date.submittedpl
2012-05-08
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-64001-81448
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177593
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
international recognition, statehood, unrecognised state, de facto regime, legal status,
dc.subject.plpl
uznanie międzynarodowe, państwowość, państwo nieuznawane, reżim de facto, status prawny,
dc.titlepl
Status prawnomiędzynarodowy państw nieuznawanych
dc.title.alternativepl
International legal status of unrecognised states
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
188
Views per month
Views per city
Warsaw
33
Krakow
20
Wroclaw
10
Gdansk
6
Lodz
6
Poznan
6
Swidnik
5
Kanie
4
Kedzierzyn-Kozle
3
Malé
3

No access

No Thumbnail Available