Subiektywne odczucia pacjentów po wybranych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej

master
dc.abstract.enIntroduction: The aesthetic market offers a wide range of treatments to help to improve beauty defects and slow down the aging process. There are many factors ifluencing the choice and feelings connected with a surgery.Aim: Getting to know of the subjective clients' feelings after selected treatments in the field of aesthetic medicine.Material and methods: The study involved 100 women using aesthetic medicine services. Recruitment was conducted at the plastic surgery and aesthetic medicine clinic in Warsaw.Results: Women under the age of 35 most often decided on the procedure because they wanted to maintain a good appearance (35%) or look more attractive (35%). In the group of women over 35 years of age a frequent reason was the disapproval of changes in external appearance due to the passage of time (26%). Needle mesotherapy (49%), procedures using hyaluronic acid, botulinum toxin (26%) and deep chemical peels (26%) were among the most popular treatments. In ase of 47% of women the procedure was performed by a dermatologist, and less often by a doctor of another specialization (27%). More than half of the respondents said that the procedure was painful despite the fact that 90% of the respondents would repeat the procedure. Most women after the surgery experienced a significant improvement in appearance (82%), 17% of respondents did not feel any differences, only 1% of the respondents noticed a deterioration in appearance.Conclusions: The main motives for women to take advantage of aesthetic medicine services were their willingness to maintain a good look or the desire to look more attractive. The respondents in the choice of the aesthetic medicine center were mainly guided by the specialist's qualifications. The vast majority of respondents declared improvement of appearance after aesthetic procedures and the desire to repeat the procedure.pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Rynek estetyczny oferuje szeroki wachlarz zabiegów pomagających poprawić defekty urody oraz spowolnić procesy starzenia. Na wybór i odczucia związane z wykonanym zabiegiem składa się wiele czynników.Cel pracy: Poznanie subiektywnych odczuć klientek po wybranych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej.Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 100 kobiet korzystających z usług medycyny estetycznej. Rekrutację przeprowadzono w klinice chirurgii plastyczneji medycyny estetycznej na terenie Warszawy.Wyniki: Kobiety w wieku poniżej 35 lat najczęściej decydowały się na zabieg ponieważ chciały zachować dobry wygląd (35%) lub wyglądać atrakcyjniej (35%). W grupie kobiet powyżej 35 roku życia częstym powodem było niepogodzenie ze zmianami w wyglądzie zewnętrznym na skutek upływającego czasu (26%). Wśród zabiegów wybieranych najchętniej znalazły się mezoterapia igłowa (49%), zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego, toksyna botulinowa (26%) oraz głębokie peelingi chemiczne (26%). U 47% kobiet zabieg wykonywał lekarz dermatolog, nieco rzadziej lekarz innej specjalizacji (27%). Ponad połowa respondentek stwierdziła, że zabieg był bolesny mimo to, aż 90% ankietowanych powtórzyłaby wykonany zabieg. Większość kobiet po zabiegach odczuła zdecydowaną poprawę wyglądu (82%), 17% ankietowanych nie odczuła żadnych różnic, tylko 1% respondentek zauważyła pogorszenie wyglądu.Wnioski: Głównymi motywami skłaniającymi kobiety do skorzystania z usług medycyny estetycznej była chęć zachowania dobrego wyglądu lub chęć wyglądania atrakcyjniej. Ankietowane przy wyborze ośrodka medycyny estetycznej głównie kierowały się kwalifikacjami specjalisty. Zdecydowana większość respondentek zadeklarowała poprawę wyglądu po zabiegach estetycznych i chęć powtórzenia zabiegu.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorNiewęgłowska, Magdalenapl
dc.contributor.authorDec, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerNiewęgłowska, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerŚpiewak, Radosław - 133637 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:29:32Z
dc.date.available2020-07-27T13:29:32Z
dc.date.submitted2018-10-15pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-120757-238545pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225458
dc.languagepolpl
dc.subject.ensubjective feelings of clients, aesthetic medicine services, motivation of clientspl
dc.subject.plsubiektywne odczucia klientek, usługi medycyny estetycznej, motywacja klientekpl
dc.titleSubiektywne odczucia pacjentów po wybranych zabiegach z zakresu medycyny estetycznejpl
dc.title.alternativeSubjective feelings of patients after selected treatments in the field of aesthetic medicinepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The aesthetic market offers a wide range of treatments to help to improve beauty defects and slow down the aging process. There are many factors ifluencing the choice and feelings connected with a surgery.Aim: Getting to know of the subjective clients' feelings after selected treatments in the field of aesthetic medicine.Material and methods: The study involved 100 women using aesthetic medicine services. Recruitment was conducted at the plastic surgery and aesthetic medicine clinic in Warsaw.Results: Women under the age of 35 most often decided on the procedure because they wanted to maintain a good appearance (35%) or look more attractive (35%). In the group of women over 35 years of age a frequent reason was the disapproval of changes in external appearance due to the passage of time (26%). Needle mesotherapy (49%), procedures using hyaluronic acid, botulinum toxin (26%) and deep chemical peels (26%) were among the most popular treatments. In ase of 47% of women the procedure was performed by a dermatologist, and less often by a doctor of another specialization (27%). More than half of the respondents said that the procedure was painful despite the fact that 90% of the respondents would repeat the procedure. Most women after the surgery experienced a significant improvement in appearance (82%), 17% of respondents did not feel any differences, only 1% of the respondents noticed a deterioration in appearance.Conclusions: The main motives for women to take advantage of aesthetic medicine services were their willingness to maintain a good look or the desire to look more attractive. The respondents in the choice of the aesthetic medicine center were mainly guided by the specialist's qualifications. The vast majority of respondents declared improvement of appearance after aesthetic procedures and the desire to repeat the procedure.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Rynek estetyczny oferuje szeroki wachlarz zabiegów pomagających poprawić defekty urody oraz spowolnić procesy starzenia. Na wybór i odczucia związane z wykonanym zabiegiem składa się wiele czynników.Cel pracy: Poznanie subiektywnych odczuć klientek po wybranych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej.Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 100 kobiet korzystających z usług medycyny estetycznej. Rekrutację przeprowadzono w klinice chirurgii plastyczneji medycyny estetycznej na terenie Warszawy.Wyniki: Kobiety w wieku poniżej 35 lat najczęściej decydowały się na zabieg ponieważ chciały zachować dobry wygląd (35%) lub wyglądać atrakcyjniej (35%). W grupie kobiet powyżej 35 roku życia częstym powodem było niepogodzenie ze zmianami w wyglądzie zewnętrznym na skutek upływającego czasu (26%). Wśród zabiegów wybieranych najchętniej znalazły się mezoterapia igłowa (49%), zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego, toksyna botulinowa (26%) oraz głębokie peelingi chemiczne (26%). U 47% kobiet zabieg wykonywał lekarz dermatolog, nieco rzadziej lekarz innej specjalizacji (27%). Ponad połowa respondentek stwierdziła, że zabieg był bolesny mimo to, aż 90% ankietowanych powtórzyłaby wykonany zabieg. Większość kobiet po zabiegach odczuła zdecydowaną poprawę wyglądu (82%), 17% ankietowanych nie odczuła żadnych różnic, tylko 1% respondentek zauważyła pogorszenie wyglądu.Wnioski: Głównymi motywami skłaniającymi kobiety do skorzystania z usług medycyny estetycznej była chęć zachowania dobrego wyglądu lub chęć wyglądania atrakcyjniej. Ankietowane przy wyborze ośrodka medycyny estetycznej głównie kierowały się kwalifikacjami specjalisty. Zdecydowana większość respondentek zadeklarowała poprawę wyglądu po zabiegach estetycznych i chęć powtórzenia zabiegu.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Niewęgłowska, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Dec, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Niewęgłowska, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Śpiewak, Radosław - 133637
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:29:32Z
dc.date.available
2020-07-27T13:29:32Z
dc.date.submittedpl
2018-10-15
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-120757-238545
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225458
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
subjective feelings of clients, aesthetic medicine services, motivation of clients
dc.subject.plpl
subiektywne odczucia klientek, usługi medycyny estetycznej, motywacja klientek
dc.titlepl
Subiektywne odczucia pacjentów po wybranych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej
dc.title.alternativepl
Subjective feelings of patients after selected treatments in the field of aesthetic medicine
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
75
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Wroclaw
15
Gdansk
4
Poznan
4
Konstantynow Lodzki
3
Lodz
3
Bytom
2
Starachowice
2
Częstochowa
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available