Wykorzystanie badania EKG w wypadaniu płatków zastawki mitralnej- analiza przypadku

licenciate
dc.abstract.enOne of the most occuring heart defect in population is mitral valve prolapse (MVP). This chronic desease is very frequently diagnosed in childhood. Unfortunately, it could negatively affect pediatric patient’s life- especially during physical activities. The consequences of MVP can cause many heart disorders, for example premature valve contractions (PCV). Exacerbation symptoms of this arrhythmia is related to the level of mitral regurgitation and can aggravate heart failure. Diagnosis of those conditions can be extremely difficult because of the lack of hemodynamic complications or non-specific symptoms that can occur over long intervals. The most common symptoms are: palpitations, dizzinness, fainting, weakness and low tolerance to physical activity. Electrocardiography and Holter have an essential role to diagnose and check efficiency of treatment ventricular arrhythmia caused by MVP. Additionaly, echocardiography and magnetic resonanse could answer the questions while ECG methods are not able to.The main objective of this study was to indicate importance of electrocardiography in diagnosis and process of treatment PVC caused by MVP. The first part presents the significance of MVP-induced ventricular arrhythmia, followed by diagnostic methods in the second part. The final part describes the medical history of a 25-year-old woman who was diagnosed with MVP at the age of 10 years. The case study includes information about the progression of the disease and the efficiency of her treatment. My thesis also presents how the treatment process looked during the patient’s first gestation period.pl
dc.abstract.plWypadanie płatków zastawki mitralnej (MVP, ang. mitral valve prolapse) jest jedną z najczęstszych wad serca wśród populacji. Ta chroniczna choroba jest stwierdzana bardzo często w wieku dziecięcym i może negatywnie ograniczać życie małych pacjentów - zwłaszcza w sferze aktywności fizycznej. Konsekwencje MVP mogą wywołać wiele zaburzeń w pracy mięśnia sercowego, jednym z groźniejszych skutków jest przedwczesna depolaryzacja komór (PVC). Nasilenie objawów tego rodzaju arytmii jest istotnie zależne od stopnia niedomykalności zastawki dwudzielnej i może pogłębiać niewydolność mięśnia sercowego. Rozpoznanie obu zaburzeń może być szczególnie trudne z powodu braku zaburzeń hemodynamicznych lub z braku nieswoistych objawów, które mogą występować w długich odstępach czasowych. Najczęściej wymienianymi symptomami są: kołatanie serca, zawroty głowy, omdlenia, uczucie osłabienia i niska tolerancja na aktywność fizyczną. Kluczowymi badaniami, umożliwiającymi diagnozę oraz ocenę leczenia arytmii komorowej spowodowanej wypadaniem zastawki mitralnej są: badanie elektrokardiograficzne oraz badanie Holtera. Dodatkowo, badanie echokardiograficzne oraz rezonans magnetyczny serca mogą udzielić odpowiedzi na pozostałe pytania stawiane podczas diagnostyki. Głównym celem pracy było wykazanie istotnego znaczenia badań elektrokardiograficznych w diagnostyce i ocenie leczenia PVC spowodowanej MVP. W pierwszej części przedstawiono istotę arytmii komorowej wywołanej MVP, a w drugiej metody diagnostyczne. W końcowej części pracy opisana została historia choroby 25-letniej kobiety, u której zdiagnozowano zaburzenia rytmu serca w wieku 10 lat. Przypadek uwzględnia skuteczność leczenia i postęp choroby. W swojej pracy uwzględniłam również jak proces leczenia wyglądał w okresie pierwszej ciąży pacjentki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSzklarczyk, Joanna - 174297 pl
dc.contributor.authorNowak, Emiliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerSzklarczyk, Joanna - 174297 pl
dc.contributor.reviewerNawrot-Porąbka, Katarzyna - 131105 pl
dc.date.accessioned2021-10-15T21:36:58Z
dc.date.available2021-10-15T21:36:58Z
dc.date.submitted2021-07-08pl
dc.fieldofstudyelektroradiologiapl
dc.identifier.apddiploma-150222-260223pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280754
dc.languagepolpl
dc.subject.enventricular arrhythmia, electrocardiography, mitral valve prolapsepl
dc.subject.plarytmia komorowa, elektrokardiografia, wypadanie zastawki mitralnejpl
dc.titleWykorzystanie badania EKG w wypadaniu płatków zastawki mitralnej- analiza przypadkupl
dc.title.alternativeUse of ECG examination in mitral valve prolapse - case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
One of the most occuring heart defect in population is mitral valve prolapse (MVP). This chronic desease is very frequently diagnosed in childhood. Unfortunately, it could negatively affect pediatric patient’s life- especially during physical activities. The consequences of MVP can cause many heart disorders, for example premature valve contractions (PCV). Exacerbation symptoms of this arrhythmia is related to the level of mitral regurgitation and can aggravate heart failure. Diagnosis of those conditions can be extremely difficult because of the lack of hemodynamic complications or non-specific symptoms that can occur over long intervals. The most common symptoms are: palpitations, dizzinness, fainting, weakness and low tolerance to physical activity. Electrocardiography and Holter have an essential role to diagnose and check efficiency of treatment ventricular arrhythmia caused by MVP. Additionaly, echocardiography and magnetic resonanse could answer the questions while ECG methods are not able to.The main objective of this study was to indicate importance of electrocardiography in diagnosis and process of treatment PVC caused by MVP. The first part presents the significance of MVP-induced ventricular arrhythmia, followed by diagnostic methods in the second part. The final part describes the medical history of a 25-year-old woman who was diagnosed with MVP at the age of 10 years. The case study includes information about the progression of the disease and the efficiency of her treatment. My thesis also presents how the treatment process looked during the patient’s first gestation period.
dc.abstract.plpl
Wypadanie płatków zastawki mitralnej (MVP, ang. mitral valve prolapse) jest jedną z najczęstszych wad serca wśród populacji. Ta chroniczna choroba jest stwierdzana bardzo często w wieku dziecięcym i może negatywnie ograniczać życie małych pacjentów - zwłaszcza w sferze aktywności fizycznej. Konsekwencje MVP mogą wywołać wiele zaburzeń w pracy mięśnia sercowego, jednym z groźniejszych skutków jest przedwczesna depolaryzacja komór (PVC). Nasilenie objawów tego rodzaju arytmii jest istotnie zależne od stopnia niedomykalności zastawki dwudzielnej i może pogłębiać niewydolność mięśnia sercowego. Rozpoznanie obu zaburzeń może być szczególnie trudne z powodu braku zaburzeń hemodynamicznych lub z braku nieswoistych objawów, które mogą występować w długich odstępach czasowych. Najczęściej wymienianymi symptomami są: kołatanie serca, zawroty głowy, omdlenia, uczucie osłabienia i niska tolerancja na aktywność fizyczną. Kluczowymi badaniami, umożliwiającymi diagnozę oraz ocenę leczenia arytmii komorowej spowodowanej wypadaniem zastawki mitralnej są: badanie elektrokardiograficzne oraz badanie Holtera. Dodatkowo, badanie echokardiograficzne oraz rezonans magnetyczny serca mogą udzielić odpowiedzi na pozostałe pytania stawiane podczas diagnostyki. Głównym celem pracy było wykazanie istotnego znaczenia badań elektrokardiograficznych w diagnostyce i ocenie leczenia PVC spowodowanej MVP. W pierwszej części przedstawiono istotę arytmii komorowej wywołanej MVP, a w drugiej metody diagnostyczne. W końcowej części pracy opisana została historia choroby 25-letniej kobiety, u której zdiagnozowano zaburzenia rytmu serca w wieku 10 lat. Przypadek uwzględnia skuteczność leczenia i postęp choroby. W swojej pracy uwzględniłam również jak proces leczenia wyglądał w okresie pierwszej ciąży pacjentki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Szklarczyk, Joanna - 174297
dc.contributor.authorpl
Nowak, Emilia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Szklarczyk, Joanna - 174297
dc.contributor.reviewerpl
Nawrot-Porąbka, Katarzyna - 131105
dc.date.accessioned
2021-10-15T21:36:58Z
dc.date.available
2021-10-15T21:36:58Z
dc.date.submittedpl
2021-07-08
dc.fieldofstudypl
elektroradiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-150222-260223
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280754
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ventricular arrhythmia, electrocardiography, mitral valve prolapse
dc.subject.plpl
arytmia komorowa, elektrokardiografia, wypadanie zastawki mitralnej
dc.titlepl
Wykorzystanie badania EKG w wypadaniu płatków zastawki mitralnej- analiza przypadku
dc.title.alternativepl
Use of ECG examination in mitral valve prolapse - case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
129
Views per month
Views per city
Warsaw
25
Wroclaw
7
Bydgoszcz
5
Lublin
5
Poznan
5
Rzeszów
5
Banino
4
Rybnik
3
Bialystok
2
Brzoza Krolewska
2

No access

No Thumbnail Available