Wpływ uprzedzeń na relacje polsko-niemieckie. Wybrane aspekty

master
dc.abstract.en-pl
dc.abstract.plTematem pracy magisterskiej jest wpływ uprzedzeń na relacje polsko-niemieckie. Jej celem jest znalezienie odpowiedzi czy współcześni Polacy są uprzedzeni do Niemców, a jeżeli tak, to w jakim stopniu. Pierwszy rozdział zawiera definicję pojęć – czym są stereotypy oraz uprzedzenia, w jaki sposób powstają, jakie mają funkcje, a także jak je przezwyciężyć. W rozdziale tym jest także przestawiona etymologia słowa Niemiec. W rozdziale drugim zostały ukazane wzajemne stosunki polityczno-gospodarcze od zakończenia drugiej wojny światowej do czasów współczesnych. Ze względu na obszerny zakres tychże stosunków, przedstawione zostały tylko szczególnie przełomowe wydarzenia: normalizacja kontaktów, upadek muru berlińskiego, jak również przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Rozdział trzeci traktuje o kształtowaniu się stereotypu Niemca w Polsce podczas drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu, aż po lata 70 i 80 XX wieku. W rozdziale tym przedstawiono także wnioski i analizy z Barometru Polska – Niemcy, które przeprowadzono dziesięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej oraz trzydzieści lat po podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Rozdział ten przedstawia również kształtowanie się nowego postrzegania społeczeństwa niemieckiego oraz obecnie występujące stereotypy względem Niemiec. W rozdziale czwartym zajęto się analizą ankiety pt.: „Jak obecnie postrzegani są Niemcy przez Polaków?” przeprowadzonej głównie wśród młodego polskiego pokolenia. Na końcu znajduje się podsumowanie i wnioski wyciągnięte z badań.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.authorDuźniak, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.reviewerNatanek, Mirosław - 130889 pl
dc.date.accessioned2022-07-05T21:57:26Z
dc.date.available2022-07-05T21:57:26Z
dc.date.submitted2022-06-29pl
dc.fieldofstudystudia europejskiepl
dc.identifier.apddiploma-158906-243741pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294724
dc.languagepolpl
dc.subject.en-pl
dc.subject.pluprzedzenia, stereotypy, Polska, Niemcy, relacje polsko-niemieckie, polsko-niemieckie relacje polityczno-gospodarcze, wzajemne postrzeganiepl
dc.titleWpływ uprzedzeń na relacje polsko-niemieckie. Wybrane aspektypl
dc.title.alternative-pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
-
dc.abstract.plpl
Tematem pracy magisterskiej jest wpływ uprzedzeń na relacje polsko-niemieckie. Jej celem jest znalezienie odpowiedzi czy współcześni Polacy są uprzedzeni do Niemców, a jeżeli tak, to w jakim stopniu. Pierwszy rozdział zawiera definicję pojęć – czym są stereotypy oraz uprzedzenia, w jaki sposób powstają, jakie mają funkcje, a także jak je przezwyciężyć. W rozdziale tym jest także przestawiona etymologia słowa Niemiec. W rozdziale drugim zostały ukazane wzajemne stosunki polityczno-gospodarcze od zakończenia drugiej wojny światowej do czasów współczesnych. Ze względu na obszerny zakres tychże stosunków, przedstawione zostały tylko szczególnie przełomowe wydarzenia: normalizacja kontaktów, upadek muru berlińskiego, jak również przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Rozdział trzeci traktuje o kształtowaniu się stereotypu Niemca w Polsce podczas drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu, aż po lata 70 i 80 XX wieku. W rozdziale tym przedstawiono także wnioski i analizy z Barometru Polska – Niemcy, które przeprowadzono dziesięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej oraz trzydzieści lat po podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Rozdział ten przedstawia również kształtowanie się nowego postrzegania społeczeństwa niemieckiego oraz obecnie występujące stereotypy względem Niemiec. W rozdziale czwartym zajęto się analizą ankiety pt.: „Jak obecnie postrzegani są Niemcy przez Polaków?” przeprowadzonej głównie wśród młodego polskiego pokolenia. Na końcu znajduje się podsumowanie i wnioski wyciągnięte z badań.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.authorpl
Duźniak, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.reviewerpl
Natanek, Mirosław - 130889
dc.date.accessioned
2022-07-05T21:57:26Z
dc.date.available
2022-07-05T21:57:26Z
dc.date.submittedpl
2022-06-29
dc.fieldofstudypl
studia europejskie
dc.identifier.apdpl
diploma-158906-243741
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294724
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
-
dc.subject.plpl
uprzedzenia, stereotypy, Polska, Niemcy, relacje polsko-niemieckie, polsko-niemieckie relacje polityczno-gospodarcze, wzajemne postrzeganie
dc.titlepl
Wpływ uprzedzeń na relacje polsko-niemieckie. Wybrane aspekty
dc.title.alternativepl
-
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
2
Bydgoszcz
1
Zarki
1

No access

No Thumbnail Available
Collections