Zarządzanie wizerunkiem organizacji. Wykorzystanie mediów społecznościowych jako głównego źródła informacji.Studium przypadku

master
dc.abstract.enThe thesis is devoted to the phenomenon of the organization's presence in socialmedia and the management of its image. The main aim is to examine the use of socialmedia as the main source of information for managing the image of the organization.The study uses the case study method and the ethnographic method. The subject ofresearch is the National Museum in Kielcepl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest zjawisku występowania organizacji w mediachspołecznościowych oraz zarządzaniem jej wizerunkiem. Celem mojej pracymagisterskiej jest zbadanie wykorzystania mediów społecznościowych jako głównegoźródła informacji do zarządzania wizerunkiem organizacji. W pracy wykorzystanometodę studium przypadku oraz metodą etnograficzną. Przedmiotem badań jestMuzeum Narodowe w Kielcach.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKreft, Janpl
dc.contributor.authorŚciwiarski, Wojciechpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKreft, Janpl
dc.contributor.reviewerModzelewska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:51:31Z
dc.date.available2020-07-27T16:51:31Z
dc.date.submitted2018-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-124258-185962pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228554
dc.languagepolpl
dc.subject.enSOCIAL MEDIA ORGANIZATION IMAGE MANAGEMENTpl
dc.subject.plMEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE ORGANIZACJA WIZERUNEK ZARZĄDZANIEpl
dc.titleZarządzanie wizerunkiem organizacji. Wykorzystanie mediów społecznościowych jako głównego źródła informacji.Studium przypadkupl
dc.title.alternativeManaging the image of the organization. Using social media as the main source of information. Case study.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is devoted to the phenomenon of the organization's presence in socialmedia and the management of its image. The main aim is to examine the use of socialmedia as the main source of information for managing the image of the organization.The study uses the case study method and the ethnographic method. The subject ofresearch is the National Museum in Kielce
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest zjawisku występowania organizacji w mediachspołecznościowych oraz zarządzaniem jej wizerunkiem. Celem mojej pracymagisterskiej jest zbadanie wykorzystania mediów społecznościowych jako głównegoźródła informacji do zarządzania wizerunkiem organizacji. W pracy wykorzystanometodę studium przypadku oraz metodą etnograficzną. Przedmiotem badań jestMuzeum Narodowe w Kielcach.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kreft, Jan
dc.contributor.authorpl
Ściwiarski, Wojciech
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kreft, Jan
dc.contributor.reviewerpl
Modzelewska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:51:31Z
dc.date.available
2020-07-27T16:51:31Z
dc.date.submittedpl
2018-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-124258-185962
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228554
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
SOCIAL MEDIA ORGANIZATION IMAGE MANAGEMENT
dc.subject.plpl
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE ORGANIZACJA WIZERUNEK ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Zarządzanie wizerunkiem organizacji. Wykorzystanie mediów społecznościowych jako głównego źródła informacji.Studium przypadku
dc.title.alternativepl
Managing the image of the organization. Using social media as the main source of information. Case study.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Krakow
7
Wroclaw
5
Kotla
3
Dublin
2
Bühl
1
Częstochowa
1
Gdansk
1
Gliwice
1
Kielce
1

No access

No Thumbnail Available