Poszukiwanie białek stanowiących gronkowcowe determinanty oporności na lizostafinę

master
dc.abstract.enStaphylococcus aureus is one of the most dangerous bacterial pathogens causing a wide range of clinical symptoms in humans. This species of bacteria is notorious for its rapid development of antibiotics-resistant strains, which poses a serious problem leading to increasing morbidity and a higher number of deaths in humans. For years, the World Health Organization has been calling for the search for new therapies aimed at addressing the growing issue of global antibiotic resistance. Lysostaphins are protein compounds exhibiting strong anti- staphylococcal properties, capable of hydrolyzing cell wall of staphylococci, ultimately resulting in bacterial death. The subject of this study is proteins potentially responsible for staphylococcal resistance to lysostaphins, which is conferred through structural changes in bacterial peptidoglycan.The study examined the impact of three genes encoding the proteins Lif, FmhA, and Lif222 on the activity of two lysostaphins, LSs lysostaphin produced by S. simulans, andLSp222 lysostaphin produced by S. pseudintermedius. As the research model staphylococcal strains naturally susceptible to lysostaphin, including S. aureus, were used. It was demonstrated that these strains can develop resistance to lysostaphins through the transformation of genes encoding proteins Lif, FmhA, and Lif222. The conducted research allowed for the identification of a new lysostaphin immunity factor, Lif222 protein, and provided evidence that the protein FmhA is involved in an alternative mechanism conferring resistance to lysostaphins in staphylococci. The findings presented in the study broaden our understanding of the mechanisms of resistance of Staphylococcus bacteria to lysostaphins and shed light on the specifics of a new enzyme, promising in the context of clinical applications, lysostaphin LSp222.pl
dc.abstract.plGronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) to jeden z najgroźniejszych bakteryjnych patogenów wywołujących u ludzi szeroką gamę objawów klinicznych. Bakterie tego gatunku znane są z szybkiego rozwoju antybiotykoopornych szczepów, co stanowi poważny, skutkujący rosnącą liczbą zgonów problem. Światowa Organizacja Zdrowia od lat nawołuje do poszukiwania nowych terapii, mających na celu rozwiązanie problemu globalnej antybiotykooporności. Lizostafiny to związki o charakterze białkowym, wykazujące silne właściwości przeciwgronkowcowe, zdolne do hydrolizy fragmentów ściany komórkowej gronkowców, w efekcie wywołujące śmierć bakterii. Przedmiot niniejszej pracy stanowią białka potencjalnie warunkujące oporność gronkowców na lizostafiny, rozwijaną poprzez wprowadzanie zmian strukturalnych peptydoglikanu bakterii.W pracy zbadano wpływ trzech genów kodujących białka Lif, FmhA i Lif222, na działanie dwóch lizostafin, lizostafiny LSs, której producentem jest S. simulans oraz lizostafiny LSp222 produkowanej przez S. pseudintermedius. Jako model badawczy wykorzystano szczepy gronkowców, w tym S. aureus, które w naturze podatne są na działanie lizostafin. Wykazano, iż szczepy te mogą rozwinąć oporność na lizostafiny w wyniku wprowadzenia na drodze transformacji genów kodujących białka Lif, FmhA i Lif222. Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować nowy czynnik oporności na lizostafinę, białko Lif222 i dowieść, że białko FmhA jest zaangażowane w mechanizm alternatywny nadający gronkowcom oporność na działanie lizostafin. Przedstawione w pracy wyniki poszerzają zakres wiedzy na temat mechanizmów oporności bakterii z rodzaju Staphylococcus na lizostafiny oraz przybliżają specyfikę nowego, obiecującego w kontekście zastosowań klinicznych enzymu, lizostafiny LSp222.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.contributor.advisorBonar, Emilia - 127397 pl
dc.contributor.authorRapacz, Bartoszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerBonar, Emilia - 127397 pl
dc.contributor.reviewerKozieł, Joanna - 129350 pl
dc.date.accessioned2023-09-20T21:39:55Z
dc.date.available2023-09-20T21:39:55Z
dc.date.submitted2023-09-20pl
dc.fieldofstudybiotechnologia molekularnapl
dc.identifier.apddiploma-169805-226055pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319409
dc.languagepolpl
dc.subject.enStaphylococcus aureus, lysostaphin, resistance determinants, staphylococci, genetic transformationpl
dc.subject.plStaphylococcus aureus, lizostafina, determinanty oporności, gronkowce, transformacja genetycznapl
dc.titlePoszukiwanie białek stanowiących gronkowcowe determinanty oporności na lizostafinępl
dc.title.alternativeA search for protein determinants of staphylococcal lysostaphin resistancepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Staphylococcus aureus is one of the most dangerous bacterial pathogens causing a wide range of clinical symptoms in humans. This species of bacteria is notorious for its rapid development of antibiotics-resistant strains, which poses a serious problem leading to increasing morbidity and a higher number of deaths in humans. For years, the World Health Organization has been calling for the search for new therapies aimed at addressing the growing issue of global antibiotic resistance. Lysostaphins are protein compounds exhibiting strong anti- staphylococcal properties, capable of hydrolyzing cell wall of staphylococci, ultimately resulting in bacterial death. The subject of this study is proteins potentially responsible for staphylococcal resistance to lysostaphins, which is conferred through structural changes in bacterial peptidoglycan.The study examined the impact of three genes encoding the proteins Lif, FmhA, and Lif222 on the activity of two lysostaphins, LSs lysostaphin produced by S. simulans, andLSp222 lysostaphin produced by S. pseudintermedius. As the research model staphylococcal strains naturally susceptible to lysostaphin, including S. aureus, were used. It was demonstrated that these strains can develop resistance to lysostaphins through the transformation of genes encoding proteins Lif, FmhA, and Lif222. The conducted research allowed for the identification of a new lysostaphin immunity factor, Lif222 protein, and provided evidence that the protein FmhA is involved in an alternative mechanism conferring resistance to lysostaphins in staphylococci. The findings presented in the study broaden our understanding of the mechanisms of resistance of Staphylococcus bacteria to lysostaphins and shed light on the specifics of a new enzyme, promising in the context of clinical applications, lysostaphin LSp222.
dc.abstract.plpl
Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) to jeden z najgroźniejszych bakteryjnych patogenów wywołujących u ludzi szeroką gamę objawów klinicznych. Bakterie tego gatunku znane są z szybkiego rozwoju antybiotykoopornych szczepów, co stanowi poważny, skutkujący rosnącą liczbą zgonów problem. Światowa Organizacja Zdrowia od lat nawołuje do poszukiwania nowych terapii, mających na celu rozwiązanie problemu globalnej antybiotykooporności. Lizostafiny to związki o charakterze białkowym, wykazujące silne właściwości przeciwgronkowcowe, zdolne do hydrolizy fragmentów ściany komórkowej gronkowców, w efekcie wywołujące śmierć bakterii. Przedmiot niniejszej pracy stanowią białka potencjalnie warunkujące oporność gronkowców na lizostafiny, rozwijaną poprzez wprowadzanie zmian strukturalnych peptydoglikanu bakterii.W pracy zbadano wpływ trzech genów kodujących białka Lif, FmhA i Lif222, na działanie dwóch lizostafin, lizostafiny LSs, której producentem jest S. simulans oraz lizostafiny LSp222 produkowanej przez S. pseudintermedius. Jako model badawczy wykorzystano szczepy gronkowców, w tym S. aureus, które w naturze podatne są na działanie lizostafin. Wykazano, iż szczepy te mogą rozwinąć oporność na lizostafiny w wyniku wprowadzenia na drodze transformacji genów kodujących białka Lif, FmhA i Lif222. Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować nowy czynnik oporności na lizostafinę, białko Lif222 i dowieść, że białko FmhA jest zaangażowane w mechanizm alternatywny nadający gronkowcom oporność na działanie lizostafin. Przedstawione w pracy wyniki poszerzają zakres wiedzy na temat mechanizmów oporności bakterii z rodzaju Staphylococcus na lizostafiny oraz przybliżają specyfikę nowego, obiecującego w kontekście zastosowań klinicznych enzymu, lizostafiny LSp222.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.contributor.advisorpl
Bonar, Emilia - 127397
dc.contributor.authorpl
Rapacz, Bartosz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Bonar, Emilia - 127397
dc.contributor.reviewerpl
Kozieł, Joanna - 129350
dc.date.accessioned
2023-09-20T21:39:55Z
dc.date.available
2023-09-20T21:39:55Z
dc.date.submittedpl
2023-09-20
dc.fieldofstudypl
biotechnologia molekularna
dc.identifier.apdpl
diploma-169805-226055
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319409
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Staphylococcus aureus, lysostaphin, resistance determinants, staphylococci, genetic transformation
dc.subject.plpl
Staphylococcus aureus, lizostafina, determinanty oporności, gronkowce, transformacja genetyczna
dc.titlepl
Poszukiwanie białek stanowiących gronkowcowe determinanty oporności na lizostafinę
dc.title.alternativepl
A search for protein determinants of staphylococcal lysostaphin resistance
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Krakow
1
Opoczno
1
Tulsa
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections