Modern Leadership in Context of Organizational Bahaviour

master
dc.abstract.enThe goal of the research of this master’s thesis was to establish preferred leadership styles in a public organization. Empirical research is based on an interview with a questionnaire conducted with 89 employees at a different level in the organizational structure. Method used in the research is an Analytical Hierarchical Process (AHP). It is one of the multicriteria hierarchical method used to utilize various criteria for organizing and analyzing complex decisions. Using AHP priorities of the chosen criteria and sub-criteria were calculated. Based on literature of the subject five leadership styles were described and compared with the survey results. Analyzed results and recommendations finalized the work.pl
dc.abstract.plCelem badania niniejszej pracy było określenie preferowanych stylów przywództwa w organizacji publicznej. Badania empiryczne oparto o kwestionariusz przeprowadzony z 89 pracownikami z rożnych szczebli organizacyjnych. Do badań wykorzystano metodę Analytical Hierarchy Process (AHP), jedną z wielokryterialnych metod hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych. Wykorzystując wielokryterialny model decyzyjny AHP, dokonano obliczenia priorytetów dla poszczególnych kryteriów i subkryteriów. Na podstawie literatury poświęconej poruszanej tematyce oraz zaproponowano pięć scenariusze, które następnie zostały porównane z wynikami przeprowadzonych badań. W oparciu o analizę przedstawiono wnioski końcowe oraz rekomendacje.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.authorMidura, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.date.accessioned2022-07-15T21:52:19Z
dc.date.available2022-07-15T21:52:19Z
dc.date.submitted2022-07-15pl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-156941-294767pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297303
dc.languageengpl
dc.subject.enKeywords: empowerment – leadership – leadership ethics – leadership styles – organizational behaviorpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: empowerment – etyka przywództwa – przywództwo – style przywództwa – zachowania organizacyjnepl
dc.titleModern Leadership in Context of Organizational Bahaviourpl
dc.title.alternativeWspółczesne przywództwo w kontecie Zachowań Organizacyjnychpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The goal of the research of this master’s thesis was to establish preferred leadership styles in a public organization. Empirical research is based on an interview with a questionnaire conducted with 89 employees at a different level in the organizational structure. Method used in the research is an Analytical Hierarchical Process (AHP). It is one of the multicriteria hierarchical method used to utilize various criteria for organizing and analyzing complex decisions. Using AHP priorities of the chosen criteria and sub-criteria were calculated. Based on literature of the subject five leadership styles were described and compared with the survey results. Analyzed results and recommendations finalized the work.
dc.abstract.plpl
Celem badania niniejszej pracy było określenie preferowanych stylów przywództwa w organizacji publicznej. Badania empiryczne oparto o kwestionariusz przeprowadzony z 89 pracownikami z rożnych szczebli organizacyjnych. Do badań wykorzystano metodę Analytical Hierarchy Process (AHP), jedną z wielokryterialnych metod hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych. Wykorzystując wielokryterialny model decyzyjny AHP, dokonano obliczenia priorytetów dla poszczególnych kryteriów i subkryteriów. Na podstawie literatury poświęconej poruszanej tematyce oraz zaproponowano pięć scenariusze, które następnie zostały porównane z wynikami przeprowadzonych badań. W oparciu o analizę przedstawiono wnioski końcowe oraz rekomendacje.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.authorpl
Midura, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.date.accessioned
2022-07-15T21:52:19Z
dc.date.available
2022-07-15T21:52:19Z
dc.date.submittedpl
2022-07-15
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-156941-294767
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297303
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Keywords: empowerment – leadership – leadership ethics – leadership styles – organizational behavior
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: empowerment – etyka przywództwa – przywództwo – style przywództwa – zachowania organizacyjne
dc.titlepl
Modern Leadership in Context of Organizational Bahaviour
dc.title.alternativepl
Współczesne przywództwo w kontecie Zachowań Organizacyjnych
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Council Bluffs
1

No access

No Thumbnail Available
Collections