Dieta roślinna jako element polityki ekologicznej

licenciate
dc.abstract.enIn my Bachelor Thesis I am taking up the issue of negative impact that meat industry has on the environment in juxtaposition with positive aspects of plant-based diet. In this Thesis I elaborate on: main problems regarding meat production, current solutions present in environmental policies in Poland and international organisations', that Poland is a part of; presentation of plant-based diet and its advantages; and also comparison between Polish and German policies regarding plant-based diet. The goal of this Thesis is to show, that environmental degradation caused by traditional food industry, is an incredibly important issue, which could be solved by promoting plant-based diet on national or international level. This Thesis also contains possible solutions, that would help realise aforementioned goal and simultaneously positively affect the natural environment.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca podejmuje problematykę dotyczącą negatywnego oddziaływania przemysłu mięsnego na środowisko w zestawieniu z pozytywnymi aspektami stosowania diety roślinnej. Praca zawiera omówienie: głównych problemów dotyczących produkcji mięsa, obecne rozwiązania stosowane w polityce ekologicznej w Polsce oraz w organizacjach międzynarodowych, w których Polska partycypuje, przedstawienie diety roślinnej i korzyści wynikających z jej stosowania, a także porównanie polityki w Niemczech i w Polsce w aspekcie diety roślinnej. Celem pracy jest ukazanie degradującego wpływu na środowisko tradycyjnego przemysłu spożywczego jako niezwykle istotnego problemu, który może zostać rozwiązany poprzez promocję diety roślinnej w wymiarze krajowym lub międzynarodowym. Niniejsza praca, przedstawia również propozycje rozwiązań, które pomogłyby w zrealizowaniu wspomnianego wcześniej celu i tym samym przyczyniłyby się do poprawy jakości środowiska.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorShaw, Martapl
dc.contributor.authorHausman, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerShaw, Martapl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Jakub - 129031 pl
dc.date.accessioned2021-06-30T21:50:40Z
dc.date.available2021-06-30T21:50:40Z
dc.date.submitted2021-06-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-149202-265752pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275689
dc.languagepolpl
dc.subject.enplant-based diet, environmental protection, ecological policy, ecological crisis, ecology, meat industrypl
dc.subject.pldieta roślinna, ochrona środowiska, polityka ekologiczna, kryzys ekologiczny, ekologia, przemysł hodowlanypl
dc.titleDieta roślinna jako element polityki ekologicznejpl
dc.title.alternativePlant-based diet as an element of ecological policypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In my Bachelor Thesis I am taking up the issue of negative impact that meat industry has on the environment in juxtaposition with positive aspects of plant-based diet. In this Thesis I elaborate on: main problems regarding meat production, current solutions present in environmental policies in Poland and international organisations', that Poland is a part of; presentation of plant-based diet and its advantages; and also comparison between Polish and German policies regarding plant-based diet. The goal of this Thesis is to show, that environmental degradation caused by traditional food industry, is an incredibly important issue, which could be solved by promoting plant-based diet on national or international level. This Thesis also contains possible solutions, that would help realise aforementioned goal and simultaneously positively affect the natural environment.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca podejmuje problematykę dotyczącą negatywnego oddziaływania przemysłu mięsnego na środowisko w zestawieniu z pozytywnymi aspektami stosowania diety roślinnej. Praca zawiera omówienie: głównych problemów dotyczących produkcji mięsa, obecne rozwiązania stosowane w polityce ekologicznej w Polsce oraz w organizacjach międzynarodowych, w których Polska partycypuje, przedstawienie diety roślinnej i korzyści wynikających z jej stosowania, a także porównanie polityki w Niemczech i w Polsce w aspekcie diety roślinnej. Celem pracy jest ukazanie degradującego wpływu na środowisko tradycyjnego przemysłu spożywczego jako niezwykle istotnego problemu, który może zostać rozwiązany poprzez promocję diety roślinnej w wymiarze krajowym lub międzynarodowym. Niniejsza praca, przedstawia również propozycje rozwiązań, które pomogłyby w zrealizowaniu wspomnianego wcześniej celu i tym samym przyczyniłyby się do poprawy jakości środowiska.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Shaw, Marta
dc.contributor.authorpl
Hausman, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Shaw, Marta
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Jakub - 129031
dc.date.accessioned
2021-06-30T21:50:40Z
dc.date.available
2021-06-30T21:50:40Z
dc.date.submittedpl
2021-06-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-149202-265752
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275689
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
plant-based diet, environmental protection, ecological policy, ecological crisis, ecology, meat industry
dc.subject.plpl
dieta roślinna, ochrona środowiska, polityka ekologiczna, kryzys ekologiczny, ekologia, przemysł hodowlany
dc.titlepl
Dieta roślinna jako element polityki ekologicznej
dc.title.alternativepl
Plant-based diet as an element of ecological policy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
56
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Wroclaw
9
Myslina
4
Dublin
3
Gdansk
3
Krakow
3
Lodz
2
Poznan
2
Reszel
2
Tarnów
2

No access

No Thumbnail Available