Tajemniczy klient jako przykład ochrony zbiorowego interesu konsumentów

licenciate
dc.abstract.enA thesis written by Katarzyna Mazanek titled "Mystery shopper as an example of protection of the collective consumer interest" is focused on issues related to a special type of control, which was defined by the legislator as "activities aimed at purchasing goods". The beginning of this work is an answer to the question: "who is the consumer?", based on definitions from the world of science and law. In the further part of the chapter there are differences between collective and individual interests and practices that violate the collective interest of consumers. The second chapter is about the mystery shopper — the need for his introduction, the control he does and functions. The third chapter presents several controversies related to this instrument and the assessment of this regulation.The aim of this work is to present the institution of a mystery shopper and show his functions based on the need to protect the collective interest of consumers.pl
dc.abstract.plPraca licencjacka autorstwa Katarzyny Mazanek pt. „Tajemniczy klient jako przykład ochrony zbiorowego interesu konsumentów” skupiona jest wokół zagadnień związanych ze szczególnym rodzajem kontroli, która przez ustawodawcę została określona mianem „czynności zmierzających do zakupu towaru”. Początek niniejszej pracy stanowi odpowiedź na pytanie: „kim jest konsument?”, w oparciu o definicje ze świata nauki i prawa. Następnie zostały przeprowadzone rozważania dotyczące różnic między interesem zbiorowym a indywidualnym, a także omówiono praktyki naruszające zbiorowy interes konsumentów, wraz z przykładami naruszeń. Rozdział drugi dotyczy samej instytucji tajemniczego klienta — istoty jego wprowadzenia, przebiegu kontroli oraz pełnionych funkcji. W rozdziale trzecim zostały ukazane kontrowersje związane z wprowadzeniem omawianego instrumentu oraz ocena niniejszej regulacji.Celem niniejszej pracy jest przybliżenie instytucji tajemniczego klienta oraz ukazanie jego funkcji w oparciu o potrzebę ochrony zbiorowego interesu konsumentów.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBiliński, Michał - 200666 pl
dc.contributor.authorMazanek, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBiliński, Michał - 200666 pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:50:11Z
dc.date.available2020-07-27T16:50:11Z
dc.date.submitted2018-07-03pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-124237-211556pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228534
dc.languagepolpl
dc.subject.enconsumer,collective interest,individual interest,practices violating the collective interest of consumers,control,mystery shopper,provocation.pl
dc.subject.plkonsument,interes zbiorowy,interes indywidualny,praktyki naruszające zbiorowy interes konsumentów,kontrola,tajemniczy klient,prowokacja.pl
dc.titleTajemniczy klient jako przykład ochrony zbiorowego interesu konsumentówpl
dc.title.alternativeA mystery shopper as an example of protecting the collective consumer interestpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A thesis written by Katarzyna Mazanek titled "Mystery shopper as an example of protection of the collective consumer interest" is focused on issues related to a special type of control, which was defined by the legislator as "activities aimed at purchasing goods". The beginning of this work is an answer to the question: "who is the consumer?", based on definitions from the world of science and law. In the further part of the chapter there are differences between collective and individual interests and practices that violate the collective interest of consumers. The second chapter is about the mystery shopper — the need for his introduction, the control he does and functions. The third chapter presents several controversies related to this instrument and the assessment of this regulation.The aim of this work is to present the institution of a mystery shopper and show his functions based on the need to protect the collective interest of consumers.
dc.abstract.plpl
Praca licencjacka autorstwa Katarzyny Mazanek pt. „Tajemniczy klient jako przykład ochrony zbiorowego interesu konsumentów” skupiona jest wokół zagadnień związanych ze szczególnym rodzajem kontroli, która przez ustawodawcę została określona mianem „czynności zmierzających do zakupu towaru”. Początek niniejszej pracy stanowi odpowiedź na pytanie: „kim jest konsument?”, w oparciu o definicje ze świata nauki i prawa. Następnie zostały przeprowadzone rozważania dotyczące różnic między interesem zbiorowym a indywidualnym, a także omówiono praktyki naruszające zbiorowy interes konsumentów, wraz z przykładami naruszeń. Rozdział drugi dotyczy samej instytucji tajemniczego klienta — istoty jego wprowadzenia, przebiegu kontroli oraz pełnionych funkcji. W rozdziale trzecim zostały ukazane kontrowersje związane z wprowadzeniem omawianego instrumentu oraz ocena niniejszej regulacji.Celem niniejszej pracy jest przybliżenie instytucji tajemniczego klienta oraz ukazanie jego funkcji w oparciu o potrzebę ochrony zbiorowego interesu konsumentów.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Biliński, Michał - 200666
dc.contributor.authorpl
Mazanek, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Biliński, Michał - 200666
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:50:11Z
dc.date.available
2020-07-27T16:50:11Z
dc.date.submittedpl
2018-07-03
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-124237-211556
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228534
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
consumer,collective interest,individual interest,practices violating the collective interest of consumers,control,mystery shopper,provocation.
dc.subject.plpl
konsument,interes zbiorowy,interes indywidualny,praktyki naruszające zbiorowy interes konsumentów,kontrola,tajemniczy klient,prowokacja.
dc.titlepl
Tajemniczy klient jako przykład ochrony zbiorowego interesu konsumentów
dc.title.alternativepl
A mystery shopper as an example of protecting the collective consumer interest
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
247
Views per month
Views per city
Warsaw
53
Poznan
22
Krakow
21
Wroclaw
13
Katowice
11
Gdynia
8
Rzeszów
7
Gdansk
6
Bydgoszcz
5
Lodz
5

No access

No Thumbnail Available