Feng shui czyli chińska geomancja od dawnych wierzeń do współczesnej architektury

master
dc.abstract.enFēng shuǐ 風水 literally means "wind and water". This term refers it to the factors which have always been for a man not to restrain. Feng shui is a system of geomancy, considered more or less as a sort of science that is applicable in practice.On the other hand feng shui is one of the Chinese areas of improving the human condition. This area was known long before three thousand years ago. Initially is concerned as the choice of the place for different reasons from burial spots to grounds for building cities, estates or just single houses. In other words Chinese geomancy was always considered as the science and the art of a favorable setting and furnishing not only houses, but also other objects that are in constant use by man.Place of worship in this very believe always took a form of an altar erected in memory of deceased ancestors. The altars could be build in two forms: as a household altar, on which the family of the deceased could offer sacrifices in his honor, or a place in a temple built by the clan. In this temple was a large altar, and on it bore signs with the names of deceased family members. The arrangement of these signs take the form of a family tree. Building sites devoted to ancestors was the most common practice in this cult. This was the way how ancient Chinese developed the first rules of Chinese geomancy. The next step was to extend these rules for building cities and later for choosing the right spots for setting private houses.Feng shui as a Chinese system of geomancy is closely related to Chinese art, culture, worldview. As it has grown from native Chinese culture, its basic ideas include the most important concepts of Chinese philosophy as dao, yin-yang, wu xing, ba gua and others. This terms are mostly connected with Daoism as o philosophy of nature.One of the most important tasks of the person dealing with the feng shui is to collect the data. These data must be collected fairly, and must be verifiable. One of the most important tools in the system is a feng shui compass, luo pan. Without it, it is difficult to imagine a practical actions of feng shui consultant. The collection of data by feng shui consultant responds to these three areas: Heaven, Earth and Man. Feng shui therefore relates to the stars that exist in the building, surrounding the building and the people who reside in it.There are two schools in classical feng shui: School of Landscape Forms and Compass School. Form School approach recognizes the valuable general principles, not taking into account the geographical directions, and approach the Compass School appreciates the value of geography. Feng Shui also divides in other ranges. Among them the most important are the general feng shui and personal feng shui. General assumption of Chinese geomancy is to serve all those who use a given space. In feng shui for any questions related to the aspect of time, the answers will give a system that is Xuan Kong Flying Star theory.Theoretical concepts as foundation of the feng shui to practical activities can be used wider in contemporary architecture, even we can notice far-reaching social and legal changes in the distribution of land for construction. There can be no question of "classical" finding the best places to build an object, which as we know, has always been, and give the key to achieving the effects of feng shui. We could say that contemporary efforts of the art of feng shui in many cases are limited, especially if one takes into account the projects of apartment blocks, office buildings, powerful or sophisticated shopping malls. These objects, we can find in large metropolitan areas, and they are usually build and designed for not according to feng shui values or goals. Even than modern values differ from ancient values, there is always some space in modern building, good expert can put some feng shui principles in.pl
dc.abstract.plFēng shuǐ 風水 literalnie oznacza „wiatr”, ,,woda” (feng „wiatr”, shui „woda”). Termin ten odwołuje się do żywiołów, które zawsze pozostawały dla człowieka nieokiełznane. Feng shui jest systemem geomancyjnym, wywodzącym się z kultu przodków w starożytnych Chinach, uważanym za paranaukę lub naukę, która ma zastosowanie w praktyce. Od około 5000 lat podlega on ciągłemu rozwojowi. Kult przodków w Chinach był obecny jeszcze przed pojawieniem się na obszarze obecnego Państwa Środka zorganizowanych systemów religijnych. Odgrywał on bardzo ważną rolę w każdym okresie historii Chin. Kult przodków jest jednym z trwałych elementów chińskiej kultury. Feng shui jako chiński system geomancji jest ściśle związane z chińską sztuką, kulturą oraz światopoglądem. Poprzez to system ten jest ściśle związany z pojęciami chińskiej filozofii takimi jak jako Dao, Yin-Yang, Wu Xing Ba Gua i innymi. Te terminy są w większości związane z taoizm pojmowanym jako o filozofia przyrody. Jednym z najważniejszych zadań osoby zajmującej się feng shui jest zbieranie danych. Dane te muszą być zbierane w sposób rzetelny, i muszą być możliwe do zweryfikowania. Do ważniejszych narzędzi feng shui należy kompas luo pan. Bez niego trudno byłoby wyobrazić sobie praktyczne działania konsultanta feng shui. Kompas używany przy stosowaniu metod systemu feng shui to narzędzie zawierające trzy podstawowe okręgi: okręg nieba, okręg ziemi i okręg ludzi. Feng shui odnosi się zatem do gwiazd, które istnieją w budynku, wokół budynku i ludzi, którzy w nim mieszkają. W klasycznym feng shui można wyróżnić dwie szkoły : szkołę Form Krajobrazowych i szkołę Kompasu. Szkoła Form Krajobrazowych wytycza zasady korzystnego i niekorzystnego feng shui, które są uniwersalne bez względu na kierunki geograficzne. Szkoła Kompasu zaś zajmuje się tym, co ma dobry lub zły wpływ, a co wiąże się z orientacją geograficzną danego obiektu, lub z datą urodzenia konkretnej osoby. Feng shui dzieli się także w innym zakresie. Mianowicie wyróżniamy feng shui osobiste i ogólne. Ogólne założenia chińskiej geomancji mają służyć wszystkim tym, którzy korzystają z danego miejsca. Według klasycznego feng shui jednak każdy kto ma zamiar wprowadzić się do danej przestrzeni winien zwrócić szczególną uwagę na jej otoczenie. Techniki feng shui, które mają na celu sprawdzanie potencjalnych zagrożeń znajdujących się w otoczeniu przestrzeni mieszkalnej są uznawane przez praktyków za trudniejsze od technik urządzania wnętrza. Nie można zatem nie docenić aspektu czasowego feng shui, choć jest on późniejszy od aspektu przestrzennego. W feng shui na wszelkie pytania związane z aspektem czasowym, odpowiedzi daje system Xuan Kong, czyli teoria Wędrującej Gwiazdy. Odniesienie ogólnych teoretycznych koncepcji leżących u podstaw feng shui do praktycznych działań związanych z szeroko rozumianą architekturą jest tym bardziej ważne i znaczące, że w dzisiejszych czasach, przy daleko posuniętych społecznych i prawnych zmianach w dystrybucji terenów pod budowę, nie może być mowy o „klasycznym” wyszukiwaniu najlepszych miejsc na postawienie jakiegoś obiektu, co jak wiemy zawsze było i nadaj jest kluczowe dla uzyskania efektów feng shui. Można zatem powiedzieć, że współczesne działania na rzecz tej sztuki w wielu przypadkach ograniczone są właśnie do samego obiektu, czyli jego bryły i wnętrza, gdyż dzisiejsi feng shui hsiensheng niewiele mogą zdziałać jeśli chodzi o wybieranie i kształtowanie otoczenia. Szczególnie zaś jeśli weźmie się pod uwagę projekty bloków mieszkalnych, potężnych biurowców, czy rozbudowanych centrów handlowych, które to obiekty w dużych aglomeracjach tak są projektowane, by jak najefektywniej, a nie zaś jak najkorzystniej, zużytkować przeznaczony dla nich teren.Mimo, iż nowoczesne wartości różnią się od dawnych, zawsze można odnaleźć w projekcie nowoczesnego budynku trochę miejsca na zasady feng shui.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMikoś, Kazimiera - 130608 pl
dc.contributor.authorKryg, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerMikoś, Kazimiera - 130608 pl
dc.contributor.reviewerBanek, Kazimierz - 127202 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:23:42Z
dc.date.available2020-07-25T04:23:42Z
dc.date.submitted2014-10-23pl
dc.fieldofstudyreligioznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-90714-102175pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198963
dc.languagepolpl
dc.subject.enfeng shui geomancy Ancient Beliefspl
dc.subject.plfen shui kult przodkówpl
dc.titleFeng shui czyli chińska geomancja od dawnych wierzeń do współczesnej architekturypl
dc.title.alternativeFeng Shui or Chinese Geomancy from Ancient Beliefs to Contemporary Architecturepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Fēng shuǐ 風水 literally means "wind and water". This term refers it to the factors which have always been for a man not to restrain. Feng shui is a system of geomancy, considered more or less as a sort of science that is applicable in practice.On the other hand feng shui is one of the Chinese areas of improving the human condition. This area was known long before three thousand years ago. Initially is concerned as the choice of the place for different reasons from burial spots to grounds for building cities, estates or just single houses. In other words Chinese geomancy was always considered as the science and the art of a favorable setting and furnishing not only houses, but also other objects that are in constant use by man.Place of worship in this very believe always took a form of an altar erected in memory of deceased ancestors. The altars could be build in two forms: as a household altar, on which the family of the deceased could offer sacrifices in his honor, or a place in a temple built by the clan. In this temple was a large altar, and on it bore signs with the names of deceased family members. The arrangement of these signs take the form of a family tree. Building sites devoted to ancestors was the most common practice in this cult. This was the way how ancient Chinese developed the first rules of Chinese geomancy. The next step was to extend these rules for building cities and later for choosing the right spots for setting private houses.Feng shui as a Chinese system of geomancy is closely related to Chinese art, culture, worldview. As it has grown from native Chinese culture, its basic ideas include the most important concepts of Chinese philosophy as dao, yin-yang, wu xing, ba gua and others. This terms are mostly connected with Daoism as o philosophy of nature.One of the most important tasks of the person dealing with the feng shui is to collect the data. These data must be collected fairly, and must be verifiable. One of the most important tools in the system is a feng shui compass, luo pan. Without it, it is difficult to imagine a practical actions of feng shui consultant. The collection of data by feng shui consultant responds to these three areas: Heaven, Earth and Man. Feng shui therefore relates to the stars that exist in the building, surrounding the building and the people who reside in it.There are two schools in classical feng shui: School of Landscape Forms and Compass School. Form School approach recognizes the valuable general principles, not taking into account the geographical directions, and approach the Compass School appreciates the value of geography. Feng Shui also divides in other ranges. Among them the most important are the general feng shui and personal feng shui. General assumption of Chinese geomancy is to serve all those who use a given space. In feng shui for any questions related to the aspect of time, the answers will give a system that is Xuan Kong Flying Star theory.Theoretical concepts as foundation of the feng shui to practical activities can be used wider in contemporary architecture, even we can notice far-reaching social and legal changes in the distribution of land for construction. There can be no question of "classical" finding the best places to build an object, which as we know, has always been, and give the key to achieving the effects of feng shui. We could say that contemporary efforts of the art of feng shui in many cases are limited, especially if one takes into account the projects of apartment blocks, office buildings, powerful or sophisticated shopping malls. These objects, we can find in large metropolitan areas, and they are usually build and designed for not according to feng shui values or goals. Even than modern values differ from ancient values, there is always some space in modern building, good expert can put some feng shui principles in.
dc.abstract.plpl
Fēng shuǐ 風水 literalnie oznacza „wiatr”, ,,woda” (feng „wiatr”, shui „woda”). Termin ten odwołuje się do żywiołów, które zawsze pozostawały dla człowieka nieokiełznane. Feng shui jest systemem geomancyjnym, wywodzącym się z kultu przodków w starożytnych Chinach, uważanym za paranaukę lub naukę, która ma zastosowanie w praktyce. Od około 5000 lat podlega on ciągłemu rozwojowi. Kult przodków w Chinach był obecny jeszcze przed pojawieniem się na obszarze obecnego Państwa Środka zorganizowanych systemów religijnych. Odgrywał on bardzo ważną rolę w każdym okresie historii Chin. Kult przodków jest jednym z trwałych elementów chińskiej kultury. Feng shui jako chiński system geomancji jest ściśle związane z chińską sztuką, kulturą oraz światopoglądem. Poprzez to system ten jest ściśle związany z pojęciami chińskiej filozofii takimi jak jako Dao, Yin-Yang, Wu Xing Ba Gua i innymi. Te terminy są w większości związane z taoizm pojmowanym jako o filozofia przyrody. Jednym z najważniejszych zadań osoby zajmującej się feng shui jest zbieranie danych. Dane te muszą być zbierane w sposób rzetelny, i muszą być możliwe do zweryfikowania. Do ważniejszych narzędzi feng shui należy kompas luo pan. Bez niego trudno byłoby wyobrazić sobie praktyczne działania konsultanta feng shui. Kompas używany przy stosowaniu metod systemu feng shui to narzędzie zawierające trzy podstawowe okręgi: okręg nieba, okręg ziemi i okręg ludzi. Feng shui odnosi się zatem do gwiazd, które istnieją w budynku, wokół budynku i ludzi, którzy w nim mieszkają. W klasycznym feng shui można wyróżnić dwie szkoły : szkołę Form Krajobrazowych i szkołę Kompasu. Szkoła Form Krajobrazowych wytycza zasady korzystnego i niekorzystnego feng shui, które są uniwersalne bez względu na kierunki geograficzne. Szkoła Kompasu zaś zajmuje się tym, co ma dobry lub zły wpływ, a co wiąże się z orientacją geograficzną danego obiektu, lub z datą urodzenia konkretnej osoby. Feng shui dzieli się także w innym zakresie. Mianowicie wyróżniamy feng shui osobiste i ogólne. Ogólne założenia chińskiej geomancji mają służyć wszystkim tym, którzy korzystają z danego miejsca. Według klasycznego feng shui jednak każdy kto ma zamiar wprowadzić się do danej przestrzeni winien zwrócić szczególną uwagę na jej otoczenie. Techniki feng shui, które mają na celu sprawdzanie potencjalnych zagrożeń znajdujących się w otoczeniu przestrzeni mieszkalnej są uznawane przez praktyków za trudniejsze od technik urządzania wnętrza. Nie można zatem nie docenić aspektu czasowego feng shui, choć jest on późniejszy od aspektu przestrzennego. W feng shui na wszelkie pytania związane z aspektem czasowym, odpowiedzi daje system Xuan Kong, czyli teoria Wędrującej Gwiazdy. Odniesienie ogólnych teoretycznych koncepcji leżących u podstaw feng shui do praktycznych działań związanych z szeroko rozumianą architekturą jest tym bardziej ważne i znaczące, że w dzisiejszych czasach, przy daleko posuniętych społecznych i prawnych zmianach w dystrybucji terenów pod budowę, nie może być mowy o „klasycznym” wyszukiwaniu najlepszych miejsc na postawienie jakiegoś obiektu, co jak wiemy zawsze było i nadaj jest kluczowe dla uzyskania efektów feng shui. Można zatem powiedzieć, że współczesne działania na rzecz tej sztuki w wielu przypadkach ograniczone są właśnie do samego obiektu, czyli jego bryły i wnętrza, gdyż dzisiejsi feng shui hsiensheng niewiele mogą zdziałać jeśli chodzi o wybieranie i kształtowanie otoczenia. Szczególnie zaś jeśli weźmie się pod uwagę projekty bloków mieszkalnych, potężnych biurowców, czy rozbudowanych centrów handlowych, które to obiekty w dużych aglomeracjach tak są projektowane, by jak najefektywniej, a nie zaś jak najkorzystniej, zużytkować przeznaczony dla nich teren.Mimo, iż nowoczesne wartości różnią się od dawnych, zawsze można odnaleźć w projekcie nowoczesnego budynku trochę miejsca na zasady feng shui.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mikoś, Kazimiera - 130608
dc.contributor.authorpl
Kryg, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Mikoś, Kazimiera - 130608
dc.contributor.reviewerpl
Banek, Kazimierz - 127202
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:23:42Z
dc.date.available
2020-07-25T04:23:42Z
dc.date.submittedpl
2014-10-23
dc.fieldofstudypl
religioznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-90714-102175
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198963
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
feng shui geomancy Ancient Beliefs
dc.subject.plpl
fen shui kult przodków
dc.titlepl
Feng shui czyli chińska geomancja od dawnych wierzeń do współczesnej architektury
dc.title.alternativepl
Feng Shui or Chinese Geomancy from Ancient Beliefs to Contemporary Architecture
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
198
Views per month
Views per city
Warsaw
37
Poznan
29
Wroclaw
14
Krakow
12
Kajaani
5
Katowice
5
Gdansk
4
Lublin
2
Nowy Tomysl
2
Raszyn
2

No access

No Thumbnail Available