Soft power w polityce zagranicznej Turcji wobec państw Bałkanów Zachodnich

master
dc.abstract.enIn 2002, the Progress and Development Party came to power, from that moment the authorities changed their perception of the Turkish state in the international arena. They began to implement a policy of openness to the world, using soft power resources. At this time, the concept of soft power is being formed in relation to the countries of the Western Balkans: the concepts of "zero problem with neighbors", "security belt" and promotion of actions to preserve the Ottoman national heritage on their former possessions are being developed. From this moment on, we can talk about a new chapter of Turkish foreign policy, including in relation to the Western Balkans.In my work, I will study Turkey's soft power policy towards the Western Balkans, a region that has been associated with the Ottoman rule of Turkey for almost 550 years, which influenced the lifestyle, traditions and religious challenges in the countries of the region; security strategy (no problem with neighbors), geography (immediate proximity to the region and how the path of export markets), as well as Demographics (the presence of large Muslim and Turkish groups in the region). The actions of the Turkish authorities in the field of development assistance, cultural and educational activities, economic cooperation, as well as the activities of individual institutions in the Western Balkans region, such as TIKA, will be described.pl
dc.abstract.plW 2002 roku do władzy doszła partia Postępu i Rozwoju, od tego momentu rządzący krajem zmienili swoje postrzeganie państwa tureckiego na arenie międzynarodowej. Zaczęli implementować politykę otwarcia na świat, korzystając z zasobów miękkiej siły. W tym czasie formuje się koncepcja soft power wobec państw Bałkanów Zachodnich: wypracowują się koncepcje „zero problem z sąsiadami”, „pas bezpieczeństwa” oraz promocja działań na rzecz zachowania osmańskiego dziedzictwa narodowego na swoich byłych posiadłościach. Od tego momentu możemy mówić o nowym rozdziale tureckiej polityki zagranicznej – między innymi wobec Bałkanów Zachodnich.W swojej pracy będę badać turecką politykę soft power wobec państw Bałkanów Zachodnich, czyli regionu, który powiązany z Turcją osmańskim panowaniem przez prawie 550 lat, które wpłynęło na styl życia, tradycje jak i wyzwanie religijne w państwach regionu; strategią bezpieczeństwa (brak problem z sąsiadami), geografią (bezpośrednia bliskość regionu oraz jako szlak rynków eksportowych) jak i demografii (obecność dużych grup muzułmańskich i tureckich w regionie). Zostaną opisane działania władz Turcji w płaszczyźnie pomocy rozwojowej, działalności kulturalnej oraz edukacyjnej, współpracy gospodarczej a także działania poszczególnych instytucji w regionie Bałkanów Zachodnich, jak na przykład TİKA.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.authorDvaretskaya, Volhapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.reviewerNatanek, Mirosław - 130889 pl
dc.date.accessioned2022-09-13T21:43:53Z
dc.date.available2022-09-13T21:43:53Z
dc.date.submitted2022-09-13pl
dc.fieldofstudystudia europejskiepl
dc.identifier.apddiploma-161642-287852pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299301
dc.languagepolpl
dc.subject.enRepublic of Türkiye, Western Balkans, Soft power, Ottoman past, TİKA.pl
dc.subject.plRepublika Turcji, Bałkany Zachodnie, Soft power, Osmańska przeszłość, TİKA.pl
dc.titleSoft power w polityce zagranicznej Turcji wobec państw Bałkanów Zachodnichpl
dc.title.alternativeSoft power in Türkiye’s foreign policy towards the Western Balkanspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In 2002, the Progress and Development Party came to power, from that moment the authorities changed their perception of the Turkish state in the international arena. They began to implement a policy of openness to the world, using soft power resources. At this time, the concept of soft power is being formed in relation to the countries of the Western Balkans: the concepts of "zero problem with neighbors", "security belt" and promotion of actions to preserve the Ottoman national heritage on their former possessions are being developed. From this moment on, we can talk about a new chapter of Turkish foreign policy, including in relation to the Western Balkans.In my work, I will study Turkey's soft power policy towards the Western Balkans, a region that has been associated with the Ottoman rule of Turkey for almost 550 years, which influenced the lifestyle, traditions and religious challenges in the countries of the region; security strategy (no problem with neighbors), geography (immediate proximity to the region and how the path of export markets), as well as Demographics (the presence of large Muslim and Turkish groups in the region). The actions of the Turkish authorities in the field of development assistance, cultural and educational activities, economic cooperation, as well as the activities of individual institutions in the Western Balkans region, such as TIKA, will be described.
dc.abstract.plpl
W 2002 roku do władzy doszła partia Postępu i Rozwoju, od tego momentu rządzący krajem zmienili swoje postrzeganie państwa tureckiego na arenie międzynarodowej. Zaczęli implementować politykę otwarcia na świat, korzystając z zasobów miękkiej siły. W tym czasie formuje się koncepcja soft power wobec państw Bałkanów Zachodnich: wypracowują się koncepcje „zero problem z sąsiadami”, „pas bezpieczeństwa” oraz promocja działań na rzecz zachowania osmańskiego dziedzictwa narodowego na swoich byłych posiadłościach. Od tego momentu możemy mówić o nowym rozdziale tureckiej polityki zagranicznej – między innymi wobec Bałkanów Zachodnich.W swojej pracy będę badać turecką politykę soft power wobec państw Bałkanów Zachodnich, czyli regionu, który powiązany z Turcją osmańskim panowaniem przez prawie 550 lat, które wpłynęło na styl życia, tradycje jak i wyzwanie religijne w państwach regionu; strategią bezpieczeństwa (brak problem z sąsiadami), geografią (bezpośrednia bliskość regionu oraz jako szlak rynków eksportowych) jak i demografii (obecność dużych grup muzułmańskich i tureckich w regionie). Zostaną opisane działania władz Turcji w płaszczyźnie pomocy rozwojowej, działalności kulturalnej oraz edukacyjnej, współpracy gospodarczej a także działania poszczególnych instytucji w regionie Bałkanów Zachodnich, jak na przykład TİKA.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.authorpl
Dvaretskaya, Volha
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.reviewerpl
Natanek, Mirosław - 130889
dc.date.accessioned
2022-09-13T21:43:53Z
dc.date.available
2022-09-13T21:43:53Z
dc.date.submittedpl
2022-09-13
dc.fieldofstudypl
studia europejskie
dc.identifier.apdpl
diploma-161642-287852
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299301
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Republic of Türkiye, Western Balkans, Soft power, Ottoman past, TİKA.
dc.subject.plpl
Republika Turcji, Bałkany Zachodnie, Soft power, Osmańska przeszłość, TİKA.
dc.titlepl
Soft power w polityce zagranicznej Turcji wobec państw Bałkanów Zachodnich
dc.title.alternativepl
Soft power in Türkiye’s foreign policy towards the Western Balkans
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Amsterdam
3
Katowice
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections